Läcka: A-kassorna kan ta över kontrollen av arbetssökande Arbetsmarknadsutredningen väntas bli klar först i januari, men på onsdagskvällen rapporterar SVT att man genom en läcka redan tagit del av utredningens förslag. Foto: Jessica Gow / TT

Läcka: A-kassorna kan ta över kontrollen av arbetssökande

Arbetsförmedlingen A-kassorna kan få ta över kontrollen av arbetssökande från Arbetsförmedlingen, och kommunerna ansvaret för sociala insatser. Det är delar ur den pågående arbetsmarknadsutredningen som har läckt till SVT.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsförmedlingens öde har de senaste åren varit en hett omdiskuterad politisk fråga. Regeringen tillsatte år 2016 en stor utredning – arbetsmarknadsutredningen – för att se över hur Arbetsförmedlingen skulle kunna fungera bättre.

Oppositionen tvingade året därpå regeringen att göra tillägg i utredningen, bland annat uppdraget att se huruvida Arbetsförmedlingen skulle kunna styckas upp och ansvarsområden läggas ut på andra aktörer.

Det är helt skilda uppdrag att kontrollera arbetssökandet och arbetslöshetsförsäkringen

Utredningen väntas bli klar först i januari, men på onsdagskvällen rapporterar SVT att man genom en läcka redan tagit del av utredningens förslag.

SVT skriver att förslagen sammantaget innebär en så stor bantning av myndigheten att det kan uppfattas som en nedläggning.

A-kassorna tar över

Bland annat föreslås att a-kassorna ska få ta över uppgiften att kontrollera de arbetslösas aktivitet. I dag är det Arbetsförmedlingen som har uppdrag att se till att arbetslösa aktivt söker jobb. Detta sker exempelvis genom aktivitetsrapporter och möten.

Enligt Fredrik Andersson, styrelseordförande på ST inom Arbetsförmedlingen, skulle en sådan förändring vara nog så omfattande.

– Vi är alltid slagpåsar i debatten så vi har nog blivit lite luttrade, säger Fredrik Andersson, styrelseordförande på ST inom Arbetsförmedlingen. Foto: Tidningen Publikt/Mats Andersson

 

– Det är helt skilda uppdrag att kontrollera arbetssökandet och arbetslöshetsförsäkringen. Vi har tillgång till hela den arbetssökandes historik och meriter, och vi lägger upp handlingsplaner och har uppföljande möten. Att lägga över den delen på a-kassorna vore en enorm omställning, säger Fredrik Andersson.

Ett annat eventuellt problem med att lägga över uppdraget på a-kassorna kan skönjas i Riksrevisionens granskning som visar att de 27 olika a-kassorna redan i dag gör olika bedömningar när arbetslösa missköter sitt arbetssökande. Det skulle kunna öppna dörren för rop på en obligatorisk a-kassa, en idé som möter motstånd hos de tre fackliga centralorganisationerna LO, Saco och TCO.

Oro på Arbetsförmedlingen

ST är det största fackförbundet på Arbetsförmedlingen och organiserar omkring 7 000 av de 14 000 anställda på myndigheten. Ännu har inte snacket hunnit gå varmt om läckan, men Fredrik Andersson menar att anställda på Arbetsförmedlingen har blivit tjockhudade.

– Vi är alltid slagpåsar i debatten så vi har nog blivit lite luttrade. Men oron är stor, och jag tror att personalomsättningen blivit större på grund av den otrygghet som omger myndigheten, säger Fredrik Andersson.

Stor grupp kan lämnas därhän

Enligt SVT föreslår arbetsmarknadsutredningen att Arbetsförmedlingen antingen ska bli en ren beställare av tjänster för att hjälpa de arbetssökande, eller att man som i dag använder privata aktörer som komplement till myndighetens egna insatser.

– Redan i dag går en stor del av vår budget till upphandlingar. Men jag tror att om man lägger ut allt på privata aktörer så skulle de tävla om den lilla andel arbetssökande, omkring 20 procent, som redan har ganska lätt att hitta jobb. Den stora gruppen på runt 75–80 procent som står långt från arbetsmarknaden skulle inte vara lika intressanta, säger Fredrik Andersson.

Det är just bedömningen av arbetssökandes möjligheter att få arbete som enligt SVT finns kvar hos Arbetsförmedlingen i utredningens förslag. Här föreslås en ny yrkesroll med specialiserade bedömare införas.

I läckan finns också förslag om att kommunerna ska ta över ansvar för sociala insatser, så som arbetsträning, och att en helt ny myndighet ska skapas med ansvar för att samordna samhällets kompetensförsörjning.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar