Nytt lagförslag om arbetskraftsinvandring klart För programmeraren Tayyab Shabab,från Pakistan kommer regeländringen för sent. Han utvisades 2016 eftersom en tidigare arbetsgivare missat pensionsinbetalningar. Foto: Claudio Bresciani / TT

Nytt lagförslag om arbetskraftsinvandring klart

Socialförsäkringsutskottet har antagit ett lagförslag om att anställda arbetskraftsinvandrare vars arbetsgivare begått mindre fel, ska få stanna. Att lagstiftning arbetas fram i ett riksdagsutskott och inte av regeringen är extraordinärt.
Gert Lundstedt
25 okt 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ett nytt lagförslag för att bättre kontrollera att inte en arbetskraftsinvandrare får sitt uppehållstillstånd felaktigt återkallat har nu skickats på lagrådsremiss från socialförsäkringsutskottet.

Förslaget bygger, som Arbetsvärlden tidigare rapporterat, på en gemensam följdmotion från Alliansen och inte regeringens proposition som tunga arbetsmarknads- och rättsinstanser invänt mot. Att lagstiftning arbetas fram i ett riksdagsutskott och inte av regeringen är extraordinärt, och samtidigt en kraftig kritik av regeringen som anses ha hanterat frågan långsamt och nonchalant.

Bättre skydd i nya förslaget

Johanna Jönsson (C) är ledamot av utskottet och en av initiativtagarna till Alliansens följdmotion. Hon menar att det nya lagförslaget kommer att skydda arbetstagarna bättre:

− Regeringens förslag skyddade arbetstagaren bara i de fall arbetsgivaren upptäckte och rättade till felet innan Migrationsverket gjorde det. Medan det nya förslaget täcker fler fall. Till exempel om arbetstagaren inte är kvar hos en arbetsgivare som begått felet. Eller att arbetsgivaren själv inte kunnat upptäcka felet.

Behovet av att revidera lagstiftningen kommer efter att arbetskraftsinvandrare blivit av med jobben och fått lämna landet trots att de inte gjort något fel, utan det varit arbetsgivaren som inte följt ingångna avtal. Avsikten med lagstiftningen är alltså att skydda arbetstagaren.

Kan gälla från 1 december

Regeringen och allianspartierna i utskottet har tillsammans och rekordsnabbt arbetat fram det nya lagförslaget, och om lagrådet inte gör några större invändningar väntas det tas av riksdagen och träda i kraft den 1 december.

Vid årsskiftet kommer sedan den utredning regeringen tillsatte i somras där det väntas ytterligare förslag på åtgärder för att förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare. I direktivet till utredningen ingår att titta på sanktioner mot arbetsgivare som inte gör vad som åligger dem. Johanna Jönsson avvisar inte sanktioner men betonar att de måste tillämpas med urskiljning.

− Vi vill att det ska finnas sanktioner mot arbetsgivare som begått grova fel. Men de måste vägas mot att inte bli ett hinder för arbetsgivare som gör allt vad de kan. Och framför allt inte hindra småföretagare från att anställa den kompetens de behöver från andra länder.

Socialdemokraterna står bakom oppositionens förslag

Socialförsäkringsutskottets ordförande är Fredrik Lundh Sammeli (S). Han står nu alltså bakom det nya lagförslaget trots att hans parti skrev den tidigare propositionen.

Den här propositionen är alltså bättre än den regeringen skrev?

− Förhoppningen är att den ska omfatta fler personer än regeringens proposition gjorde. Och att det blir en bättre helhetsbedömning för att få förlängt eller förnyat tillstånd, även om det gjorts små avvikelser eller fel.

Regeringen har fått kritik för att ha varit både långsam och nonchalant med att få fram lagstiftning på området.

− Det pågår ett arbete med att utreda ett bredare perspektiv. Vi är i utskottet tydliga med att vi välkomnar regeringens fortsatta arbete med att se till helheten i arbetskraftsinvandringen och inte bara bryta ut och lösa enskilda delar.

Fredrik Lundh Sammeli poängterar att människor på svensk arbetsmarknad inte ska utnyttjas.

Men att arbetskraftsinvandring inte heller ska leda till att den svenska modellen urholkas.

Vad skulle den kommande utredningen konkret kunna föreslå för att göra lagstiftningen än effektivare i att skydda arbetskraftsinvandrare?

− Det skulle kunna vara kontroller gjorda av Migrationsverket. Liksom tillgång till andra myndigheters uppgifter som är värdefulla vid en prövning, och så att den kan göras snabbt.

Relaterad läsning

Gert Lundstedt
25 okt 2017
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar