Intervju: Andrea Nahles ska ge parterna större makt i EU Andrea Nahles är numera speciell rådgivare åt EU och dess arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit. Hennes uppdrag har varit att ta fram förslag som stärker dialogen med och mellan arbetsmarknadens parter. (Carsten Koall/dpa via AP)

Intervju: Andrea Nahles ska ge parterna större makt i EU

Mötet i Porto Andrea Nahles handlingsplan för social dialog väntas antas på EU:s toppmöte i Porto under fredagen och lördagen. Arbetsvärlden har fått en exklusiv intervju med den tidigare tyska arbetsmarknadsministern och partiledaren som vill stärka parternas roll i EU.
Carl von Scheele
7 maj 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– De flesta av mina förslag finns med i den handlingsplan som läggs fram på toppmötet. Det är inte bara ett papper, utan början på en förändring, säger Andrea Nahles i en exklusiv intervju med Arbetsvärlden.

Den tidigare arbetsmarknadsministern och partiledaren för de tyska socialdemokraterna vill bland att ge företrädare för fack och arbetsgivare en speciell status inom EU och låta dem få större inflytande än Bryssels många andra lobbyister.

– En stor del av min rapport handlar om EU-kommissionen, dess struktur och dess hantering av den sociala dialogen. Inom kommissionen har man inte på alla håll tillräcklig förståelse för parternas speciella status, som kommer av att de kan etablera regelsystem och har mer makt än vanliga lobbyister.

Varje direktorat ska ha dialogsamordnare

Varje avdelning, generadirektorat, inom EU-kommissionen ska ha en speciell samordnare för den sociala dialogen i framtiden, enligt Nahles plan. Syftet är att parterna ska rådfrågas i god tid och på ett meningsfullt sätt om nya initiativ.

Generellt sett är den sociala dialogen utvecklad i EU-området, även om parterna i flera central- och östeuropeiska länder har litet inflytande. Hon ser den som en styrka för EU och dess medlemsstater.

− Man kan säga att målet med min handlingsplan är att stärka vår styrka, och jag hoppas att toppmötet antar de flesta av mina förslag.

Uppföljning av toppmötet i Göteborg

Fredagens och lördagens möte i Porto blir en uppföljning av Göteborg 2017 där beslutet om den sociala pelaren togs. Trots att det portugisiska ordförandeskapet lyfter fram denna fråga hamnar den lite i skuggan av mötet med Indiens premiärminister Modi och coronakrisen.

− Jag är ändå mycket tacksam för att portugiserna och dess premiärminister António Costa gör toppmötet till en uppföljning av Göteborg, trots de enorma problemen i coronapandemins spår.

De svenska parterna är starka anhängare av den sociala dialogen. I den infekterade debatten om minimilönedirektivet har de som motdrag till en bindande lagstiftning hållit fram dialogen som ett bättre medel mot lönedumpning inom EU. På fredagen publicerade TCO, Saco och LO ett gemensamt utspel, vars budskap var att stärka den sociala dialogen utan bindande direktiv (se faktaruta).

Andrea Nahles blev arbetsmarknadsministeri Angela Merkels regering 2017 och var partiledaren för de tyska socialdemokraterna. (AP Photo/Markus Schreiber)

Klarade krisen bättre

Andrea Nahles är numera speciell rådgivare åt EU och dess arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit. Hennes uppdrag har varit att ta fram förslag som stärker dialogen med och mellan arbetsmarknadens parter. Inte minst under svåra kriser, som den pågående coroanpandemin, är den sociala dialogen ett viktigt verktyg i krisbekämpningen.

Andrea Nahles

·       Arbetsmarknadsminister i den tyska koalitionsregeringen åren 2013 – 2017.

·       Partiledare för socialdemokraterna SPD april 2018 till juni 2019. Hon var den första kvinnan på posten och avgick efter att SPD blivit förlorare i Europaparlamentsvalet 2019.

·       Hon har även varit gruppledare för socialdemokraterna i förbundsdagen och partisekreterare 2009 till 2013.

·       I dag är hon chef för myndigheten Bundesanstalt für Post und Telekommunikation gewählt (Federala Post och Telekommunikationsbyrån).

·       Hon är speciell rådgivare åt EU i arbetsmarknadsfrågor.

+ Expandera

– Av finanskrisen 2008 lärde vi oss att länder med en fungerande social dialog hade problem under kortare tid och var mer framgångsrika i att klara av krisen.

I många europeiska länder sjunker organisationsgraden. I Sverige har främst LO-sidan tappat medlemmar under många år. I Tyskland har både fack och arbetsgivare blivit svagare. Problemen är emellertid störst i Central- och Östeuropa.

Andrea Nahles framhåller att den sociala dialogen behöver stärkas i alla medlemsländer utifrån den nivå som den har i respektive land. Den sociala dialogen är en styrka understryker hon gång på gång under intervjun.

”Oh Jesus, detta är förvånande”

Några år efter finanskrisen 2008 blev hon socialdemokratisk arbetsmarknadsminister i en koalitionsregering med Angela Merkel som förbundskansler. Nahles var värd under besöket av Obamas arbetsmarknadsministern Thomas Perez. Han önskade studera varför Tyskland så snabbt kom på fötter efter finanskrisen.

− Då bjöd jag in fackliga företrädare och arbetsgivare från olika företag. De sa nästan exakt samma saker om hur partdialogen fungerade.

Thomas Perez förstod att en sådan partsdialog knappast skulle kunna etableras i USA, eftersom landets kultur var en helt annan. (AP Photo/Molly Riley, File)

Efter redovisningen utbrast Thomas Perez ”Oh, Jesus, detta är förvånande”. Han förstod att en sådan partsdialog knappast skulle kunna etableras i USA, eftersom landets kultur var en helt annan.

− Thomas Perez såg en styrka som vi européer inte är medvetna om eftersom detta är normalt för oss och vi tar det för givet.

Andrea Nahles har fört diskussioner med både parterna och regeringsföreträdare när hon utarbetat sitt program. De flesta förslagen är handfasta och hon säger sig ha stor uppslutning bakom dem. De syftar till att flytta fram parternas ställning både inom EU och nationellt.

Unga ska frälsas för social dialog

Men Nahles vill också instifta ett pris som riktar strålkastarna mot goda exempel på lösningar som fack och arbetsgivare förhandlat fram.

Och hon vill frälsa den unga generationen för den sociala dialogen.

− Jag vill se ett program för unga företrädare från fack och arbetsgivare. Vem kan vara bättre att etablera denna kultur av kompromisser och fredliga förhandlingar än de unga?

Varje år i två till tre veckor ska en sådan sammankomst genomföras i Bryssel. De unga ska inte bara få mer kunskap om dialogens betydelse utan också möjlighet att knyta nya kontakter och utöka sina nätverk.

Parterna ska påverka planeringsterminen

Men hennes handlingsplan innehåller också tunga förslag som ger arbetsmarknadens parter ytterligare inflytande i EU:s centrala arbete. Parterna ska bland annat involveras bättre och mer direkt i den europeiska planeringsterminen, som bidrar till samordning av medlemsländernas ekonomiska och sociala politik. Det ska ske både på EU-nivå och nationell nivå.

Vid sidan av förslaget om koordinatörer samordnare på varje generaldirektorat har Nahles också fler förslag som riktar sig mot EU-kommissionens interna arbete.

− Ja, jag föreslår bland annat att det införs en arbetsgrupp vars uppgift är att skapa mer effektiva strukturer för den sociala dialogen.

Tagit upp skandinaviskt förslag

Även i många medlemsländer behöver strukturerna förbättras.

− I en del av dessa länder har parterna problem med sina regeringar, eftersom de inte stöder dialogen. Därför behövs både pengar och idéer. Jag har tagit upp ett skandinaviskt förslag om en plattform för utbyte av de bästa lösningarna inom den sociala dialogen och den ska ha stöd av EU-kommissionen.

Framför allt mindre länder med svaga organisationer på arbetsmarknaden skulle kunna ha nytta av plattformen.

− För dessa länder är det svårt att få del av EU:s pengar. Det är alltid väldigt byråkratiskt.

Pengar över

Även om EU inte kan ge permanent stöd till uppbyggnaden av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer finns projektmedel för begränsade perioder. Dessa kan till exempel användas för medlemsvärvningsprojekt. EU har till och med mer projektpengar än vad som förbrukas varje år, konstaterar Nahles.

Hon sammanfattar syftet med de förslag som ska antas på det portugisiska toppmötet i tre punkter: De ska stärka den sociala dialogen, den ska få ett bättre erkännande och parterna ska behandlas bättre inom EU.

Avtal på europeisk nivå stötesten

Ett förslag i hennes katalog kan emellertid vara kontroversiellt. Hon vill se fler avtal mellan arbetsmarknadens parter på Europanivå. I Sverige vill facken inte släppa ifrån sig förhandlingsrätten, särskilt inte när det gäller löner och anställningsvillkor. Här finns en skepsis mot gränsöverskridande kollektivavtal.

Svenska fackens utspel inför Porto

Stärk den sociala tryggheten, men avstå från bindande EU-direktiv när den sociala pelaren ska genomföras. Det kräver Saco, LO och TCO i ett gemensamt utspel inför EU:s toppmöte i Porto.

– Vi är i grunden positiva till EU:s sociala pelare. Social trygghet och dialog mellan parterna är en förutsättning för hållbar omställning, säger Saco-ordföranden Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Saco har tagit initiativet till utspelet. Den svenska partsmodellen hotas långsiktigt av ett bindande direktiv om minimilöner, som inte är förenligt med vår förhandlingsmodell och autonoma parter.

Saco, TCO och LO hävdar att man med respekt för de olika ländernas arbetsmarknadssystem kan driva igenom stora förbättringar utan bindande direktiv. Stärk partsmodellen, kollektivavtalen och den sociala dialogen, föreslår de tre.

De sammanfattar sitt utspel i fem punkter:

·       Vi välkomnar EU:s nya utbildningsmål om att minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för kompetensutvecklingen.

·       Vi välkomnar EU-kommissionens mål om halverat sysselsättningsgap mellan män och kvinnor.

·       Skapa en ny EU-fond för uppbyggnad av system för social dialog i de EU-länder där det behövs.

·       Inrätta en ”ombudsman för social dialog” som bevakar utvecklingen av partssamverkan i medlemsländerna.

·       Ställ krav på att goda arbetsvillkor och kollektivavtal vid offentlig upphandling.

+ Expandera

Men Andrea Nahlse ser annorlunda på frågan. Hon vill se fler avtal på Europanivå. Och en viktig uppgift för varje generaldirektorat på EU-kommissionen är att överföra avtal mellan parterna på europanivå till EU-lagstiftning. De samordnare som ska finnas på vare generaldirektorat får också som viktig uppgift att säkerställa detta, understryker Andrea Nahles.

I dag är det enbart avdelningen för arbetsmarknadsfrågor som har en sådan funktion. Det finns utrymmer för förbättringar, konstaterar hon i sin rapport.

Andrea Nahles lyfter fram förra årets branschövergripande överenskommelse om digitalisering mellan Europafacket, ETUC, och de europeiska arbetsgivarna som ett gott exempel.

Vi måste ta itu med detta på europeisk nivå, eftersom de flesta av framtidens frågor inte är nationella.

Hon ser bara fördelar med sådana överenskommelser och har svårt att förstå tvekan inför förhandlingar på Europanivå.

− I Tyskland har vi förhandlingar lokalt, företagsvis, regionalt och nationellt. De är alla värdefulla. När vi får ännu en nivå på toppen är det ett plus. De ersätter inte andra nivåer eller förstör dem.

I en värld som blir alltmer integrerad behövs även europeiska avtal, men kriterier saknas för hur dessa avtal ska hanteras inom EU-sfären. Sådana kriterier behöver sättas i förhandlingar, betonar Andrea Nahles.

−  Vi måste ta itu med detta på europeisk nivå, eftersom de flesta av framtidens frågor inte är nationella. Jag bjuder in er alla till diskussionen om hur vi ska hitta dessa kriterier.

Relaterad läsning

Carl von Scheele
7 maj 2021
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar