Kvinnor i landstinget löper störst risk för ohälsa

Arbetsmiljö I tjänstemannayrken drabbas kvinnor i klart högre utsträckning än män av arbetsrelaterade besvär, både fysiska och psykiska. Värst är situationen för anställda i landstinget, visar en ny TCO-rapport.
17 maj 2016 | 16:45
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dubbelt så många kvinnor som män i tjänstemannayrken anser sig ha arbeten med höga krav och låg kontroll, någonting som kraftigt ökar risken för psykosocial ohälsa. Allra värst är det för anställda i landstingssektorn, där 56 procent av tjänstemännen har liknande problematik. Det framgår i rapporten ”Friskt vågat – allt att vinna!” som TCO släppte i dag, tisdag.

Rapporten visar att åtta av tio tjänstemän i TCO-förbunden trivs på sitt jobb och att nästan lika många upplever jobbet som meningsfullt. Samtidigt finns en ojämställdhet i ohälsotalen i tjänstemannagruppen: kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade av både fysiska och psykiska arbetsrelaterade besvär. Allra värst ser det ut för dem i åldersgruppen 20–34 år, där var fjärde kvinna känner olust inför att gå till arbetet. Det är nästan dubbelt så vanligt som bland de som är äldre än 34 år. Yngre kvinnor är också överrepresenterade vad gäller kroppslig uttröttning och ont i övre delen av ryggen.

En närvarande chef nyckel till hälsa

Eva Vingård, professor emeritus i företags- och hälsomedicin vid Uppsala universitet, har tidigare undersökt friskfaktorer i offentlig sektor. Hon säger att det aldrig finns bara en faktor till en hög sjukfrånvaro i en organisation. En mycket viktig del för att få en hälsosam arbetsplats är dock en närvarande chef.

– En chef ska vara en jäkel på att dricka kaffe! Ett tydligt kännetecken för en frisk organisation i kommunal sektor är att chefen är närvarande, att den helt enkelt tar sig tid att dricka kaffe med medarbetarna, säger hon.

Ett starkt samband finns mellan förekomst av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och minskad förekomst av arbetsrelaterade besvär …

Utöver bra ledarskap är också faktorer som kompetensförsörjning, fungerande kommunikation och en möjlighet att uttrycka kritiska åsikter avgörande.

– Även emotionellt stöd från arbetskamraterna är viktigt i det här, säger hon.

En annan viktig faktor är ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett starkt samband finns mellan förekomst av ett sådant arbete och minskad förekomst av arbetsrelaterade besvär, både inom offentlig och inom privat sektor.

17 maj 2016 | 16:45

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev