Facken ger bakläxa på vårbudgeten Finansminister Magdalena Andersson presenterar vårbudgeten vid en digital pressträff i Rosenbad. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Facken ger bakläxa på vårbudgeten

Vårbudgeten 45 miljarder kronor läggs till att bekämpa pandemin och dess effekter på arbetsmarknaden i vårbudgeten. Men facken efterlyser större satsningar på bland annat omställning och kompetensutveckling. LO går längst och vill se en svensk version av USA:s stödpaket. "Ett slags Biden-plan för Sverige," säger Susanna Gideonsson, ordförande LO.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En stor del av de arbetsmarknadsrelaterade åtgärderna i vårbudgeten utgörs av förlängningar av de befintliga krisstöden till företagen, så som korttidsarbete och omställningsstöd.

Nytt är ett jobbpaket på 1,8 miljarder kronor som riktar sig till unga och grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Bland annat går jobbpaketet ut på att sänka arbetsgivaravgifterna för unga under sommarmånaderna samt stöd till kommunerna för att kunna skapa sommarjobb.

Enligt Saco behöver regeringen dock bredda fokus i sina åtgärder i ett läge där också akademiker förlorar sina jobb. Under förra året översteg antalet arbetslösa akademiker för första gången 100 000, och omkring 20 000 fler akademiker var öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder i februari i år jämfört med samma tid förra året.

Därför vill vi att nyexaminerade ska kunna få a-kassa när de ställer om från studier till arbete

– När arbetslösheten ökar till historiska nivåer även bland akademiker, måste regeringen tänka nytt och anpassa åtgärderna. Annars finns risken att arbetslösa akademiker tar mer lågkvalificerade jobb och det blir en undanträngningseffekt. Det är ett samhällsekonomiskt slöseri att stora grupper akademiker ska fastna i arbetslöshet, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.

Han framhåller att arbetslösheten bland unga akademiker ökat med 40 procent under pandemin.

– Det är tufft att börja arbetslivet med arbetslöshet. Därför vill vi att nyexaminerade ska kunna få a-kassa när de ställer om från studier till arbete. Det förslaget saknar vi i regeringens budget, säger Göran Arrius.

Samtidigt slår han ett slag för att permanenta höjningen av a-kassan som infördes under pandemin.

– A-kassan måste även fortsättningsvis vara en inkomstbortfallsförsäkring. Att breda akademikergrupper betalar flera gånger för samma försäkringsskydd är inte rimligt, och tär på försäkringens legitimitet.

Det här gör TCO besvikna

Även TCO:s ordförande Therese Svanström vill att regeringen aviserar att den förstärkta a-kassan permanentas. Dessutom menar TCO att det behövs större krafttag för omställning än vad som framkommer i vårbudgeten.

– Vi menar att man borde stärka möjligheterna för personer över 40 år att få förlängt studiestöd och utvidga utbildningsutbudet. Dessutom menar vi att man i krisen borde göra det möjligt för Arbetsförmedlingen att anvisa till reguljär utbildning tidigare än efter ett års arbetslöshet. Ska Sverige kunna konkurrera med kunskap och kompetens i framtiden måste vi ta omställningen på allvar, säger Therese Svanström, ordförande TCO, till Arbetsvärlden.

Man borde åtminstone ha kunnat sätta igång med processen

TCO uttrycker också besvikelse över att regeringen och samarbetspartierna fortfarande inte påbörjat processen med en omfattande skattereform som aviserades i januariavtalet. TCO:s grundläggande ståndpunkt i skattefrågan har länge varit att Sverige bör ha en skatteväxling med mindre skatt på arbete och mer skatt på konsumtion, kapital och miljöskadlig verksamhet.

– Man borde åtminstone ha kunnat sätta igång med processen, säger Therese Svanström.

LO vill ha Biden-plan

LO:s ordförande Susanna Gideonsson vill att regeringen tar inspiration av krisåtgärderna som vidtas i USA.

– I USA ger man kraftfullt stöd i återhämtningen även efter den akuta fasen av coronakrisen. Jag vill se en svensk version av USAs stödpaket – ett slags Biden-plan för Sverige. Genom långsiktiga investeringar i utbildning, infrastruktur, bostäder och grön omställning kan vi få folk i arbete igen, säger Susanna Gideonsson.

Hon ser flera bra åtgärder i vårpropositionen, och lyfter särskilt satsningarna på yrkesvux, yrkeshögskolan och folkhögskolor.

– Samtidigt saknar jag nya studiefinansieringsmöjligheter för vuxna. LO vill också se möjligheter att studera inom reguljär utbildning med arbetsmarknadspolitisk ersättning för den som väljer att läsa till ett bristyrke. Ett konkret förslag är att satsa på att låta yrkesskickliga arbetare som blir arbetslösa få stöd till att utbilda sig till yrkeslärare.

Dessutom måste karensavdraget avskaffas permanent för alla försäkrade.

Susanna Gideonsson menar också att regeringen skyndsamt måste åtgärda utförsäkringarna i sjukförsäkringen vid 180 dagar, inte minst för de som blivit smittade av coronaviruset på sina arbetsplatser.

– Lagändringen behövs nu – inte om ett och ett halvt år. I annat fall måste regeringen pausa Försäkringskassans prövning av arbetsförmågan mot ”normalt förekommande arbete” vid sjukdag 180 tills den nya lagstiftningen är på plats. Dessutom måste karensavdraget avskaffas permanent för alla försäkrade.

Samtidigt menar hon att pandemin visar på behov av förstärkningar inom välfärden.

– Vi måste rusta de delar av välfärden som pandemin påvisat har stora brister. Jag tänker på vården, omsorgen och försäkringssystemen. En sådan politik kan göra att vi inte upprepar misstagen från finanskrisen utan faktiskt återtar de förlorade åren på riktigt – samtidigt som vi står starkare inför nästa kris.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar