Parterna ser viktiga satsningar men Las-frågan fortsätter skava Fr v Eva Nordmark, TCO, Lena Micko, SKL, Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv, Berit Müllerström, LO, Göran Arrius, Saco. Foto: TT, LO, bilden är ett kollage.

Parterna ser viktiga satsningar men Las-frågan fortsätter skava

Regeringsförklaringen Stefan Löfvens regeringsförklaring bjöd på få överraskningar för parterna på arbetsmarknaden. Medan LO anser att det är rätt regering men till stora delar fel inriktning, applåderar andra skattereform och kompetensutveckling. Frågan om arbetsrätten fortsätter att skava.
Ewa Persson, Simon Markusson
21 jan 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När statsminister Stefan Löfven (S) i dag strax före lunch läste upp sin regeringsförklaring, kunde många formuleringar kännas igen från det så kallade Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.

Och Göran Arrius, ordförande för Saco, tycker inte att regeringsförklaringen gav så stora överraskningar – mycket har framgått av avtalsdokumentet. Men Saco tycker att skattesänkningar på arbete är bra.

– Vi tycker att det är bra att utbildning ska löna sig och att vi får en översyn av skattesystemet. Sedan måste det ställas mot den långsiktiga finansieringen av välfärden.

Efterlyser tydlighet om högskolan

Göran Arrius saknar däremot tydlighet kring ökning av det fasta anslaget till utbildningsområdet.

– Man lägger ju gärna på ökade uppgifter på högskolan, men vi ser ju inte att anslagen ökar i samma omfattning. Det finns tydlig statistik som visar detta.

Han understryker också att frågan om arbetsrätten borde lämnas åt parterna att besluta.

Utredningen får inte innebära att förhandlingar mellan parterna och utredningen spelas ut mot varandra

Hur ser du på att utredningen pressar parterna att förhandla i frågan?

– Det är inte någon idealisk situation – genom att parterna troligen kommer att få ganska stor insyn i utredningsarbetet finns risk att den som märker att utredningen går ens egen väg, kan luta sig tillbaka i parternas förhandlingar. Men utredningen får inte innebära att förhandlingar mellan parterna och utredningen spelas ut mot varandra.

Besviken på statlig inblandning

Och även TCO:s Eva Nordmark tycker att frågan om arbetsrätten och hotet om statlig inblandning i turordningsreglerna är ett stort minus i regeringsförklaringen.

– Där känner jag mig verkligen besviken, säger hon i ett pressmeddelande i dag med anledning av regeringsförklaringen.

Men TCO ser också tre särskilt glädjande besked:

Men TCO ser också tre särskilt glädjande besked: att det ska satsas på kompetensutveckling för yrkesverksamma inklusive ett mer generöst studiemedelssystem är ett, att en skattereform ska genomföras där skatten på arbete och företagande sänks samtidigt som den höjs på miljöförstörande verksamhet, och att arbetslöshetsförsäkringen breddas så att fler omfattas.

TCO ser och blocköverskridande överenskommelser som en förutsättning för långsiktigt hållbara lösningar på de utmaningar som finns, och ser de senaste veckornas utveckling, där partier visat sig vara villiga att kompromissa i viktiga frågor ser jag som mycket positivt.

LO: Rätt regering med fel inriktning

Berit Müllerström, andre vice ordförande för LO, lyfter fram att det är positivt att Sverige fått en S-ledd regering, men uttrycker missnöje med inriktningen på fördelningspolitiken i regeringsförklaringen.

Även om det i regeringsförklaringen står att klyftorna ska utjämnas så är inte det något som Berit Müllerström tycker att reformerna faktiskt åstadkommer.

– Nej, jag kan inte se att man minskar klyftorna när man exempelvis tar bort värnskatten. Fördelningspolitiken går åt fel håll och gynnar höginkomsttagare.

Bättre med välfärd än Rut

En annan ingrediens i detta är utvidgandet av Rut-avdraget, som också ogillas av LO.

– Det gynnar inte våra grupper. Det är framför allt höginkomsttagare som använder Rut-avdraget.

Skapar det inte jobb?

– Det skapar en del jobb men det finns bättre sätt att göra det på. Exempelvis genom satsningar på barnomsorg, äldrevård och sjukvård, säger Berit Müllerström till Arbetsvärlden.

 

Parterna har gjort en överenskommelse och då är det självklart att det är företag med kollektivavtal som ska omfattas

Regeringen vill också utvidga parternas etableringsjobb så att de omfattar bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal. Men här ser LO helst att regeringen håller fingrarna borta.

– Parterna har gjort en överenskommelse och då är det självklart att det är företag med kollektivavtal som ska omfattas. Vi tycker att det ska vara så som vi förhandlat.

Uppskattar ord om maktbalans mellan parterna

I den kontroversiella frågan om las-utredningen, som ska sätta press på parterna att ta fram ett förslag till lagändring av lagen om anställningsskydd, uppskattar Berit Müllerström att Stefan Löfven lyfter fram att maktbalansen mellan parterna ska bibehållas.

– Jag är övertygad om att han kommer hålla fast vid det. Nu är det viktigt att parterna får möjlighet att förhandla.

 

Svenskt Näringsliv välkomnar las-utredning

Till skillnad från facken förhåller sig arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv positiv till en utredning av lagen om anställningsskydd, las. Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, understryker att hela lagstiftningen bör omfattas av utredningen, inte bara turordningsreglerna. Samtidigt välkomnar Svenskt Näringsliv de aviserade skatteändringarna med slopad värnskatt och sänkt marginalskatt.

– Överenskommelsen som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet tar vissa steg i rätt riktning. Det är viktigt att reformerna snabbt genomförs, säger Jan-Olof Jacke i ett pressmeddelande.

SKL vill fortsätta att ta ansvar och vi vill inte att staten ska lägga sig i

Arbetsgivarorganisationen SKL, däremot, betonar vikten av att staten fortsatt ska låta parterna ta ansvar för arbetsmarknadens funktionssätt.

– Det är oerhört viktigt att en riksdagsmajoritet ser den viktiga roll som arbetsmarknadens parter spelar i utvecklingen av en modern arbetsmarknad. SKL vill fortsätta att ta ansvar och vi vill inte att staten ska lägga sig i, säger Lena Micko, SKL:s ordförande i ett pressmeddelande i förra veckan.

Man är också starkt kritiskt till förslaget om ett statligt huvudmannaskap för skolan.

– En bra skola behöver utvecklas utifrån de lokala behoven och förutsättningarna samt utifrån nationellt satta ramar. Däremot ser jag möjligheter med en utredning av skolans huvudmannaskap.

SKL:s ordförande konstaterar dock att den nya överenskommelsen kommer att innebära satsningar på viktiga områden, bland annat höjda generella statsbidrag, satsningar på hälso- och sjukvård, ökade satsningar på järnväg och digital infrastruktur samt insatser för att stärka arbetsmarknaden i hela landet.

Fler kvinnor än män i nya regeringen

Statsminister
Stefan Löfven

EU-minister
Hans Dahlgren

Arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation  
Åsa Lindhagen

Finansminister
Magdalena Andersson

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister
Per Bolund

Civilminister
Ardalan Shekarabi

Försvarsminister
Peter Hultqvist

Infrastrukturminister
Tomas Eneroth

Energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman

Justitieminister
Morgan Johansson

Inrikesminister
Mikael Damberg

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin

Näringsminister
Ibrahim Baylan

Landsbygdsminister
Jennie Nilsson

Socialminister
Lena Hallengren

Socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll

Utbildningsminister
Anna Ekström

Minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans

Utrikesminister
Margot Wallström

Biståndsminister
Peter Eriksson

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor
Ann Linde

+ Expandera

Relaterad läsning

Ewa Persson, Simon Markusson
21 jan 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar