Facken: Arbetsmiljöverkets förslag kan försämra rehabilitering Remissinstanserna befarar att arbetslivsrehabiliteringen försämras med Arbetsmiljöverkets förslag. Arkivbild. Foto: iStock
Arbetsgivaren har ett ansvar för att motverka konflikter och stress.

Facken: Arbetsmiljöverkets förslag kan försämra rehabilitering

Arbetsmiljöverket Parterna på arbetsmarknaden är mycket kritiska till Arbetsmiljöverkets förslag om nya regler för arbetsanpassning som varit ute på remiss. Facken och företagshälsovården befarar att förslaget kan försämra arbetslivsrehabiliteringen och de flesta remissinstanser avstyrker förslaget i sin helhet.
15 nov 2018

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att göra arbetsmiljöreglerna tydligare och mer tillgängliga. Det arbetet görs i ett utvecklingsprojekt som pågår fram till årsskiftet 2018/19, och finns med i regeringens arbetsmiljöstrategi.

Men när verket nu tar fram förslag till nya regler för arbetsanpassning får man en nästan samfälld kritik från arbetsmarknadsparterna, och anklagas för att skriva alldeles för otydliga föreskrifter – tvärt emot ambitionen i utvecklingsarbetet.

De flesta remissinstanserna avstyrker förslaget i sin helhet, och flera av dem, bland andra Unionen och Saco, anser att Arbetsmiljöverkets förslag skulle innebära en försämring jämfört med dagens föreskrift.

Vi framförde direkt när vi såg förslaget att vi hade mycket synpunkter

– Vi framförde direkt när vi såg förslaget att vi hade mycket synpunkter och föreslog att verket i stället skulle föra en mer direkt dialog med parterna, berättar Unionens förbundsjurist Elisabet Ohlsson som har arbetat både med remissen och i Arbetsmiljöverkets utvecklingsprojekt.

Verket svarade i stället att man ville skicka ut det ändå och ta in synpunkterna från parterna via remissvaren.

Följden blev att förslaget nu sågas av merparten av instanserna, och enligt Elisabet Ohlsson dras det med flera problem.

– Redan dagens föreskrifter är otydliga, och det här kommer inte tillrätta med otydligheterna. Dessutom har man tappat bort en viktig del: arbetslivsrehabilitering.

Befarar sämre rehabilitering

Ytterligare problem är att Arbetsmiljöverket vill införa en proportionalitetsprövning av anpassningsåtgärderna i förhållande till arbetstagarens förväntade arbetsinsats,

– Risken är att detta blir strängare än dagens skälighetsprövning, det kan leda till mindre insatser, menar Elisabet Ohlsson.

Stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland tjänstemän, och Elisabet Ohlsson menar att orsakerna bakom ofta finns i strukturella problem på arbetsplatsen som kräver en större process än att anpassa arbetsplatsen för en individ.

– Men på det här sättet gör man frågan för smal om föreskriften ser det som enbart ett individproblem.

Blir luddigare

Elisabet Ohlsson tror att Arbetsmiljöverket tänker sig att man förenklar föreskriften och förtydligar arbetsgivarens ansvar, men i stället har man gjort det luddigare.

I ett mejl till Arbetsvärlden har Arbetsmiljöverket avböjt att kommentera kritiken just nu

– En bra rehabilitering kan kräva flera olika former av insatser , säger hon. Det är viktigt att föreskriften kan fungera som ett bra stöd i detta arbete, för detta krävs ett väl förankrat förslag.

– Det vi ser är att väldigt många kommer tillbaka till arbete från sjukskrivning, men att det ofta skulle gå fortare och med bättre resultat med mer insatser från arbetsgivaren. Att komma tillbaka till samma arbetsplats är ofta lättare än att byta arbete och det är viktigt att underlätta det, inte minst om arbetslivet ska vara för alla och fler ska vara kvar i arbetslivet längre upp i åldrarna.

I ett mejl till Arbetsvärlden har Arbetsmiljöverket avböjt att kommentera kritiken just nu, med förklaringen att man är mitt i behandlingen av remissynpunkterna, och behöver mer tid innan man kan uttala sig om sitt förslag i förhållande till remissvaren.

15 nov 2018
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan