Januariavtalet är systemförändrande Annie Lööf nobbar SD-beroende. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Ledare Januariavtalet är systemförändrande

Ledare Sverigedemokraternas blotta existens sätter press på Socialdemokraterna att söka sig mot mitten. Samtidigt kan vissa av eftergifterna som tvingas fram i en mittenregering, inom exempelvis arbetsrätten, elda på det missnöje som SD livnär sig på.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är en god nyhet att Sverige får en mittenregering. Det är fantastiskt att vi har borgerliga partier som ser faran med högerradikalismen, dragit lärdom av andra europeiska borgerliga partiers försök att ”rida den högerradikala tigern” och vågar agera därefter. Vi får också en grön skatteväxling, välbehövliga satsningar på välfärd, infrastruktur, vidareutbildning och på miljöområdet.

Samtidigt kan det vara så att inslag i den nya politiken förstärker det missnöje som burit fram Sverigedemokraterna.

Det är vid det här laget allmänt accepterat att vad som gynnar högerradikala partier är otrygghet – en känsla av maktlöshet, brist på framtidsutsikter och en rädsla att falla.

Du får lite mindre utrymme att drömma om bättre villkor på jobbet. Lite lättare att falla ner i arbetslöshet.

Att i det läget luckra upp turordningsregler riskerar att leda till sämre trygghet för löntagare. Det kan öppna upp för att arbetsgivaren kan säga upp den som klagar på arbetsmiljön eller kräver sina rättigheter. Du får lite mindre utrymme att drömma om bättre villkor på jobbet. Lite lättare att falla ner i arbetslöshet.

Marknadshyror vid nyproduktion ändrar situationen relativt marginellt från hur det fungerar idag med presumtionshyror. På sikt innebär marknadshyror en gigantisk överföring av medel till fastighetsägare. Samtidigt som hoppet om att bostadskön ska kunna ge en lägenhet i bra läge till rimlig hyra effektivt dödas. Du får lite mindre kontroll över livet och framtiden.

De här två reformernas syfte är systemförändring. Långsiktigt minskas arbetstagares och hyresgästers inflytande. Facken ska ge flexibilitet åt arbetsgivarna men får svårt att kräva något tillbaka. Hyresgästerna förlorar allteftersom makten att förhandla hyran som nu sätts enbart av fastighetsägaren.

Ett annat förslag i samma syfte är att etableringsjobben som nu förhandlats fram av arbetsmarknadens parter, inte endast ska gälla de platser där parterna har kollektivavtal. Om den här principen om allmängiltigförklaring, det vill säga att parternas avtal gäller för hela arbetsmarknaden, skulle förlängas till  andra områden så grävs fackens grav. Att parternas avtal gäller hela arbetsmarknaden har hjälpt till att undergräva fackens roll i både Frankrike och USA, med förskräckande resultat.

Det här är reformer som tar Sverige ett kliv bort från partsmodellen och gör oss mer normala i ett internationellt perspektiv. Löntagare blir otryggare.

Den nya mittenregeringen ger anledning att vara lättad. Men också vaksam.

Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar