Portugal vill prioritera den sociala pelaren Portugal lovar inte bara att göra den sociala pelaren till ett huvudnummer vid toppmötet i Porto, utan också att det ska bli verkstad av den. På bild portugals premiärminister António Costa. Foto: Francisco Seco, Pool
Portugals premiärminister António Costa presenterar programmet för det portugisiska ordförandeskapet i EU i EU-parlamentet, 20 januari 2021. Foto: AP Photo/Francisco Seco

Portugal vill prioritera den sociala pelaren

EU Portugal leder EU och satsar på den sociala pelaren. Det nya ordförandelandet vill se en bättre fungerande och rättvis arbetsmarknad för Europas löntagare. 
15 feb 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Portugal är EU:s ordförandeland första halvåret 2021. Prioriterade och profilerade frågor för portugiserna är arbetsmarknadspolitik och sociala frågor. Ordförandeskapets toppmöte blir den 6-7 maj i Porto. Där tänker portugiserna vässa den sociala pelaren till ett effektivare verktyg för en rättvisare och bättre fungerande

arbetsmarknad i EU. Portugal har deklarerat att man inte kommer att nöja sig med ”diskussioner om principer” kring den sociala pelaren utan vill se verkstad och förändring.

Frågan är vad Portugal kan göra?

– Det roterande ordförandeskapet har minskat i betydelse i takt med att EU blivit fler medlemsstater och toppmötena fått en mer styrande roll. Det blir kommissionen som styr mycket, föreslår lagstiftning och tar fram texter till rekommendationer, säger Carl-Albert Hjelmborn, chef för LO-TCO-Sacos:s Fackliga kontor i Bryssel.

Med den brasklappen är det ändå så att portugiserna och kommissionen ligger nära varandra vad gäller arbetsmarknad och sociala frågor.

Ingen vet, det är ett buzz word.

– Portugiserna har varit väldigt tydliga med att man vill accelerera när det gäller det arbetsmarknadspolitiska området och det som på EU-nivå brukar kallas socialpolitik.

Carl-Albert Hjelmborn pekar på att landets socialistiska arbetsmarknadsminister Ana Mendes Godinho sagt att Porto-mötet i maj inte bara ska bli ett andra Göteborg där man pratar om fina principer (den sociala pelaren antogs i Göteborg 2017), utan att man nu ska gå till handling.

– I språket ligger Portugal nära och är samkört med det vi nu hör inifrån kommissionen om ett nytt socialt kontrakt när vi bygger upp unionen igen efter pandemin och den ekonomiska sysselsättningskrisen.

Vad är ett nytt socialt kontrakt?

– Ingen vet, det är ett buzz word.

Den sociala pelaren däremot är inte ett buzz word. Om den talas det om som en kompass när Europa ska återhämta sig.

– Pelaren säger man ska hjälpa Europa att ta ett språng framåt för att bli socialt starkare och stå bättre rustad.

Viktig för den sociala pelaren vid toppmötet i maj kommer den handlingsplan vara som EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit lägger fram den 3 mars.

– Vad vi förstått ska den lägga kursen för hur pelaren ska tillämpas och användas. Hur principerna ska genomföras i praktiken, att det sätts mål för det sociala området som uppnås genom principerna, och sedan följs upp på resultattavlan som redan finns.

På så vis ska man få mer muskler att styra EU:s fonder och program tror Carl-Albert Hjelmborn och nämner Europeiska socialfonden plus och återhämtningspaketet på 1,8 biljoner euro för att få Europa på fötter under och efter pandemin.

Minimilön och förslag om plattformsarbete försvårar

Kan då den sociala pelaren vässas och bli ett mer konkret verktyg genom kommissionens handlingsplan och vid Portugals toppmöte?

Carl-Albert Hjelmborn berättar att tjänstemän på kommissionen säger att en svårighet varit att samtidigt som kommissionen utlovat en handlingsplan för genomförandet av den sociala pelaren, har man redan lagt förslag på minimilön och redan annonserat förslag om plattformsarbete och ett lönetransparensdirektiv.

– Frågan är då vad som ska ingå i handlingsplan så att portugiserna och medlemsstaterna kan säga att nu har vi stakat ut en väg framåt.

Något som enligt uppgift ska diskuteras på det möte Portugal kallat EU:s arbetsmarknadsministrar till den 22 februari. Även representanter för arbetsmarknadens parter har bjudits in, bland dem Europafacket.

Vi är oroliga för att det ska bli krav på ny lagstiftning som passar oss dåligt.

– Om pelaren och Porto-mötet diskuteras ger det oss möjlighet att lyfta fram hur vi vill att kommissionens handlingsplan ska se ut, säger Europafackets vice generalsekreterare Per Hilmersson.

– Vi kommer framföra vikten av politiska åtaganden, målsättningar och uppföljning.

Bland annat vill Europafacket ha en ambitiös handlingsplan där medlemsstaterna åtar sig att genomföra principerna.

– Och en modell för hur gemensamma mål sätts upp, och indikatorer som följer upp målen. Liksom att man gemensamt följer upp de enskilda ländernas åtgärder.

Portugal lovar inte bara att göra den sociala pelaren till ett huvudnummer vid toppmötet i Porto, utan också att det ska bli verkstad av den. Vad hoppas du att det betyder?

– Att det inte bara är ekonomiska frågor man försöker samordna på EU-nivå, utan även principfrågor vad gäller det sociala. Principerna är inte bindande men följs upp genom rekommendationer och den sociala resultattavlan. Och vi förväntar oss att den resultattavlan nu byggs på och förbättras, säger Per Hilmersson.

Tillbaka till Carl-Albert Hjelmborn: vilken roll kan den social pelaren få framöver?

– Vi är oroliga för att det ska bli krav på ny lagstiftning som passar oss dåligt. Jag tror att det är svårt att veta vad det finns för aptit bland medlemsstaterna att ställa upp på något mer bindande, men i parlamentet finns definitivt sådana förhoppningar.

– Vad ska hända den andra dagen på toppmötet när man ska omfamna något slags genomförandestrategi för pelaren? Det står skrivet i stjärnorna. Men portugiserna har alltså som utgångspunkt att det ska bli mer än bara fina principer, att vi nu måste skrida till handling.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar