Könsuppdelningen minskar i flera yrken Irene Wennemo, vd Medlingsinstitutet Foto: Janerik Henriksson /

Könsuppdelningen minskar i flera yrken

Löneskillnader Under åren 2014 till 2020 har arbetsmarknaden blivit mer könsbalanserad. Det innebär att fler kvinnor kommer in i mansdominerade yrken och fler män kommer in i kvinnodominerade. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En ny rapport från Medlingsinstitutet visar att pandemin har påverkat strukturerna på arbetsmarknaden på så sätt att kvinnor i högre utsträckning än män har drabbats av att deras anställningar har upphört. Arbetare i privat sektor har drabbats hårdare än tjänstemän och anställda inom hotell- och restaurang har varit särskilt utsatta.

Mer om rapporten

Under webbinariet där rapporten presenterades sade man i år bör vara särskilt försiktig med tolkningar av innehållet i rapporten på grund av pandemin, dess effekter och den uppskjuta avtalsrörelsen.

+ Expandera

Rapporten visar att utvecklingen har varit negativ i de flesta yrkesområden. Störst var minskningen bland yrken som endast kräver kortare utbildning eller introduktion där antalet anställningar minskade med 11,7 procent eller mer än 30 000. På yrkesnivå är det tydligt att minskningen är stor bland restaurang och köksbiträden där antalet anställningar minskat med 19 400. När det gäller utbildningsnivå är det de grupper med lägst utbildningsnivå som har haft den största minskningen och de med högst utbildningsnivå som har påverkats i minst utsträckning.

Nyheter

Könsuppdelningen i vissa yrken minskar

Under perioden 2014 till 2019 har både ett gynnsamt konjunkturläge och en befolkningsökning gjort att antalet antalet anställningar har ökat, framförallt i privat sektor. Antalet tjänstemän har ökat med 19,8 procent under denna period.

Medlingsinstitutets rapport visar också en förändring av strukturell natur. Om man tittar på flera år minskar könsuppdelningen i vissa yrken. Det innebär att fler kvinnor kommer in i mansdominerade yrken och att fler män kommer in i kvinnodominerade.

Om den utvecklingen fortsätter kan det påverka löneutvecklingen. Det innebär att fler kvinnor kommer in i mansdominerade yrken och att fler män kommer in i kvinnodominerade. Exempelvis ökar andelen kvinnor i chefsyrken och inom yrken med krav på högskolekompetens.

– Fortsätter utvecklingen talar det för att löneskillnaden kommer att fortsätta minska även om andra faktorer också spelar in, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Hon tillägger att det är tjänstemannayrken som har haft den riktigt snabba utvecklingen, medan det står och stampar i vissa andra sektorer.

Irene Wennmo, Gd Medlingsinstitutet.

– Jag tror att man behöver komma upp i en viss summa av det underrepresenterade könet för att det ska hända något. I många yrken som har varit manligt dominerade eller kvinnligt dominerade har man brutit trenden och då börjar det hända saker.

– Men sedan finns det yrkesgrupper som exempelvis elektriker där det står och stampar och då kan det ta tid innan det sker något, säger Irene Wennemo.

Rapporten visar att vi har fått en mer könsbalanserad arbetsmarknad mellan 2014 och 2020.

Löneskillnaderna minskar något

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter också att minska, något som har pågått sedan 2007. År 2020 var löneskillnaden 9,8 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter från året innan.

Men det är svårt att dra några stora slutsatser om året, eftersom pandemin har påverkat mycket. Om hänsyn tas till ålder, utbildning, skillnader i yrke och andra uppmätta faktorer, är den återstående, oförklarade löneskillnaden 4,4 procent.

– År 2020 var ett märkligt avtalsår. Löneavtalen förlängdes och många fick ingen lönerevision förrän senare på året. Den långsiktiga trenden mot minskade löneskillnader bröts emellertid inte, även om takten sjönk, säger Irene Wennemo.

John Ekberg, statistikansvarig Medlingsinstitutet.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är minst inom offentlig sektor (0,2 procent) och störst bland privatanställda tjänstemän (6,5 procent).

När rapporten presenterades sades också att man i år bör vara särskilt försiktig med tolkningar av innehållet i rapporten på grund av pandemin, dess effekter och den uppskjuta avtalsrörelsen.

– Ju högre lön kvinnor och män har, desto större är skillnaderna mellan könen inom respektive yrke, men det är svårt att säga om det finns något orsakssamband, säger John Ekberg från Medlingsinstitutet.

Den åldersgrupp som har haft den största procentuella minskningen är 18-24-åringar där antalet anställningar har minskat med 4,3 procent. Antalet anställda i den äldsta åldersgruppen verkar i det närmaste opåverkad av pandemin.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar