Lagrådet sågar förslag om arbetskraftsinvandring Johanna Jönsson (c) hoppas fortfarande på lagstiftning till 1 december. Foto: Pontus Lundahl / TT

Lagrådet sågar förslag om arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandrare vars arbetsgivare gjort mindre fel stöter på nya problem. I dag behandlar socialförsäkringsutskottet deras fråga igen, efter Lagrådets sågning av förra förslaget.
Gert Lundstedt
7 nov 2017 | 08:22
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Lagrådet sågar på en rad punkter regeringens och oppositionens gemensamma lagförslag om att invandrad arbetskraft inte ska kunna utvisas när arbetsgivaren bara gjort mindre, obetydliga fel. Som när till exempel en tjänstepensionsförsäkring tecknats för sent, eller intjänad semester inte tagits ut. Bland annat kritiserar Lagrådet det ansvariga socialförsäkringsutskottet för att ha satt en omotiverat kort remisstid på endast 3-4 dagar för att komma med synpunkter på förslaget.

Mest iögonfallande är att lagförslaget kan sätta kollektivavtal ur spel; närmare bestämt de krav som ställs upp i utlänningslagen för att hindra en arbetsgivare att kunna erbjuda sämre villkor än svenska kollektivavtal. Att kollektivavtal kan sättas ur spel blir nämligen följden, konstaterar Lagrådet, om dagens skyldighet att återkalla ett uppehållstillstånd vid felaktigheter från arbetsgivarens sida ersätts med att det istället görs bedömningar från fall till fall. Vilket är innebörden av utskottets förslag. ”En sådan ordning” skriver Lagrådet ”synes också medföra att även betydande försämringar i förhållande till kollektivavtal kan behöva godtas”.

Systemet om arbetskraftsinvandring bygger på att man ska följa kollektivavtalsenliga villkor. Det är inget vi har för avsikt att luckra upp med det här förslaget.

Eftersom socialdemokraterna drog tillbaka sin ursprungliga proposition – som inte ansågs gå tillräckligt långt – blev det istället Allianspartiernas följdmotion som blev utgångspunkten för lagförslaget som nu behandlas. Pådrivande bland Allianspartierna är utskottets Johanna Jönsson (C).

Lagrådet skriver att erat lagförslag kan sätta kollektivavtalen ur spel.

− Systemet om arbetskraftsinvandring bygger på att man ska följa kollektivavtalsenliga villkor. Det är inget vi har för avsikt att luckra upp med det här förslaget. Vi får se om vi kan förtydliga oss ännu mer i förslaget.

Tror du fortfarande att en lagändring är på plats den 1 december som var avsikten?

− Jag är fortsatt hoppfull.

Ordförande i socialförsäkringsutskottet, Fredrik Lundh Sammeli (S) har avböjt att kommentera arbetet med frågan.

TCO, en av totalt ett tiotal remissinstanser, lämnade i sitt svar ett flertal konkreta uppslag på hur lagförslaget skulle kunna förbättras och bli lag. Men som det i slutändan blev utformat, och efter Lagrådets kritik ser TCO nu små möjligheter att gå vidare med förslaget.

Lagrådet skriver i sitt yttrande om betydande försämringar för kollektivavtalen. Är TCO oroligt för det?

− Jag tolkar deras kritik som att utifrån hur förslaget är formulerat öppnar det upp för ganska omfattande avvikelser. Även vad gäller nivån i kollektivavtalen. Men mer för den enskilde. Kollektivavtalen som helhet sätts inte ur spel, säger Åsa Odin Ekman, utredare på TCO.

Men bör man vara orolig?

− Vi får se hur partierna väljer att göra. Men det vore anmärkningsvärt om man går vidare med förslaget efter den hårda kritiken från Lagrådet.

Åsa Odin Ekman menar att det vid det här laget är många som gjort ett ärligt försök att få lagförslaget att fungera.

− Vi gjorde det i vårt långa remissvar med konkreta ändringsförslag. Partierna har sedan haft förhandlingar, och utskottets kansli har arbetat hårt för att få en slutprodukt. Men när Lagrådet avstyrker får man ompröva och inte gå vidare med förslaget

Vad blir då nästa steg? En utredning som arbetar med frågan lämnar sina förslag den sista december.

− Så i det här läget får man fundera på om man inte ska invänta utredningen och arbeta in förslagen från den.

Nyhetsbrev

Åsa Odin Ekman tror inte att det ska vara helt omöjligt att sedan få till en skyndsam beredning av förslagen i utredningen och en ny lag på plats under mandatperioden.

− Man får ligga på regeringen.

Socialförsäkringsutskottet sammanträder idag den 7 oktober och förväntas då fatta beslut om hur arbetet ska gå vidare.

Gert Lundstedt
7 nov 2017 | 08:22

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev