Parternas viktigaste krav för omställningsavtal

Omställning Förhandlingarna får en nystart, men parternas ingångar är desamma.
Carl von Scheele
15 jun 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nuvarande förhandlingar om ett nytt omställningsavtal har sitt ursprung i möten mellan PTK och Svenskt Näringsliv som inleddes år 2009 i olika arbetsgrupper. Vid ett par tillfällen har förhandlingarna ajournerats när parterna stått för långt ifrån varandra. Nu återupptas förhandlingarna för tredje gången på sex år.

Arbetsgivarna vill att kompetens ska avgöra

Svenskt Näringsliv har ett mycket tydligt krav: Ändrade turordningsregler som bygger på kompetens och skicklighet. Det är inte enbart individens formella kompetens som ska vara avgörande, utan också hur kompetensen omsätts i praktiken. Dessutom vill Svenskt Näringsliv låta kompetensen vara styrande för reglerna om rätten till återanställning.

Även turordningskretsarnas storlek har förts in i diskussionerna. Arbetsgivarna sneglar på staten där kretsarna utgörs av individer med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Då kan mycket små kretsar skapas där till exempel receptionister på en arbetsplats skulle kunna utgöra en krets och telefonister en annan, eller programmerare en krets och deras kollegor systemoperatörerna en annan.

I diskussionerna har även undantagsreglerna varit inblandade. Nuvarande LAS-regler ger arbetsgivare med högst 10 anställda rätt att undanta två nyckelpersoner vid driftsinskränkningar. I ett omställningsavtal skulle arbetsgivare kunna få rätt att undanta till exempel per turordningskrets.

Arbetstagarna vill ha mer kompetensutveckling

PTK:s främsta krav handlar om kompetensutveckling. Med en bättre anställningsbarhet har individen större möjligheter till nytt jobb vid driftsinskränkningar. Då kan arbetsgivarna få större frihet att välja, men bara om det sker utifrån tydliga och objektiva regler. PTK vill ha ett system där 80 procent av lönen ersätts vid studier mitt i karriären. Nivån uppnås med både ersättning från en kompetensstiftelse och statligt studiemedel. Därför krävs beslut i riksdagen om nya regler för studiemedel.

Ytterligare ett krav är att personer med visstidsanställningar och personer som sägs upp av ohälsoskäl också omfattas av Trygghetsrådet TRR:s omställningsstöd. Även personer som inte hotas av uppsägning, men vill studera, ska kunna få studievägledning av TRR.

Carl von Scheele

/ Kontakta skribenten

15 jun 2015

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar