Ny forskning ska undersöka privata barnavårdsutredningar Ulrika Järkestig Berggren, lektor vid institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Foto: Linnéuniversitetet och TT

Ny forskning ska undersöka privata barnavårdsutredningar

Snabbare behandling men bristande kontinuitet. Det är ingångsvärdena när forskare ska ta sig an den privatiserade marknaden för barnavårdsutredningar som uppstått ”under radarn”, och som rör många ensamkommande ungdomar.
Bill Erlandson
15 jan 2021 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Barnavårdsutredningar har i Sverige skötts som en myndighetsutövning av kommunernas socialsekreterare. Men under senare år har privata konsulter alltmer börjat användas för att sköta dessa ärenden – alltså tillsynen av hur våra barn har det när de råkar ut för svårigheter i livet.

Ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet ska nu klargöra vilka konsekvenser detta får för både barnen och kommunernas socialtjänster. Projektet leds av docent Ulrika Järkestig Berggren och är det första i sitt slag.

‒ En stor förändring av den sociala barnavården i Sverige är att den under de senaste åren alltmer har blivit en privat marknad som drivs av ett antal stora konsultföretag. Det beror på en ökad arbetsbelastning på socialtjänsten, skärpta utbildningskrav för personal inom den sociala barnavården, liksom kommunernas svårigheter att rekrytera socionomer, säger Ulrika Järkestig Berggren.

Nyhetsbrev

Forskningsprojektet ställer frågan vilka konsekvenser det får för såväl riskutsatta barn som socialtjänsten att privata konsulter allt oftare får genomföra så känsliga uppgifter som barnavårdsutredningar i Sverige.

Uppgifterna utgör bland det känsligaste som finns för den personliga integriteten.

‒ Ja, inte minst har det stor betydelse för de riskutsatta barnen. Vi tycker att man ska diskutera den här förändringen öppet. Den har försiggått ”under radarn” och är inte politiskt driven. Denna nya privatisering har utvecklat sig i praktiken, inte minst efter alla de ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige. För var och en av dem måste ju en utredning göras, säger Ulrika Järkestig-Berggren.

Sedan 2015 har det enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommit 40 750 ensamkommande ungdomar till Sverige.

Oreglerat område

Andra forskare har tittat på de rättsliga förutsättningar som gäller för denna privatiserade barnavård och funnit att det finns möjligheter att privatisera utförandet av barnavårdsutredningar.

Stora konsultföretag som bedriver privata barnavårdsutredningar

Dedicare
Agila
Humana
Care on demand
Adecco
Socionomkraft
Attendo

+ Expandera

‒ Titti Mattsson, professor i juridik har konstaterat att lagstiftningens utformning möjliggör privatisering genom att lämna området oreglerat. Kommunerna anser sig inte ha något val om de ska hinna med det ökande antalet barnavårdsutredningar. Socialsekreterarnas arbetsbörda ökar dessutom av att många utredningar tas upp på nytt om den första inte leder till något. Det kan också komma in nya anmälningar i samma ärenden från exempelvis polisen, berättar Ulrika Järkestig-Berggren.

Konsulter flyttar vidare

Socialchefer har krav på sig att inom 4 månader genomföra en barnavårdsutredning och när det då finns vakanser och det inte går att rekrytera fast anställda, har konsulter varit ett sätt att lösa arbetsanhopningen.

‒ Men privata konsulter försvinner ofta till en annan kommun när de är klara med pågående ärenden och då ska barnen möta en ny utredare igen. Då brister kontinuiteten och det kan vara ett problem. Man ska bygga på tillit för att kunna vara till hjälp för barn som har det svårt.

‒ En fördel med de privata konsulterna är att de ofta är erfarna socialsekreterare som kan avlasta kommunens socialtjänst, menar Ulrika Järkestig-Berggren.

Affärsdrivande principer

‒ Privatiseringen kan även tolkas som en del av införandet av new public management-principer i välfärdsstaten ‒ alltså affärsdrivande principer om att verksamheten ska konkurrensutsättas och att offentlig service ska kunna göras av privata aktörer genom upphandling, säger Ulrika Järkestig Berggren.

Ingen vet idag hur stor del av marknaden som är privat.

‒ Vi har pratat med både Socialstyrelsen och arbetsgivarorganisationen SKR, men ingen av dem har kunnat ge några svar.

Bill Erlandson
15 jan 2021 | 06:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Anders Runesson 15 jan 2021:

    Hej! Linnéuniversitetet ligger i Växjö och Kalmar, inte i Linköping. 🙂

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev