Kaos när reglerna om utvisningar för småfel ska ändras . Idag kan arbetstagare istället skickas hem för att arbetsgivaren missat en detalj i erbjudandet om anställning. Trots att arbetstagaren följer vad som avtalats. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Kaos när reglerna om utvisningar för småfel ska ändras

Arbetskraftsinvandring "Oacceptabelt" säger LO om den korta remisstid som en motion fått när reglerna för arbetskraftsinvandring ska ändras.
Gert Lundstedt
12 okt 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det finns ett tryck på regeringen att ändra regelverket för att bättre skydda arbetskraftsinvandrare. Uppgörelserna mellan dåvarande alliansregeringen och miljöpartiet för en öppnare arbetskraftsinvandring blev efterhand problematiska. Oseriösa arbetsgivare tvingade thailändska bärplockare och afrikanska skogsarbetare till långa arbetsdagar och halverade löner. Försäkringar och andra villkor följde inte överenskomna kollektivavtal.

När ett nytt regelverk för arbetskraftsinvandring kom på plats svängde pendeln.

Idag kan arbetstagare istället skickas hem för att arbetsgivaren missat en detalj i erbjudandet om anställning. Trots att arbetstagaren följer vad som avtalats.

Att lägga en följdmotion till ett skarpt förslag från regeringen är en mycket ovanlig åtgärd

Frågan har stötts och blötts sedan 2015, men först i juni i år presenterade regeringen sin proposition Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister. De nya skrivningarna i propositionen föreslås träda kraft den 1 december. Samtidigt har regeringen gett en utredare i uppgift att ta fram förslag på författningsändringar som just säkrar att arbetskraftsinvandrare inte utvisas när arbetsgivaren begår ett mindre fel. Men utredningen ska vara klar först den 31 december. Vilket betyder att mer genomarbetade förändringar av regelverket gissningsvis kan vara på plats först sommaren 2018.

Detta fick Allianspartierna att ilskna till och skriva en motion.

– Att lägga en följdmotion till ett skarpt förslag från regeringen är en mycket ovanlig åtgärd, men eftersom regeringen agerat så långsamt ansåg Allianspartierna att det var motiverat. säger TCO-utredaren Åsa Odin Ekman.

Socialförsäkringsutskottet, som bereder propositionen, bestämde så sent som den 29 september att skicka motionen på remiss till ett litet antal instanser. Och med rekordkort svarstid: sex dagar. Beslut om propositionen, som först var utsatt att tas i riksdagen den 25 oktober, har på grund av motionen senarelagts. Förhoppningen är nu att beslut kan tas före den 1 december – då lagförslaget är tänkt att träda i kraft. För om utskottet beslutar att motionen eller delar av den blir lagförslag så kommer propositionen att återigen behöva skickas till lagrådet, och det kan ta tid.

LO: ”Oacceptabelt” med så kort remisstid

Bland andra LO reagerade på den korta remisstiden. I sitt remissvar skriver man att det är oacceptabelt att med några dagars varsel lägga över beredningsansvaret på bland andra arbetsmarknadens parter. Reaktionen generellt på alliansmotionen är blandad, och väldigt många avstyrker. LO gör det, medan Svenskt Näringsliv tillstyrker.

Saco å sin sida ställer sig positivt till att motionärerna skyndsamt vill ändra lagstiftningen, men vill ändå invänta regeringens pågående utredning och avstyrker därför motionen. TCO är tydlig med att motionsförslaget i nuvarande form inte fungerar och tillstyrker med villkor, det vill säga att den tas förutsatt att förändringar görs.

Samtidigt är situationen akut och förändringar behöver göras snabbt för att skydda arbetskraftsinvandrare.

Samtidigt behöver förändringar göras snabbt om arbetskraftsinvandrare ska skyddas. Så för att inte dra ut på tiden innan ett fullgott regelverk är på plats föreslår TCO alltså att delar av motionen bifalls. Men att lagändringarna sedan bara gäller till den sista juni 2018. Då är nämligen regeringens egen utredning klar och ett mer omfattande och välövervägt regelverk färdigt att komma på plats.

I utredarens uppdrag ingår även att titta på möjligheter att införa sanktioner mot arbetsgivare som kringgår regelverket. Något som inte finns idag

Gert Lundstedt
12 okt 2017

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar