Oro för att regeringens vårdmiljarder går till budgethål Listan över vad regeringens vårdmiljarder ska användas till är lång, men oro finns för att de inte ska få tydlig effekt i praktiken när underskotten är stora. Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX.

Oro för att regeringens vårdmiljarder går till budgethål

Sjuksköterskebristen Nu ska personalmiljarderna till vården fördelas i regionerna. Men medan HR-direktören i Region Skåne talar om mjuka värden och stärkta medarbetarperspektiv, är Vårdförbundet oroliga för att pengarna används för befintliga underskott och att ambitionerna inte blir praktisk verklighet.
Karin Bromander
12 mar 2018 | 07:54
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Landstingen är nu i full gång med att fördela de så kallade personalmiljarderna, de 3 miljarder som regeringen och SKL öronmärkte åt personalen i vården.  I paketet ingår den professionsmiljard som varit överenskommen de senaste åren och som bland annat riktats till specialistutbildning av sjuksköterskor.

Personalmiljarderna

Personalmiljarderna är en överenskommelse mellan SKL och regeringen, som slöts i januari i år. Landstingen får sammanlagt tre miljarder som ska gå till allt från ”insatser för att behålla och utveckla personal” till ”planering av långsiktig kompetensförsörjning” och IT-stöd. 300 miljoner är öronmärkta för specialistutbildning av sjuksköterskor. En tredjedel av pengarna utgörs av den så kallade professionsmiljarden, som redan funnits i två år.

+ Expandera

Listan på vad pengarna i övrigt ska gå till är lång, här hittar vi allt från planeringsstöd, IT-stöd och verksamhetsutveckling till  planering av långsiktig kompetensförsörjning. I Region Skåne, som får sammanlagt 389 miljoner, läggs stort fokus på stärkt ledarskap. Det säger Karin Melander, HR-direktör.

Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

– Vi vill fortsätta det arbete som redan är påbörjat med att stärka medarbetarperspektivet. En viktig del är att fokusera på det värderingsstyrda ledarskapet med tillit som grund.

Vad innebär det?

– Det är många mjuka värden i det. Vi ska jobba mer processartat: från linje till horisontellt, ha samverkan mellan verksamheter och patienten i fokus. Region Skånes värderingar ska vara någonting vi håller levande, det ska inte bara vara ord. Vi ska vara välkomnande och drivande, med omtanke och respekt.

Vill minska beroende av hyrpersonal

De extra pengarna är viktiga för att organisationen ska kunna fortsätta sitt förändringsarbete inför framtiden, säger hon.

– Den skiftande demografin är en stor utmaning. De här pengarna ger oss möjlighet att inte bara rekrytera rätt kompetens utan sedan arbeta också för att behålla den. Vi kan inte vänta i tio år, vi måste redan nu se till att vi använder kompetens på rätt sätt.

Regionen lägger också särskilda resurser på arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal.

Framsteg med kollektivavtal för utbildning

– Ett starkt fokus är också specialistutbildning av sjuksköterskor och minskad helgtjänstgöring, samt att alla ska ha samma ersättningsnivå oavsett var i regionen de arbetar. Sjuksköterskor får också ett så kallat kliniskt basår, det vill säga extra handledning under sitt första anställningsår, säger Karin Melander.

Det är ett väldigt stort framsteg att vi har tecknat kollektivavtal med Region Skåne kring utbildningsanställningar.

Specialistutbildning av sjuksköterskor är det område där Region Skåne har gjort stora framsteg. Det menar Malin Tillgren, vice ordförande i Vårdförbundet Skåne.

– Det är ett väldigt stort framsteg att vi har tecknat kollektivavtal med Region Skåne kring utbildningsanställningar. Men allt är långtifrån klart, vi har fortfarande en lång väg kvar. Det utbildas inte tillräckligt många för att täcka upp den nuvarande bristen.

Oro för att pengarna går till budgethål

Malin Tillgren säger att samtliga områden som regeringen och SKL vill rikta personmiljarderna till är sådant som Region Skåne verkligen behöver förbättra, om de vill bli en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö.

– Men det allra viktigaste är att pengarna faktiskt går ut i verksamheten och gör skillnad. Hela organisationen ska kunna märka av dem. Vår största oro är att de i stället gå till att täcka det underskott som redan finns i vården.

I dagarna har uppmärksammats att de 165 miljoner som Region Skåne fått till förlossnings- och kvinnosjukvården har gått rakt in i den allmänna budgeten.

Hon säger att Region Skåne vid vissa tillfällen har varit bra på att använda statliga pengar till det som de öronmärkts åt, de statliga pengarna tillpsykiatrin förra året har gjort skillnad. Andra gånger har det gått mindre bra: I dagarna har uppmärksammats att de 165 miljoner som Region Skåne fått till förlossnings- och kvinnosjukvården har gått rakt in i den allmänna budgeten.

Förändring måste synas längst ner

En annan oro är att förändringsarbetet bara sker på hög nivå och inte längre ner i organisationen. Många styrdokument fastställs högt upp, men kommer inte till sin rätt längre ner eftersom inga resurser läggs på det. Det värderingsstyrda ledarskapet är ett sådant exempel.

– Det är ytterligare någonting som tagits fram på regional nivå, men som fått liten betydelse nedåt i organisationen. Om det ska ha effekt så måste chefen längst ner, närmast medarbetarna, utbildas och ges rätt kompetens. Många av våra chefer är ansvariga för många medarbetare och de har väldigt hög arbetsbelastning.

Exakt hur pengarna ska fördelas har inte varit uppe för facklig samverkan ännu, men Malin Tillgren hoppas Region Skåne förankrar det väl.

– Jag hoppas att det blir i god dialog med alla de fackliga organisationerna. Att vi tillsammans kan se vilka insatser vi tror gör mest ringar på vattnet.

Någonting som till exempel hade varit spännande vore om de tog efter Mölndals försök med sex timmars arbetsdag

Och hon önskar att regionen vågade tänka lite nytt.

– Någonting som till exempel hade varit spännande vore om de tog efter Mölndals försök med sex timmars arbetsdag. De har ju sett så pass positiva effekter att de permanentat det nu. I slutändan handlar ju allt det här om att hitta en arbetsmiljö och arbetsvillkor som gör att du kan orka ett helt yrkesliv.

Karin Bromander

/ Kontakta skribenten

12 mar 2018 | 07:54

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev