Så möbleras politiken om med en ny regering Ulf Kristersson (M), Stefan Löfven (S)... eller Annie Lööf (C)? Foto: TT

Ledare Så möbleras politiken om med en ny regering

A-kassan, inträdesjobb, Arbetsförmedlingens ställning, turordningsreglerna - mycket hänger på vilket regeringsalternativ som tar över.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Läget i regeringsbildningen är fortsatt låst. Men beroende på vilken form regeringen till slut tar, så kan mycket hända i arbetsmarknadspolitiken.

Om Kristersson skulle röstas igenom nästa vecka och bildar en regering med stöd av allianspartierna och SD, så skulle förändringarna på arbetsmarknaden kunna bli många.

Frågan är om SD går med på särlösningar för nyanlända.

Regeringen skulle vilja införa inträdesjobben, det vill säga arbete till 70 procent av de avtalade lägstalönerna för nyanlända och långtidsarbetslösa. Frågan är om SD går med på särlösningar för nyanlända. Eftersom reformen kan inskränka föreningsfriheten behöver regeringen förmodligen ta en fajt i Europadomstolen.

Turordningsreglerna kan förändras, särskilt för mindre företag. Ett starkt tryck på fack och arbetsgivare att själva komma överens om en lösning borde finnas. Inga sådana samtal tycks dock pågå på tjänstemanna- och akademikersidan för tillfället.

Strejkrätten kan ändras så att sympatiåtgärder inskränks och en proportionalitetsprincip införs så att strejker och blockader inte tillåts påverka företag och konsumenter allt för mycket.

Arbetsförmedlingen krymps och fler uppgifter överförs till privata leverantörer och till kommuner. Eventuellt även till a-kassor där ett obligatorium kan komma att utredas. Taket i a-kassan kan sänkas.

Skatteavdraget för fackavgiften försvinner.

Hur arbetsmiljö, jämställdhet och diskrimineringslagstiftning kommer att behandlas är öppna frågor.

Mittenregering – bred kommission?

Låt oss anta att vi istället får en mittenregering med S,C,L och MP. C och L kommer vilja ha igenom så mycket som möjligt av sina förslag om ändrade turordningsregler, inträdesjobb och en förändrad Arbetsförmedling. Kanske tillsätts en bred arbetsmarknadskommission. Eller så byts förändrade turordningsregler mot skarpare regler mot hyvling och visstidsanställningar.

Socialdemokraterna kan inte tillåta de borgerliga partiernas inträdesjobb, men kanske kan en ny form av subventionerad anställning åt företag som inte har kollektivavtal skapas. Och på så sätt komplettera parternas etableringsjobb.

Taken i a-kassan blir oförändrade men Arbetsförmedlingen lägger ut mer matchning på privata leverantörer.

Alliansen med stöd av S – blockering?

Kan vi få en alliansregering med stöd av S? I en sådan skulle S kunna blockera vissa områden som till exempel sänkt a-kassa och borttagen avdragsrätt för fackavgiften.

Rödgrönt – borgerliga tar kommandot?

Om de rödgröna blir kvar vid makten råder i princip samma läge som före valet. Men de borgerliga partierna skulle mer aktivt göra tillkännagivanden eller ändra lagstiftning i riksdagen. SD stöder i stort sett de borgerliga partierna arbetsmarknadspolitik i fråga om turordning, visstidsanställningar, skatteavdrag för fackavgift, krympt Arbetsförmedling. Dessa frågor skulle alltså få gehör i riksdagen. Partiet vill också i likhet med L göra a-kassan obligatorisk.

Undantagen är a-kassan där partiet vill se en rejäl höjning av taket och subventionerade anställningar åt nyanlända som partiet är helt emot. Här skulle SD kunna sätta käppar i hjulet för förändringar från borgerligt håll.

Angående kompetensutveckling råder dock en något större enighet. De borgerliga partierna vill att vi ska bygga upp individuella studiekonton, medan Socialdemokraterna hellre ser gemensamma lösningar. Både S och M är dock ense om att högskolan behöver ett omställningsuppdrag.

Även om inget oväntat sker i onsdagens omröstning så tar vi i alla fall ett myrsteg i den process som leder oss mot en ny regering.

Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar