Så vill allianspartierna avveckla Arbetsförmedlingen Allianspartierna har alla lagt egna budgetar med olika förslag på att banta Arbetsförmedlingen. Bilden är ett kollage. Foto: TT

Så vill allianspartierna avveckla Arbetsförmedlingen

Budgetar Alliansen är enig om att Arbetsförmedlingen ska förlora sitt matchningsuppdrag, som ska läggas ut på privata aktörer. I partiernas retorik talar man om en avveckling och nedläggning av Arbetsförmedlingen. Sett till budgetarna är det Liberalerna och Kristdemokraterna som går hårdast fram i sina förslag, medan Moderaterna och Centerpartiet bantar i långsammare takt.
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Arbetsförmedlingen har i dag en budget på över 80 miljarder kronor, och sett till den summan så utgör allianspartiernas budgetförslag knappast någon regelrätt nedläggning av myndigheten.

Moderaterna vill 2019 minska förvaltningsanslaget med 400 miljoner kronor, en nedskärning som trappas upp till 800 miljoner 2020 och 1,6 miljarder 2021. Utöver det vill man banta de arbetsmarknadspolitiska insatserna med 2,6 miljarder kronor 2019, och 4,3 miljarder kronor 2020 och 2021.

Närmare 60 miljarder förbrukas alltså oavsett om det är Arbetsförmedlingen eller någon annan aktör som är huvudman

Alliansens offensiv mot Arbetsförmedlingen, som bland annat går ut på att konkurrensutsätta myndigheten vad gäller matchningsuppdraget, har pågått under en längre tid och kommenterades i fjol av myndighetens generaldirektör Mikael Sjöberg i ett blogginlägg. Där påpekar han att en stor del av Arbetsförmedlingens anslag utgörs av a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning: 33 av de 80 miljarderna säger han utgår i direkt stöd till enskilda medborgare.

Mikael Sjöberg.
Foto: Fredrik Sandberg / TT

”Därutöver har vi de subventionerade anställningarna som tillsammans kostar 24 miljarder. Närmare 60 miljarder förbrukas alltså oavsett om det är Arbetsförmedlingen eller någon annan aktör som är huvudman. Omkring 11 miljarder går också till aktiviteter och åtgärder för att öka människors möjligheter att få ett arbete. En stor del av tjänsterna upphandlar vi av privata aktörer,” skriver Mikael Sjöberg.

Liberalerna drar ner mest

Liberalerna vill gå längst av allianspartierna och föreslår besparingar på 8,6 miljarder på arbetsmarknadspolitiska program och insatser 2019, liksom en sänkning av Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader på 871 miljoner kronor. Partiet räknar med att drygt 8,5 miljarder kan sparas genom ett avskaffande av extratjänsterna, introduktionsjobben och moderna beredskapsjobb.

Liberalerna vill införa Alliansens förslag om inträdesjobb, en ny anställningsform med lägre ingångslöner (70 procent av rådande ingångslöner) för unga och nyanlända, och även utveckla ”Nystartsjobb+” med ett lägre lönetak än dagens Nystartsjobb.

Kristdemokraterna ligger inte långt efter med förslag att spara 7,6 miljarder genom, till stor del, avveckling av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.

Även KD ser sänkta ingångslöner som ett mer effektivt sätt att bekämpa arbetslöshet och puffar för Alliansens inträdesjobb.

Centerpartiet föreslår utfasning

Centerpartiet går, trots hård retorik om nedläggning av AF, varsammare fram och föreslår i sin skuggbudget en utfasning av Arbetsförmedlingens matchningsroll med nedskärningar på 700 miljoner 2019, 1,4 miljarder 2020 och 1,3 miljarder 2021.

I samband med utfasningen vill Centerpartiet också påbörja en certifiering av privata aktörer som ska ta över matchningsuppdraget och få ersättning genom en prestationsbaserad förmedlingspeng. Australiens system för privat matchning av arbetssökande står som modell.

På sikt vill Centerpartiet, liksom Liberalerna, att introduktionsjobb, extratjänster och moderna beredskapsjobb avskaffas och ersätts av en utvecklad form av Nystartsjobb. För 2019 vill Centerpartiet spara in 500 miljoner på stimulansbidrag till kommuner som använder sig av extratjänsterna.

Saknas stöd i forskning

Samtidigt som allianspartierna bjuder på långtgående resonemang om att Arbetsförmedlingen misslyckats med matchningen och att privata aktörer kan lyckas bättre, finns det inget stöd för det i svensk forskning. Någonting som Anders Forslund, professor i nationalekonomi och arbetsmarknadsforskare på IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, påpekade för Arbetsvärlden i en tidigare artikel:

– Det mest bestående intrycket från forskningen i Sverige är att man hittar mycket små skillnader mellan offentliga utförare, det vill säga Arbetsförmedlingen själv, och privata utförare av olika typer av arbetsmarknadspolitik. Och det kan gå åt båda hållen, säger Anders Forslund.

M och KD med gemensam budget

På onsdagen tillkännagavs att M och KD tänker lägga fram en gemensam budget till budgetomröstningen den 12 december, vilket kan ske genom en reservation i finansutskottet. Även Sverigedemokraterna vill avveckla Arbetsförmedlingen, och om partiet stödjer M och KD:s budget finns möjlighet att den går igenom.

I början av nästa år, senast den 31 januari, slutredovisas den statliga arbetsmarknadsutredningen, som analyserar Arbetsförmedlingens roll och möjligheterna att konkurrensutsätta myndigheten.

Delar av utredningen har redan läckt och i de uppgifterna framgår att utredningen kommer föreslå att a-kassorna själva tar över uppdraget att kontrollera arbetssökandet hos de som får a-kassa, att kommunerna får ta över ansvaret för sociala insatser, och att Arbetsförmedlingen ska få en ny yrkesroll med specialiserade bedömare som ska bedöma arbetsförmåga.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar