LO vill se kompromiss om minimilöner LO:s Therese Guovelin är försiktigt positiv till EU:s förslag om minimilöner, om det stannar vid en rekommendation. Foto: Janerik Henriksson TT/Claudio Bresciani TT.

LO vill se kompromiss om minimilöner

Minimilöner Spelet om minimilönerna i EU fortsätter. LO är redo för en kompromiss i form av en icke bindande rådsrekommendation. Även regeringen har varit inne på den linjen i diskussioner med kommissionen.
Carl von Scheele
6 nov 2020 | 12:09
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När EU-kommissionen i förra veckan presenterade sitt förslag till reglering av minimilönerna på Europanivå genom ett bindande direktiv möttes de av blandade reaktioner.

Å ena sidan kallade Europafacket, ETUC, förslaget ”det enda sättet att nå en riktig förändring” och krävde ännu starkare skrivningar. Å andra sidan klassade de europeiska arbetsgivarna i Business Europe direktivet som ett juridiskt monster och varnade för ett farligt experiment med minimilöner på Europanivå.

Sverige och Danmark är den hårda kärnan i motståndet mot ett bindande direktiv, som skulle tvinga medlemsländerna att införa lagstiftning om minimilöner.

LO vill se kompromiss

Nu lyfter LO fram möjligheten till en kompromiss. Redan tidigare har organisationen fört fram idén om en icke-bindande rådsrekommendation från EU. Den lanseras som ett alternativ till direktivet, men förslaget har villkoret att den enbart vänder sig till de 21 länder som i dag har lagstadgade minimilöner.

– Vi vill vara konstruktiva och diskutera en rekommendation som tar sikte på dessa länder, säger Therese Guovelin, förste vice ordförande i LO.

En facklig ståndpunkt i Sverige är att även en rekommendation kan hota den svenska modellen. Är det inte så?

– Jo, om den är skriven på fel sätt kan den absolut vara ett hot. Därför är det viktigt för oss att vara delaktiga i en rekommendation som inte riskerar att skada vår modell.

Det behövs bättre arbetsvillkor och löner i Europa

Therese Guovelin understryker att rådsrekommendationen enbart ska omfatta de länder där staten blandar sig i lönepolitiken genom lagstadgade minimilöner, alltså inte länder som Sverige och Danmark där arbetsmarknadens parter självständigt sköter lönesättningen.

– Från LO:s sida har vi varit tydliga med att det behövs bättre arbetsvillkor och löner i Europa. Vi vill bidra till att fler löntagare omfattas av kollektivavtal, men då ska det handla om en rekommendation, säger Therese Guovelin.

TCO avvaktar

Den svenska regeringen har tidigare antytt en sådan lösning i ett svar till EU-kommissionen i september.

Budskapet var att den svenska regeringen var berett att ”konstruktivt arbeta” tillsammans med kommissionen på ett icke-bindande initiativ som respekterar parternas autonomi.

Enligt Mika Domisch, internationell sekreterare på TCO, håller kansliet på att analysera förslaget till direktiv. Det är för tidigt att säga om TCO kan tänka sig en rådsrekommendation som kompromisslösning.

– Vi har ett gällande styrelsebeslut som säger att TCO är emot bindande regler om lönebildning i EU-direktiv. Det är vårt fokus nu. Ifall det blir en rekommendation måste den vara förenlig med vår arbetsmarknadsmodell och våra kollektivavtal, säger han.

Nyhetsbrev
Carl von Scheele
6 nov 2020 | 12:09

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev