Saco om läckta förslaget: ”Väldigt negativt” Göran Arrius, ordförande Saco.

Saco om läckta förslaget: ”Väldigt negativt”

Strejkrätten Efter Arbetsvärldens och Ekots avslöjanden om hur konflikträtten kan inskränkas varnar Sacos ordförande Göran Arrius för förslaget.

– Om de grundläggande spelreglerna förändras och maktbalansen förskjuts, skulle det kunna vara till stor nackdel för Saco-förbunden, men på sikt också för hela fackföreningsrörelsen.
Carl von Scheele
27 feb 2018 | 14:59
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I förra veckan beskrev Arbetsvärlden hur paragraf 41 i medbestämmandelagen kan tillföras en femte punkt om strejkrätten ska förbjudas när kollektivavtal redan finns på arbetsplatsen.

I morse kom Ekot med nya uppgifter. Utredningen arbetar med just ett sådant förslag, men med några undantag. Ett konkurrerande fack skulle kunna strejka för kollektivavtal om det avtalsbundna facket godkänner det konkurrerande förbundets konflikt.

Sacos ordförande Göran Arrius är mycket bekymrad över förslaget:

– Om det som har kommit fram stämmer ger det här den första fackföreningen på en arbetsplats en nästan vetobetonad ställning. Det skulle då för många av Sacos medlemsförbund och andra fackförbund kunna vara väldigt negativt.

Ett kollektivavtalsbundet fack skulle knappast ha intresse av att tillåta stridsåtgärder för att släppa in ännu ett förbund, enligt Arrius.

Man kan lätt se det fackliga dilemmat som skulle kunna uppstå: Arbetsgivaren, som genom kollektivavtalet köpt fredsplikt, skulle se ett fackligt godkännande av konflikten som en ovänlig handling.

– Detta slår i grunden mot att olika fackförbund ska kunna ha kollektivavtal med samma arbetsgivare, säger Göran Arrius.

Slår hårt mot Saco

För Saco-förbunden är därför det förslag som diskuteras inom stridsåtgärdsutredningen extra känsligt. Saco-förbunden organiserar enligt yrkesförbundsprincipen anställda med akademisk examen. På de flesta arbetsplatser är de en mindre part än förbund som organiserar enligt industriförbundsprincipen, alltså de som organiserar alla kollektivanställda eller alla tjänstemän på en arbetsplats.

Göran Arrius uppmanar sina kollegor inom TCO och LO att höja blicken och se förslagen i ett större perspektiv.

– Risken finns att olika förbund funderar på eventuella för- och nackdelar med denna lagstiftning.

Jag har förhoppningen att vi ska få lika tydliga signaler från LO och TCO som från Saco. Där tycker jag att det varit tyst.

Istället vill Saco-ordföranden ha en diskussion om vad en begränsad strejkrätt skulle betyda för hela fackföreningsrörelsen på lång sikt när det till exempel gäller anslutningsgranden och möjligheten att teckna kollektivavtal.

– Ur många perspektiv kan lagändringen vara en nackdel för det fackliga inflytandet och den svenska partsmodellen. Jag har förhoppningen att vi ska få lika tydliga signaler från LO och TCO som från Saco. Där tycker jag att det varit tyst.

”Löfven säger olika saker vid olika tillfällen”

När LO hade sin fackliga valupptakt för en månad sedan tog statsminister Stefan Löfven upp konflikträtten i sitt långa tal. Då lovade han att inte ändra maktbalansen på arbetsmarknaden och inte heller öppna upp för de arbetsgivare som vill avtalsshoppa. Samtidigt ville han inte utesluta en lagändring på grund av de stora problemen i Göteborgs containerhamn.

Vad anser du om statsminister Stefan Löfvens uttalande om utredningen?

– Jag tycker att han säger lite olika saker vid olika tillfällen. Jag skulle gärna se att regeringen var tydlig med att man inte vill förändra strejkrätten på den svenska arbetsmarkanden.

Kan det bli annorlunda om vi får ett regeringsskifte efter valet i höst?

– En eventuell ny regering är inte bunden av några löften som den tidigare har lämnat.

Göran Arrius hoppas liksom många andra att Transport och Hamnarbetarförbundet ska kunna hitta en lösning för hamnen i Göteborg. Men Transport, som har kollektivavtalet, har hittills enbart erbjudit en lösning. Om Hamnarbetarförbundets medlemmar att gå över till förbundet få de inflytande på avtalet. LO-ledningen ser heller ingen annan lösning än att Transport tecknar avtalet och Hamnarbetarförbundet anpassar sig till det.

Carl von Scheele
27 feb 2018 | 14:59

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev