Klimatombud – fackets nya vapen mot klimatförändringarna Greta Thunberg skolstrejkar för klimatet utanför Riksdagshuset tillsammans med andra klimatstrejkare 2 juli 2021. Facken har tidigare tackat nej till att ansluta sig till klimatstrejkerna, men däremot startas andra klimatarbeten inom fackföreningsrörelsen. Foto: Christine Olsson / TT

Klimatombud – fackets nya vapen mot klimatförändringarna

Klimatet Nu inför Vision nya klimatombud ute på arbetsplatserna. Intresset är stort, menar ledningen. Men medan LO har ett klimatpolitiskt program , så saknas ett färdigt sådant hos både Saco och TCO.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När FN:s senaste klimatrapport släpptes den 9 augusti var nyhetsrubrikerna dystra. Redan inom 10-20 år riskerar vi att passera Parisavtalets mål att begränsa medeltemperaturökningen till 1,5 grader. Situationen är akut och kräver enorma utsläppsminskningar av växthusgaser.

Miljöaktivisten Greta Thunberg uppmanade under 2019 den svenska fackföreningsrörelsen att strejka för klimatet, men svaret från facken blev nej. Strejkvapnet är generellt reserverat för konflikter som rör arbetsmarknadens parter, var budskapet.

Klimatpolitiskt program

Däremot har fackföreningsrörelsen andra initiativ för att driva klimatfrågan. LO presenterade så tidigt som 2009 ett klimatpolitiskt program som genom åren uppdaterats och underbyggts med rapporter.

Udden riktas där mot att ställa om transporterna, byggandet samt energi- och materialförsörjningen.

Vi tänker mycket kring klimatsatsningar, infrastruktur, omställning

Konkreta förslag inkluderar investeringar i cirkulär materialförsörjning, investeringar i ett fossilfritt transportsystem med mer kollektivtrafik och ökad träbyggnation.

– Vi tänker mycket kring klimatsatsningar, infrastruktur, omställning, bredbandsutbyggnad, elektrifiering och väginfrastruktur, liksom att stötta delar av industrin som behöver göra klimatomställningar, säger Ola Petersson, chefsekonom LO, till Arbetsvärlden.

Saco: Alla måste ha någon roll i klimatfrågan

Saco har ett utkast till nytt samhällspolitiskt program där akademikernas centralorganisation lyfter att det behövs ekonomiska paket och gemensamma internationella utgångspunkter för att lösa klimatkrisen. Motioner kommer läggas om klimatet under den kommande kongressen i november.

– Jag tror att alla måste ha någon roll i klimatfrågan. Facket behöver inte minst vara med i debatten för att se till att vi får en bra omställning som inte medför försämringar i arbetslivet. Saco har motioner om klimatet som kommer upp på kongressen i november och jag är övertygad om att hela fackföreningsrörelsen kommer börja lyfta klimatfrågan mer. Det behövs för att vi ska kunna hålla oss relevanta, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Distansarbete kan ses som en åtgärd för klimatet

TCO har valt en annan väg än LO. Klimatfrågan sorteras inte som en egen fråga att driva för tjänstemännens centralorganisation och det finns inget klimatpolitiskt program (dock hade TCO för knappt ett decennium sedan en egen klimatutredare). I stället har TCO fått i uppdrag av medlemsförbunden att ha ett hållbarhetsperspektiv i alla frågor som organisationen driver, något som inkluderar klimatfrågan. Exempel på miljö- och klimatorienterad hänsyn syns exempelvis i TCO:s krav på en grön skatteväxling i samband med en större skattereform.

Inom TCO har däremot förbunden olika strategier. Fackförbundet ST driver exempelvis krav på höghastighetsjärnväg och att statliga myndigheter ska ha ett klimatprogram likt de som myndigheter har i Nya Zeeland. Fackförbundet Vision har, med ordförande Veronica Magnusson i spetsen gjort hållbarhet till en hjärtefråga. Veronica Magnusson var den enda fackliga representanten i den svenska Agenda 2030-delegationen. Agenda 2030 är en FN-resolution med globala mål för en hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling 2015 och inkluderar klimatförändringarna.

– Jag är övertygad om att det kommer komma allt fler krav på åtgärder för klimatet i kollektivavtalen, något vi redan ser exempel på i dag. Exempelvis finns det lokala fackliga initiativ och överenskommelser om busskort och cyklar, säger Veronica Magnusson till Arbetsvärlden.

Hon påpekar att coronapandemin aktualiserat frågan om arbetets förläggning och visat på möjligheterna att jobba på distans, vilket kan minska utsläppen från jobbpendling.

– Distansarbete kan ses som en åtgärd för klimatet, säger Veronica Magnusson.

Klimatombud ska påverka arbetsplatserna

Vision har också introducerat en ny slags ombud som fokuserar på klimatfrågor för lokal påverkan.

– Den stora frågan vi arbetar med just nu är att få klimatombud på plats ute på arbetsplatserna och där har intresset visat sig vara väldigt stort. Klimatombuden kommer ha som uppgift att se hur arbetssätt och rutiner kan anpassas för att göra arbetsplatserna mer miljövänliga, säger Veronica Magnusson.

Liksom Göran Arrius menar hon att klimatfrågan måste tas på allvar av fackföreningsrörelsen.

– Facket kan inte sticka huvudet i sanden i klimatfrågan, vi måste visa att vi har förstått stundens allvar och att förändringarna kommer påverka våra medlemmars liv och arbetsliv. Vi ska inte stå för expertkunskap om hur klimatet förändras men däremot hur omställningen ska utformas för att förebygga klimatförändringarna och nå målet om ett fossilfritt samhälle.

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
  1. Av Jag heter Dan Lindberg 26 aug 2021:

    Bra och viktig artikel Simon! Hoppas på uppföljande texter om hur facket fortsatt konkret sjösätter sin politik och blir en stark spelare för klimatfrågorna.

  2. Länkad till från tagforetagen.se - "En långsiktig underhållsplan för järnvägen - Tågföretagen" 27 aug 2021:
    […] Klimatet Nu inför Vision nya klimatombud ute på arbetsplatserna. Intresset är stort, menar ledningen. Men medan LO har ett klimatpolitiskt program, så saknas ett färdigt sådant hos både Saco och TCO. Läs artikeln på arbetsvarlden.se […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar