Sömnforskaren: Ta tupplurar som japanerna Japanska affärsmän vilar upp sig i en park. "Inemuri" är ett uttryck som beskriver den japanska traditionen att vila upp sig på jobbet. Sömnforskaren Arne Lowden menar att det här kan finnas lärdomar att dra för svensk del. Foto: AP, privat

Sömnforskaren: Ta tupplurar som japanerna

Stress och press Så många som var fjärde tjänsteman i privat sektor upplever att jobbet stör deras sömn, enligt en ny Novusundersökning som beställts av Unionen. Sömnforskaren Arne Lowden menar att vi kan lära oss av Japan, där tupplurar på jobbet är ett utbrett fenomen med ett eget namn, ”inemuri”.
25 okt 2018 | 14:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tankar på jobbet håller många privatanställda tjänstemän vakna på nätterna. I en ny Novusundersökning som Unionen beställt framgår att så många som var fjärde upplever att jobbet påverkar sömnen negativt, och var tredje har svårt att koppla bort jobbet på fritiden.

Sömnforskaren Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, är inte förvånad över att så många upplever besvär kopplade till jobbet.

Novus om sömn och stress

Siffror från Unionens Novusundersökning

Jag har svårt att koppla bort tankarna på jobbet under min fritid

Alla: 32 %
Män: 31 %
Kvinnor: 33 %

Jag upplever att tankar på mitt arbete påverkar min sömnkvalitet negativt

Alla: 26 %
Män: 24 %
Kvinnor: 28 %

Jag upplever att mitt arbete påverkar relationen med min familj och vänner

Alla: 23 %
Män: 23 %
Kvinnor: 23 %

Jag känner mig ofta negativt stressad på grund av mitt arbete

Alla: 24 %
Män: 22 %
Kvinnor: 27

Jag upplever en känsla av otillräcklighet på grund av mitt arbete

Alla: 24 %
Män: 21 %
Kvinnor: 29 %

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen och bygger på svar från 2791 privatanställda tjänstemän.

Källa: Unionen

+ Expandera

– Det är väldigt utbrett i dag att man har stressrelaterade symptom på ohälsa som är förknippat med arbetet. Det kan vara att man inte tycker att man hinner med, att det är höga krav på arbetet eller att man har ett psykiskt betungande arbete, exempelvis inom vård- och omsorg, säger Arne Lowden till Arbetsvärlden.

Det är väldigt positivt när det finns möjlighet att ta en vilopaus på jobbet

När ska man bli bekymrad över sina sömnproblem?

– Man ska bli bekymrad när man har kroniska besvär, alltså sömnsvårigheter tre eller fler gånger i veckan i flera veckor i sträck. I så fall tycker jag att det är läge att söka hjälp för problemen. Då kan man få hjälp att kartlägga sina sömnproblem och få reda på vad de beror på. Det finns flera olika behandlingar att pröva, beroende på vad den bakomliggande orsaken är.

Vad kan konsekvenserna av den här typen av sömnproblem bli?

– Man kan uppleva sämre prestation och att humöret går ner. Risken för depression ökar. Kroppen kan också drabbas av ett försvagat immunförsvar vilket leder till att man oftare blir sjuk.

– Det finns också en risk att sömnproblemen förvärras för att man blir orolig för sin sömn. Sömnen förknippas med obehag. Om man redan upplever stress så blir sömnproblemen ett ytterligare orosmoment.

”Inemuri” är den japanska konsten att vila upp sig på jobbet. På bilden: en japansk busschaufför tar sig en tupplur i bussens lastutrymme under en rast. Foto: AP Photo/Shizuo Kambayashi

 

I Japan är det kulturellt accepterat att ta tupplurar på jobbet, ”inemuri”, är det här något vi svenskar borde ta efter?

– Jag tycker det finns fog för det, ja. En tupplur på 20 minuter kan ge en oförskämt effektiv återhämtning som varar i några timmar. Men det är viktigt att tuppluren inte stör nattsömnen, därför ska man inte ta den för sent på dagen.

– Det är väldigt positivt när det finns möjlighet att ta en vilopaus på jobbet, exempelvis på någon rast.

Ökning sedan 2015

Unionen har också gjort tidigare undersökningar av sömnproblem bland sina medlemsgrupper. Och sedan 2015 har andelen som svarat att de upplever att tankar på arbetet påverkar deras sömnkvalitet negativt ökat något, från 22 procent till 26 procent.

Annica Hedbrant. Foto: Unionen

– Med tanke på att föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, funnits sedan 2015 borde siffrorna snarare sjunkit om föreskriften arbetats aktivt med på arbetsplatserna. Det här visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet med de nya föreskrifterna inte fungerar som det är tänkt, säger Annica Hedbrant, arbetsmiljöexpert på Unionen, till Arbetsvärlden.

Hon berättar om flera problembilder som återkommer när man ställer frågan till tjänstemännen om deras arbetssituation.

Chefer måste förstå att arbetsbelastning är en arbetsmiljöfråga.

– Det vi har kunnat se när vi frågar tjänstemän vad som stressar dem är att det handlar om hög arbetsbelastning, otydlighet i vilka roller, mandat och befogenheter man har, slimmad organisation och otydligt ledarskap. Det gör att jobbet följer med hem och påverkar sömnen, säger Annica Hedbrant.

Här har arbetsgivare och chefer ett ansvar.

– De måste förstå att arbetsbelastning är en arbetsmiljöfråga. Det är väldigt viktigt att det skapas en kultur på arbetsplatsen där det går att säga nej till fler uppgifter och att man kan föra dialog med sin arbetsgivare för att anpassa arbetsbördan, säger Annica Hedbrant.

Vad gör facket?

– Vi jobbar så klart med att utbilda och stötta våra arbetsmiljöombud så att det finns förutsättningar för ett bra arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna. Sedan gör vi också utredningar och undersökningar om problemen, och opinionsbildar så att frågan inte faller bort i samhällsdebatten, säger Annica Hedbrant.

– Vi arbetar både själva och tillsammans med våra med– och motparter för att ta fram vägledningar och handgripligt stödmaterial för att det här arbetet ska bli den systematiska del av den ordinarie verksamheten som det ska vara.

25 okt 2018 | 14:06

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar