Förhandlingarna om omställningsavtal avbröts – igen Cecilia Fahlberg, PTK, Christer Ågren, Svenskt Näringsliv och Camilla Frankelius, Sveriges ingenjörer.

Förhandlingarna om omställningsavtal avbröts – igen

Omställningsavtal Svenskt Näringsliv avslutade igår förhandlingarna med PTK om ett nytt omställningsavtal. Orsaken ska vara att vissa förbund inom PTK öppet avfärdat arbetsgivarnas liggande bud. Såväl PTK:s ordförande som Svenskt Näringslivs vice VD beklagar att förhandlingarna avbröts igen, efter att nyligen återupptagits.
Ewa Persson
4 sep 2015 | 16:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Svenskt Näringsliv avslutade plötsligt förhandlingarna i går, torsdag, med PTK om ett nytt omställningsavtal på privattjänstemannasidan. Orsaken ska ha varit att Sacoförbund på olika sätt gått ut till arbetsgivarorganisationer och deklarerat i förväg att de inte tänkte gå med på Svenskt Näringslivs bud.

Enligt uppgifter till Arbetsvärlden finns olika syn inom PTK på hur mycket Svenskt Näringsliv egentligen har förflyttat sig sedan förra förhandlingsomgången 2013, när förhandlingarna senast ajournerades. Förhandlingarna på privattjänstemannasidan mellan PTK och Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal inleddes redan 2009. De ajournerades 2013 och kom inte i gång igen förrän i somras.

Offentlig debatt om budet

Till Arbetsvärlden uttalade båda parter i juni att man upplevde att motparten var beredd att rucka på sig.

I augusti i år läckte uppgifter om att Svenskt Näringsliv kommit med ett bud som Saco i PTK motsatte sig. Därefter har en mer offentlig debatt förts i frågan, detta innan PTK har lämnat något motbud.

I går meddelade så Svenskt Näringsliv att man avslutar förhandlingarna.

– När PTK-förbund öppet säger till våra medlemsföretag att de inte kommer att gå med på förändringar i Las, då finns inte förutsättningarna att sitta och föra förhandlingar, säger Svenskt näringslivs vice VD Christer Ågren i dag till Arbetsvärlden.

”Jag vill inte kommentera själva förhandlingarna, utan kan bara konstatera att det var en ordentlig positionsförflyttning utifrån PTK:s synpunkter.”

Han säger att det är ett stort nederlag.

– Vi är besvikna. Hela grundkonceptet var klockrent, det var ett ganska långt gånget förslag som vi kom med.

”Var mycket mer överens”

På frågan om vad som hade förändrats den här sommaren jämfört med de avbrutna förhandlingarna för snart två år sedan, säger Christer Ågren:

– Jag vill inte kommentera själva förhandlingarna, utan kan bara konstatera att det var en ordentlig positionsförflyttning utifrån PTK:s synpunkter.

Han säger dock att det var flera som hade bytt position sedan förra gången, ”vi var mycket mer överens den här gången”.

”Djupt beklagligt”

Förhandlingarna återupptogs på allvar efter semestrarna, och enligt uppgift till Arbetsvärlden var planen att de skulle pågå under hela september. Ett sista förhandlingsdatum var satt till i början av oktober.

Den 15 oktober lämnar Christer Ågren Svenskt Näringsliv för att gå i pension. Det innebär att han inte kommer vara den som sluter ett nytt omställningsavtal.

– Det blir min efterträdare som tar över om det blir nya förhandlingar. Men en stor majoritet av PTK:s förbund är ärligt inriktade på att förhandla. Och det är ett stort steg framåt.

Även Cecilia Fahlberg slutar i höst som ordförande i Unionen, därmed också som ordförande i PTK. Hon säger i dag till Arbetsvärlden:

– Vi tycker att det är djupt beklagligt att omställningsförhandlingarna har avslutats. Och i ett så tidigt skede. Det är frustrerande att inte förhandla Svenskt Näringslivs bud ner till botten först, och se vad det kunde innebära. Men vi vet att arbetsgivarna nu var beredda att lägga 1,2 miljarder till kompetensutvecklingsstiftelsen.

På frågan om vad som var skillnad den här gången jämfört med förra vändan, svarar Cecilia Fahlberg:

– Vi såg att Svenskt Näringsliv hade rört på sig.

Stod långt ifrån varandra 2013

Hon berättar att parterna stod långt ifrån varandra 2013. Även då var Sacoförbund kritiska men man valde att inte avsluta förhandlingarna, utan gjorde ett uppehåll.

– Det vi sedan såg hända har väldigt stor betydelse för att vilja gå in i förhandling igen. Under våren har vi också sett hur effekterna av digitaliseringen blivit så tydliga och kommit ifatt oss.

”Det är en felaktig bild som har getts den senaste tiden att PTK skulle ha varit berett att anta det budet.”

Svenskt Näringslivs senaste bud kallar hon för ett första förhandlingsbud.

– Vi hade inte ens kommit till första motbudet. Det är en felaktig bild som har getts den senaste tiden att PTK skulle ha varit berett att anta det budet. Men däremot fanns en stark vilja och önskemål hos en majoritet av förbunden att fortsätta föra förhandlingar.

På frågan om vad hon anser om Svenskt Näringslivs beslut att i det läget avsluta förhandlingarna, svarar hon:

– Jag kan förstå att det skapar en osäkerhet när parter så tydligt går ut och kritiserar ett första bud under pågående förhandlingar.

Sveriges ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius är Saco:s företrädare i PTK. Hon säger till Arbetsvärlden att de har fört fram precis samma invändningar som förra gången, mot samma saker i Svenskt Näringslivs bud som förra omgången.

Men hur kommer det då sig att ni gick med på att återigen börja förhandla om ett omställningsavtal?

– Det fanns löften om att Svenskt Näringsliv hade förflyttat sig. Men sedan såg vi att det är samma saker som ligger på bordet igen, bara med små förändringar i skrivningar som i praktiken betyder samma sak.

”Vi vill inte gå med på det. Inte när konsekvenserna blir så dramatiska, det påverkar alla på arbetsmarknaden.”

Enligt Camilla Frankelius är kompetensutveckling lika viktigt för Sveriges ingenjörer som det är för andra PTK-förbund. Invändningarna gäller priset i den andra vågskålen – att arbetsgivaren ska kunna plocka ut vilka som ska få vara kvar vid neddragningar utifrån bedömningar av kompetensen.

– Vi vill inte gå med på det. Inte när konsekvenserna blir så dramatiska, det påverkar alla på arbetsmarknaden.

Den stora försämringen i budet jämfört med dagens avtal är enligt henne slutklämmen i formuleringarna. Förslaget är att om parterna inte är överens är det arbetsgivaren som tar beslutet, i stället för att man då ska följa Las i stället, med möjligheter att överklaga till Arbetsdomstolen, AD.

Men om det bara var ett första förhandlingsbud, hade det inte varit rimligt att fortsätta förhandla först?

– Nej, inte när vi vet att arbetsgivarnas möjligheter att förflytta sig är små – om ens några. Och det var inget första bud, utan en fortsättning på de ajournerade förhandlingarna 2013. Det har man också varit tydlig med att så ska vara.

Varför hade ni så bråttom att kritisera budet?

– Det fanns ju ingen tid att förhandla, planen var att vi skulle vara färdiga i oktober. Det har också legat till sig under de här åren när vi inte har fört förhandlingar.

Precis som Cecilia Fahlberg och Christer Ågren är Camilla Frankelius ändå öppen för nya förhandlingar i framtiden.

Ewa Persson

/ Kontakta skribenten

4 sep 2015 | 16:43

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev