PTK vill se lag efter las-uppgörelsen PTK:s Martin Wästfeldt och Svenskt näringslivs Mattias Dahl berättar på en pressträff om uppgörelsen i las-förhandlingarna. Foto Fredrik Sandberg / TT

PTK vill se lag efter las-uppgörelsen

Las-förhandlingarna PTK och Svenskt Näringsliv vill ha ny lagstiftning som bygger på deras överenskommelse om anställningsskydd och omställning. En lag som skulle innebära mer omfattande undantag från turordningsreglerna.
– Vi går med på en sådan försämring för att få andra fördelar, säger Martin Wästfelt, PTK:s och Unionen förhandlingschef.
Göran Jacobsson
21 okt 2020 | 14:11
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tillsammans med Svenskt Näringsliv vill PTK att Lagen om anställningsskydd ska ändras så två undantag i turordningsreglerna ändras till tre undantag.

I det nya huvudavtalet tänker de sig en skrivning som säger att om parterna inte kommer överens i en förhandling om turordningen vid uppsägningen får en arbetsgivare göra undantag med tre personer per driftsenhet och avtalsområde. För en arbetsgivare som bara har en driftsenhet blir det möjligt att göra fyra undantag på samtliga avtalsområden. En alternativ möjlighet är att göra undantag med 15 procent av dem som ska sägas upp per driftsenhet och avtalsområde – då får dock antalet undantagna maximalt motsvara 10 procent av alla anställda per driftsenhet och avtalsområde.

Ett nytt huvudavtal kan dock bli aktuellt först sedan politikerna beslutat i enligt med de lagändringsförslag som PTK och Svenskt Näringsliv vill se.

De två huvudorganisationerna har förslag på lagändringar när det gäller bland annat sakliga skäl för uppsägning, hyvling, allmän visstid, tidsbegränsning av uthyrning av personal och ett nytt offentligt finansierat studiestöd.

PTK och Svenskt Näringsliv vill alltså gå vidare utan LO med ny lag och nytt huvudavtal.

– Två av tre har sagt ja och utifrån det tycker PTK och Svenskt Näringsliv att förslagen ska genomföras, säger Martin Wästfelt.

Han tycker att det är upp till politikerna att avgöra vilken legitimitet förslag som bara PTK och Svenskt Näringsliv står för har.

Det är oklart vilken tyngd och betydelse ett efterföljande huvudavtal får.

– Vi får se vilken normerande roll ett sådant huvudavtal kan få. Vi kan inte i någon formell mening binda LO-förbund till ett sådant avtal, säger PTK:s förhandlingschef.

Ett sådant huvudavtal ersätter dock inte Saltsjöbadsavtalet.

Martin Wästfelt säger att det inte är helt ovanligt att parter kommer till olika slutsatser och hänvisar till att alla LO-förbund inte skrivit på Saltsjöbadsavtalet.

Enligt PTK:s hemsida ska både Svenskt Näringsliv och PTK noga analysera vad situationen innebär – att LO sagt nej och de andra accepterat överenskommelsen.

Martin Wästfeldt PTK och Mattias Dahl vice vd Svenskt Näringsliv vid en presskonferens utanför Näringslivets Hus. En majoritet i LO-styrelsen säger nej till las-förslaget. Foto Fredrik Sandberg / TT

Oenigt PTK bakom uppgörelsen

PTK:s ja till förslaget till lasöverenskommelse är inte enhälligt. De båda Lärarfacken, Teaterförbundet och Symf ställer inte upp på förslaget. De vänder sig mot att förslaget skulle göra det lättare att säga upp någon av personliga skäl.

Mathias Åström är förhandlingschef hos Lärarförbundet och han säger att mycket är bra i förslaget – framför allt det som handlar om omställning, men förändringen av skrivningarna om saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan Lärarförbundet inte acceptera.

– Idag är skolan marknadsutsatt. Elever och föräldrar kan rösta med fötterna och då blir skrivningarna om samarbetssvårigheter ett sluttande plan för läkarkåren, säger Åström och konstaterar:

– I skolans värld är det sällan uppsägningar på grund av arbetsbrist. De flesta som sägs upp förlorar sin anställning på grund av personliga skäl.

Men han konstaterar att en stor majoritet i PTK sagt ja till förslaget och hans uppfattning är att samarbetet inom PTK kommer att fortsätta som tidigare.

Oenigt i PTK

I december i fjol meddelade Lärarnas riksförbund att man lämnar las-förhandlingarna. Då framgick det att även fem förbund från TCO-Ö (Övriga) var inne på samma linje: Lärarförbundet, Vårdförbundet, Journalistförbundet, Teaterförbundet och Sveriges yrkesmusikers förbund. Nu står det klart att Journalistförbundet och Vårdförbundet slutit upp bakom PTK:s uppgörelse med Svenskt näringsliv.
”Det var inte ett enkelt beslut – frågan prövades utifrån ett flertal perspektiv. Där helheten och alternativet genom Toijers utredning ledde till beslutet att säga ja. Vi ser att avtalet innehåller viktiga kompetensutvecklingsdelar som vi ser kommer att vara nödvändiga inom snar framtid där digitaliseringen och automatiseringen kommer att gå väldigt snabbt inom snar framtid. Den framtiden är redan här. Kompetensförsörjningen i vården står för stora utmaningar där digitalisering och automatisering är en förutsättning. I den behöver våra medlemmar finnas med och driva nödvändiga förändringar”, skriver Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.
Journalistförbundet skriver på sin sajt om beslutet:
"Journalistförbundet har inte tyckt att denna avvägning på något sätt har varit enkel. Samtidigt har vi sett att några av förbundets mest prioriterade frågor varit viktiga delar av överenskommelsen. Vi har, jämfört med andra tjänstemannaförbund, en hög andel visstidsanställda medlemmar. Dessa får i dag inget stöd efter att deras anställningskontrakt har löpt ut."

+ Expandera

PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt säger att 4 av 25 förbund gått emot överenskommelsen.

– De representerar 4 procent av PTK-förbundens medlemmar. Det är en väldigt liten del. Det är inte helt ovanligt att man har olika uppfattningar.

Inte helt ovanligt att man har olika uppfattningar

Han säger dessutom att man i förhandlingarna brottats med frågan om uppsägning på grund av samarbetssvårigheter.

– Den är nu löst på ett helt acceptabelt sätt, som upprätthåller balansen, säger Martin Wästfelt.

Kritik mot uppgörelsen

Reaktionerna var starka när Unionen i helgen twittrade om att man utgår från att regeringen och samarbetspartierna håller sitt löfte och lagstiftar i enlighet med överenskommelsen Svenskt Näringsliv och PTK accepterat. Bland twitterkritikerna fanns de som var upprörda över försämrat anställningsskydd. Andra uttryckte ilska och skrev att de tänkte gå ur facket.

36 förtroendevalda i TCO- och Saco-förbund går till storms mot PTK:s ja till förslaget till lasöverenskommelse i ett debattinlägg i Arbetsvärlden. De anser att PTK säljer ut anställningsskyddet och splittrar fackföreningsrörelsen.

LO: ”Vi kan bli marginaliserade”

Men LO:s ordförande Susanna Gideonsson har förståelse för att PTK och Svenskt Näringsliv vill gå vidare med sin överenskommelse:

– Det skulle jag också göra om jag hade en överenskommelse.

Nyhetsbrev

Visserligen var LO-styrelsens nej till förslaget enhälligt men det fanns olika uppfattningar. Det berättas att det finns de som ville sträcka sig långt för att komma överens med arbetsgivarna, vilket andra inte alls ville.

Susanna Gideonsson Foto: Anders Wiklund / TT

Det finns dom som säger att förslaget om hyvling och om allmän visstid fick det att tippa över till ett nej för LO-förbundens del och att LO-förbunden troligen kunnat leva med det nya turordningsförslaget.

Det berättas att en del i LO-förbunden gläds över att det inte blev någon överenskommelse för LO:s del medan andra är besvikna. Det finns folk i LO-sfären som tror att vissa LO-förbund kommer att ställa upp på uppgörelsen som PTK och Svenskt Näringsliv står bakom. Det kan leda till att LO:s betydelse minskar. En annan effekt kan bli att delar av LO radikaliseras och det kan i sin tur ge en mer stökig och konfliktfylld arbetsmarknad.

LO:s ordförande ser risken att LO får mindre betydelse.

– Vi kan bli marginaliserade i de här frågorna, men vi ska fortsätta ta strid för medlemmarnas trygghet och andra villkor. LO-förbunden fortsätter fajten i avtalsrörelsen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vill prata med parterna i las-förhandlingarna. PTK:s Martin Wästfelt säger att han inte kommer berätta vad han tänker säga till henne.

– Men vi tänker inte sätta oss i några nya förhandlingar. Regeringen blir inte ett ytterligare förhandlingssteg. Förhandlingen är avslutad.

Göran Jacobsson
21 okt 2020 | 14:11

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Joakim 22 okt 2020:

    Enligt sin hemsida har Lärarförbundet 234 000 medlemmar och Lärarnas riksförbund 92 000 medlemmar. Det påstås i artikeln att dessa förbund (+Symf och teaterförbundet som jag inte räknat med) skulle utgöra 4 procent av PTK:s medlemmar. De skulle innebära att PTK har fler än 8 miljoner medlemmar. Mot den bakgrunden känns 4 procent inte som ett seriöst påstående.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev