Medlingsinstitutet säger nej till las-utredningen Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo meddelar att myndigheten inte vill att las-utredningen ligger till grund för nya lagstiftning.

Medlingsinstitutet säger nej till las-utredningen

Las-utredningen Medlingsinstitutet vill inte att reformeringen av arbetsrätten ska baseras på las-utredningen, vilket framgår av myndighetens remissvar.
– Det är parterna själva som är bäst på att bedöma vad som är balanserade förslag, säger generaldirektören Irene Wennemo i en kommentar.
21 okt 2020 | 14:59
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I remissvaret skriver Medlingsinstitutet att utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” visserligen utgör ett gediget arbete i enlighet med direktiven, men att man saknar en djupare analys av bland annat konsekvenserna för lönebildningen.

Det framgår även att myndigheten befarar nya problem om utredningen skulle ligga till grund för ny lagstiftning:

”Det är bra och nödvändigt att utredningen föreslår att de nya lagreglerna i allt väsentligt ska vara kollektivavtalsdispositiva. Det är dock inte tillräckligt enligt Medlingsinstitutets uppfattning. Det är också viktigt att reglerna i sig har en någorlunda acceptans av bägge partssidor, risken är annars uppenbar att nya regler medför nya problem och låsningar”

Generaldirektören Irene Wennemo trycker vidare på att uppgörelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv täcker en stor del av arbetsmarknaden inom privat sektor, och att det redan finns en överenskommelse inom kommun- och regionsektorn i omställnings- och trygghetsfrågor.

– Dessutom är arbetsrätten och omställningsfrågorna delar av ett stort och sammansatt system där man inte kan göra ändringar i centrala delar utan att det får konsekvenser för helheten. Att Svenskt Näringsliv och PTK blivit överens stärker den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger hon i en kommentar och konstaterar:

– Jag anser att det är bäst om partsöverenskommelser ligger till grund för reformer på arbetsmarknaden.

Nyhetsbrev

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev