Fler arbetsgivare ledde till högre löner bland apoteksanställda Enligt IFAU har fler arbetsgivare inom apoteksbranschen lett till högre löner. På bild: De anonyma mössen har öppnat apotek i Lund och påminner om att hålla avstånd och att tvätta tassarna. Apoteket Cikadan är det senaste verket av konstnärskollektivet Anonymouse. Miniatyrkonstverken har sedan 2016 dykt upp på olika platser, främst i Malmö. Foto: Johan Nilsson / TT

Fler arbetsgivare ledde till högre löner bland apoteksanställda

Löneutveckling När fler arbetsgivare till följd av apoteksreformen 2009 etablerade sig i Sverige så steg de anställdas löner, enligt en rapport från IFAU.– Studien illustrerar att yrken med högspecialiserad arbetskraft och relativt få arbetsgivare kan se bättre löneutveckling om fler arbetsgivare tillkommer, säger rapportförfattare Anna Thoresson.
6 maj 2021 | 14:47
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det statligt ägda bolaget Apoteket AB var mellan 1971 och 2009 ensam aktör på den svenska apoteksmarknaden.

Men i juli 2009 avvecklades det statliga apoteksmonopolet inom detaljhandeln och omkring två tredjedelar av Apoteket AB:s 946 apotek privatiserades. Samtidigt fick företag möjlighet att ansöka om att öppna nya apotek.

Nu har IFAU i en ny studie jämfört löneutvecklingen på lokala arbetsmarknader där många nya arbetsgivare etablerade sig i apoteksbranschen med den på lokala arbetsmarknader där konkurrensen förblev låg.

Resultatet visar att lönerna fick sig en skjuts på arbetsmarknader där fler arbetsgivare tillkom.

– Bilden är att fler arbetsgivare ger bättre löneutveckling, framför allt för de med lång anställningstid och branscherfarenhet. Effekten uppstår relativt fort, varefter lönerna stabiliseras på en högre nivå, säger Anna Thoresson, arbetsmarknadsforskare vid IFAU och rapportförfattare.

Liknande positiva löneeffekter återfinns för anställda oavsett ålder, födelseland, kön och utbildning.

Lönerna hade några år efter avregleringen ökat med i snitt 2,5 till 6 procent mer på arbetsmarknader med stor konkurrens jämfört med områden där konkurrensen förblev låg.

Rörligheten bland apotekare ökade efter reformen, det vill säga att fler bytte arbetsplats (att många fick ny arbetsgivare till följd av privatiseringarna räknas inte i studien till den ökade rörligheten). Däremot var det de som stannade på sin arbetsplats som gynnades mest av den ökade konkurrensen, medan fler arbetsgivare inte verkar ha inverkat på löner för nyanställda.

Liknande positiva löneeffekter återfinns för anställda oavsett ålder, födelseland, kön och utbildning.

– Studien illustrerar att yrken med högspecialiserad arbetskraft och relativt få arbetsgivare kan se bättre löneutveckling om fler arbetsgivare tillkommer. Lena Hensvik, också tidigare på IFAU, fann liknande effekter inom skolområdet efter friskolereformen. Lärare och sjuksköterskor är exempel på specialiserade yrken som historiskt har haft relativt få möjliga arbetsgivare, säger Anna Thoresson.

6 maj 2021 | 14:47

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev