Modigt steg eller nej tack – LO och Transport oense om hamnfyrans utspel Göteborgs hamn. Foto Björn Larsson Rosvall / SCANPIX

Modigt steg eller nej tack – LO och Transport oense om hamnfyrans utspel

Strejkrätten Hamnarbetarförbundets utspel i dag om villkoren för ett förhandlingssamarbete och samgående med Transport ser ut att ha slagit in en kil i LO-leden. Medan LO centralt ser utspelet som ett modigt första steg mot samgående med Transport, tolkar Transport utspelet som ett nej till LO:s medlingsförslag.
Carl von Scheele
21 mar 2018 | 18:31
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Onsdagens presskonferens på Hamnarbetarförbundets lokaler i Göteborg hade föregåtts av spekulationer om en lösning av konflikten i landets hamnar. Sedan en tid hade förbundet haft träffar med både LO-ledningen och Transport.

I potten ligger ett samgående mellan de båda facken för landets hamnarbetare. Och fredsplikt i landets hamnar. I över 40 år har denna lilla yrkesgrupp varit splittrad på två förbund.

De har ställt upp på alla de stora, hårda frågorna.

Men när förbundets talesman, Erik Helgeson, inledde presskonferensen var han starkt kritisk till det skriftliga förslag till lösning som LO överlämnade i förra veckan.

– Tyvärr hade förbehåll från Transportarbetarförbundet bakats in i texten. Texten ställer krav på att Hamnarbetarförbundet ska underordna sig Transport genom att teckna ett hängavtal och att Hamnarbetarförbundet ska upplösa sig självt och gå in i Transports stuveriavdelningar. Det kan vi inte acceptera.

Erik Helgeson underströk att ett avtalssamarbete med Transport måste bygga på att förbunden ska ses som jämbördiga parter i landets hamnar.

Han förklarade också att ett villkor för samgående är att förbundet ska kunna fortsätta med beslutande medlemsomröstningar och behålla sin organisationsmodell.

– Vår fackliga struktur bygger på en hög grad av medlemsengagemang, ansvarstagande och inflytande. Ett framtida samgående måste bygga på en kompromiss. Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra.

Hamnarbetarförbundets styrelse hade fattat tre principbeslut inför de fortsatta samtalen strax innan LO:s förmedlat sitt medlingsförslag.

Förbundet är berett att underteckna ett likalydande kollektivavtal som Transport har för landets hamnar. Det skulle innebära fredsplikt. Det är också berett att bilda en förhandlingskartell med Transport för stuveriområdet och skriva under en avsiktförklaring om samgående.

– Vi är beredda att omedelbart bilda en arbetsgrupp för att diskutera former och praktiska förutsättningar för ett sådant slutmål, säger Erik Helgeson.

Transport: Nej till LO:s förslag

Medan LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tolkar dagens utspel som ett modigt första steg mot samgående ser Transports avtalssekreterare Peter Winstén Hamnarbetarförbundets krav som ett nej till LO-förslaget.

– Jag upplever att Hamnarbetarförbundet har svarat på några frågor som vi hade uppe i diskussionerna på ett möte, inte att de har svarat på det konkreta förslag som LO presenterade för oss två parter. De säger nej till det skriftliga förslaget.

Transport fortsätter gärna samtalen, men dess inställning är att Hamnarbetarförbundet ska skriva på ett hängavtal som skapar fredsplikt i hamnarna.

– Då kan vi diskutera i lugn och ro. Sedan är vår förhoppning att de har en medlemsomröstning i frågan om de ska gå upp i Transport.

LO: Ja till de viktiga delarna

LO:s avtalssekreterare säger att Hamnarbetarförbundet tagit ett modigt steg mot samgående med Transport. Hans tolkning är att Hamnarbetarförbundet säger ja till de viktiga delarna i LO:s förslag till lösning.

– Det ska man hedra dem för. De har ställt upp på alla de stora, hårda frågorna.

Jag kan inte göra så mycket om Transport säger att jag inte ska lägga mig i.

Enligt Torbjörn Johansson är dessa frågor att de båda förbunden har ett likalydande kollektivavtal för hamnarna, att de har ett samarbetsavtal med förhandlingskartell och börja arbeta för ett samgående.

Nästa steg för Torbjörn Johansson är att diskutera detta med Transport och utarbeta praktiska detaljer som jämkar samman parterna.

– Jag kan inte göra så mycket om Transport säger att jag inte ska lägga mig i. Låt oss se tiden an lite. I det här fallet är jag bara en liten medlare.

Han berättar att varken Hamnarbetarförbundet eller Transport har varit förtjust i lösningen med en förhandlingskartell, som skulle ha en opartisk skiljeman för frågor där förbundet inte är överens.

– Det är ett sätt att lösa den omedelbara problematiken.

Kartellen skulle enbart existera i två år under denna avtalsperiod, poängterar Torbjörn Johansson.

– Sedan måste samgåendet vara klart.

Kritiserade Sveriges hamnars linje

På onsdagens presskonferens tog Hamnarbetarförbundet också upp den nya hårda attityden som arbetsgivarna i Sveriges hamnar nu intagit mot förbundet. Deras företrädare kommer inte få behålla några rättigheter som inte regleras i arbetsmarknadslagstiftningen.

En konsekvens är att Hamnarbetarförbundets skyddsombud inte längre accepteras, eftersom det är förbund med kollektivavtal som utser dem.

Hamnarbetarförbundet varnade för att arbetsmiljöarbetet i hamnarna skulle få stora svårigheter när deras cirka 100 skyddsombud inte kan verka som tidigare.

Transport, som har avtalet för hamnarna och därmed rätt att utse skyddsombud, har motsatt uppfattning.

– Enligt våra arbetsmiljöansvariga och regionala skyddsombud har vi en organisation som klarar det här, säger Peter Winstén.

Carl von Scheele
21 mar 2018 | 18:31

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev