Statsanställda har bäst avtal när man får barn eller blir sjuk Mest ut får statsanställda av tilläggsersättningar i kollektivavtalen, visar Inspektionen för socialförsäkringen. Foto: Izabelle Nordfjell/TT.

Statsanställda har bäst avtal när man får barn eller blir sjuk

Kollektivavtal Statsanställda har bäst kollektivavtalade ersättningar som tillägg till socialförsäkringssystemet. Sämst tillägg har arbetare i privat sektor, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen. Många anställda missar att söka ersättningen.
31 aug 2018 | 15:27
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ungefär nio av tio arbetstagare är anställda hos en arbetsgivare som har tecknat ett kollektivavtal med ersättningar för att täcka en del av glappet mellan ersättningar från socialförsäkringen och lön. De här tilläggen har blivit allt viktigare för fler löntagare, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport, när fler slår i inkomsttaken i försäkringarna.

Nu har 75 procent av anställda män och 70 procent av kvinnorna en lön som är högre än taket i a-kassan.

Flest arbetstagare slår i arbetslöshetsförsäkringens inkomsttak. A-kassan är inte indexreglerad, och nu har 75 procent av anställda män och 70 procent av kvinnorna en lön som är högre än taket. Något färre, runt 50 procent av anställda kvinnor och 60 procent av männen, har en månadslön som överstiger 7,5 prisbasbelopp, vilket är taket för många av ersättningarna i socialförsäkringen.

Bäst avtal för statsanställda

I rapporten Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar visar ISF hur ett antal kollektivavtal om ersättningar skiljer sig från varandra, både vad gäller villkoren, omfattningen och ersättningsnivåerna. Kollektivavtalen för tjänstepensioner och arbetsskadeförsäkring gäller hela sektorer på arbetsmarknaden, medan avtal har gjorts nere på branschnivå för exempelvis föräldrapenningtillägg. Här har också öppnats möjligheter till rena lokala förhandlingar. Avtalen har också förbättrats genom åren, och många omförhandlas när villkoren förändras i socialförsäkringarna.

Det här gör att det skiljer sig både mellan den statliga, kommunala och privata sektorn, liksom mellan arbetare och tjänstemän främst på den privata sidan. Statligt anställda har ofta både högst ersättningsnivåer och längst ersättningsperioder. För arbetare i privat sektor, å andra sidan, gäller det motsatta: både lägst ersättningsnivå och kortast period. Det gäller framför allt kompletterande arbetslöshetsförsäkring och tillägg i sjukförsäkringen.

Går miste om ersättning

Många anställda saknar också kunskap om tilläggsersättningarna, och ISF konstaterar i rapporten att eftersom man i många fall själv måste efterfråga ersättningarna är det många som går miste om ersättningar. När myndigheten tidigare undersökte situationen i offentlig sektor, visade det sig att anställda i kommuner och landsting gick miste om avtalade tillägg i var femte ersättningsperiod med sjukpenning.

31 aug 2018 | 15:27
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev