Så ser parterna på den nya budgeten och det politiska dramat Oppositionens budget som riksdagens tog på onsdagen får både ris och ros av arbetsmarknadens parter. Arkivbild: Budgetomröstning i riksdagen. Foto: Anders Wiklund / TT

Så ser parterna på den nya budgeten och det politiska dramat

Budget 2022 Arbetsgivarna vädrar oro för Vänsterpartiets inflytande medan facken sörjer familjeveckan men är nöjda med bibehållna trygghetssystem. Arbetsvärlden har tagit tempen på parterna när det stormar i politiken.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Talmannen har precis meddelat att han återigen nominerar socialdemokraternas Magdalena Andersson till statsminister. De senaste dagarnas turbulens ser ut att resultera i en enpartiregering som ska genomföra den M-KD-SD-budget vars ramar riksdagen beslutade om under onsdagen.

Men snarare än att fokusera på detaljerna i den budgeten, ser TCO:s ordförande Therese Svanström en större konsekvens som ligger i tiden.

– Det vi är mest bekymrade över, är att politiken inte på riktigt ser och värderar den omställning som pågår så att det finns resurser att ställa om. När utvecklingen nu går i hög fart – och det är samma bild världen över – och arbetsgivarna skriker efter kompetens har vi ett stort behov att ställa om. Och det skapar den största oron hos oss, det gäller både med den nya budgeten och den tidigare.

Ser en bredare förståelse för a-kassan

Att a-kassetaket ligger kvar på samma nivå som när pandemiåtgärderna infördes är positivt, konstaterar hon, och TCO väljer att tolka det som att breda politiska grupper verkar förstå att det är viktigt.

– Det verkar finnas en bredare förståelse för att systemen länge har urholkats, kanske har det blivit tydligare under pandemin. Som vi har visat i vår rapport om a-kassan har Sverige halkat ner från ett av de bästa länderna till ett av de sämsta i EU.

Therese Svanström, TCO:s ordförande. Foto: Eva Edsjö.

Problemet nu är att man är inne och fingrar i systemet, och lägger förslag som behöver stöd av skiftande majoriteter

I den nya budgeten ligger också beslut om den så kallade trygghetspensionen kvar, något som TCO också ser som positivt.

– Det handlar ju egentligen om förändringar i sjukersättningen. Men det som är viktigt är man tar ett samlat grepp om tillräckligt höga, och tillräckligt hållbara, pensioner.

– Vi vill se det i ett livstidsperspektiv, vilket kräver mer resurser till systemet. Framför allt ser vi att man både behöver höja pensionsavgifterna och lyfta arbetsmiljöfrågorna så att folk kan jobba tillräckligt länge. Det kommer vara viktigt för oss. Problemet nu är att man är inne och fingrar i systemet, och lägger förslag som behöver stöd av skiftande majoriteter i parlamentet.

Bra läge för Magdalena Andersson

Saco-ordförande Göran Arrius är noga med att understryka att Saco är partipolitiskt obundet. Men han säger ändå att det nog är ett ganska bra läge för Socialdemokraterna själva och Magdalena Andersson.

Göran Arrius, ordförande Saco.
Foto: Caroline Tibell

Det kan bli svårt för oppositionen att hårt kritisera det hon lyckas eller misslyckas med

 

– Allt tyder på att hon kommer bli vald till statsminister igen, och de kommer regera med en oppositionsbudget under ett valår. Det kan bli svårt för oppositionen att hårt kritisera det hon lyckas eller misslyckas med. Att ha en ren S-ministär kan till och med vara en fördel. Men det är mer än spaning av mig.

Bra att sjukförsäkringen ändras

Sacos reaktioner på M-KD-SD-budgeten är blandade.

– Något som vi tycker är bra är att Claes Janssons utredningsförslag om sjukförsäkringen finns med även i den nya budgeten. Och det är vi väldigt glada för. Det är en orimlig situation att som sjukskriven förlora sin sjukpenning och hänvisas till Arbetsförmedlingen för omställning, i stället för att rehabiliteras tillbaka till jobbet man har utbildad sig till och har erfarenhet av.

Det är olyckligt att man har skurit ner i arbetsmarknadspolitiken

”Lite mindre” nöjda är man med nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken, även om de ser positivt på att öka antalet nystartsjobb – det gynnar bland annat utrikesfödda och äldre långtidsarbetslösa akademiker.

– Vi ser ju effekterna av pandemin nu, för våra medlemmar som redan innan var arbetslösa, men även för äldre akademiker. Den öppna arbetslösheten sjunker men långtidsarbetslösheten biter sig kvar. Och det är olyckligt att man har skurit ner i arbetsmarknadspolitiken.

– Samtidigt ser vi en väldigt stor kompetensbrist. Och här har vi en grupp välutbildade som skulle kunna ta de här jobben med lite kompletterande insatser. Över huvud taget behövs en bred och stor arbetsmarknadspolitisk palett, man kommer behöva olika insatser från person till person. Det kan finnas språkproblem, kompetensutvecklingsbehov av befintliga kunskaper eller annat. Jag tror att det behövs en mer individuellt anpassad omställning. 

Tråkigt att familjeveckan fryser inne

Precis som TCO anser Saco att a-kassetaket åtminstone behöver ligga kvar på samma nivå som under pandemin.

– Före pandemihöjningen har nivåerna legat kvar ganska länge. Tanken var en gång att få 80 procent av sin inkomst, men det är få som har i dag. Och det är en väldigt viktig del att i lugn o ro kunna söka rätt jobb och inte behöva sälja sitt hus direkt när man blir arbetslös – att ha en schyst a-kassa är en grundbult i den tryggheten.

Göran Arrius säger att han förstår att familjeveckan är en välkommen reform för många föräldrar, kanske framför allt för ensamstående föräldrar.

– Och det är naturligtvis tråkigt för dem att den fryser inne. Vi har inte riktigt analyserat reformen till 100 procent, i vårt remissvar var vi positiva, men det är en dyr reform.

Vi är i princip för att skatten på arbete ska bli lägre, men egentligen hade vi hellre sett att man hade initierat en stor skattereform

Jobbskatteavdraget ska höjas, dessutom höjs grundavdraget för personer över 65 år.

– Vi är i princip för att skatten på arbete ska bli lägre, men egentligen hade vi hellre sett att man hade initierat en stor skattereform. Dock, det är bra att skatten på arbete blir lägre, det gör det mer attraktivt att arbeta och att arbeta efter 65.

Oro för V-inflytande

Jonas Frycklund, t f chefsekonom på Svenskt Näringsliv, säger till Arbetsvärlden att den dramatik som nu utspelar sig i politiken inte egentligen behöver vara ett problem för näringslivet.

– Det skapar ingen oro för den ekonomiska stabiliteten. Rent allmänt ser vi inte så stor dramatik med en regering som nu kommer att jobba med oppositionens budget, inte jätteavgörande om man ser till budgetens helhet.

Jonas Frycklund, t f chefsekonom Svenskt Näringsliv. Foto: Svenskt Näringsliv.

Däremot, tillägger han, är det bekymmersamt att Vänsterpartiet får ett större inflytande på sakfrågorna.

– Det syns kanske inte direkt, men sakpolitiskt kan vi förvänta oss risk för högre skatter för företag, hot mot valfriheten i välfärden och svårigheter att ta itu med de problem vi har med miljötillstånd och elförsörjning. Det är sådant som oroar oss, om Vänsterpartiet får ett större inflytande.

Det här var en krisåtgärd att man höjde a- kassan. På samma sätt som man tar tillbaka företagsstödet, borde a-kassan sänkas

Till skillnad från de fackliga organisationerna är Svenskt Näringsliv inte oväntat kritiskt till att de höjda nivåerna i a-kassan ligger kvar även i M-KD-SD-budgeten.

– Vi har problem med utanförskap, det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Även i den nya budgeten ligger ersättningen i a-kassan kvar på den förhöjda nivån, samtidigt som det finns en uppgång i ekonomin och företagen har svårt att få tag i personal.

Hur ser ni på det faktum att Moderaternas politik på det sättet förändras av samarbetet med Sverigedemokraterna?

– För oss spelar inte så stor roll hur det går till, utan det är slutresultatet som avgör. Det här var en krisåtgärd att man höjde a- kassan. På samma sätt som man tar tillbaka företagsstödet, borde a-kassan sänkas, det är konstigt att nivån ligger kvar. Det borde ju alla partier på båda sidor om blockgränsen tycka, säger Jonas Frycklund.

Vill ha folk på jobbet

Svenskt Näringsliv har hela tiden varit starka motståndare till familjeveckan, och tycker att det är bra att början till en betald familjevecka togs bort i den budget som tog av riksdagen.

– Det skapar indirekta kostnader i förlusten av arbetade timmar. Men nu har man infört ett annat system med rätt till ledighet men utan betalt. Det är också problematiskt, eftersom vi vill ha folk på jobbet. Men det ursprungliga förslaget var sämre.

Varför kan man inte göra som man gjorde förut, på kvällstid exempelvis. Det vore mer samhällsekonomiskt lönsamt.

Lägg utvecklingssamtalen på kvällstid

Jonas Frycklund säger att pandemin har visat att sådant som utvecklingssamtal i skolan i högre grad kan utföras med digitala lösningar, och behöver inte innebära att man offrar en hel arbetsdag.

– Dessutom: varför kan man inte göra som man gjorde förut, på kvällstid exempelvis. Det vore mer samhällsekonomiskt lönsamt. Pandemin visar att det finns nya lösningar som är mer effektiva än att fylla på med fler ledighetsreformer.

Vilka frågor ser ni som viktiga att den kommande regeringen arbetar med framöver, fram till valet?

– Det är jätteviktigt med frågor som har med miljötillstånd att göra. Hela området med miljötillstånd visar på att det uppstår problem för olika branscher. Om vi ska klara av klimatomställningen måste många av processerna bli snabbare och prioritera klimatfrågan. Exempelvis när det gäller omprövningar inom vattenkraften, som kan bli väldigt förödande.

– Det är också jätteviktigt att vi får systemet för etableringsjobben på plats. Det är politikerna vi väntar på där, men det finns pengar.

Partierna förbereder valrörelsen

På LO har man ännu inte hunnit diskutera igenom vilka effekterna blir av en S-minoritetsregering. Men LO-ordförande Susanna Gideonsson är tydlig med vad hon själv tycker:

Hela Sverige ska vara glada att det finns någon som tar på sig jobbet att regera.

– Hela Sverige ska vara glada att det finns någon som tar på sig jobbet att regera. Det verkar som att alla andra vill sitta på läktaren och skrika och låta någon annan göra jobbet.

Susanna Gideonsson, LO:s ordförande. Fotograf: Fredrik Sandin Carlson

Är du besviken?

– Nej. De politiska partierna vill frigöra sig och driva sin egen politik under valrörelsen. Däremot ser vi med mindre blida ögon på den budget som röstades igenom. Det är tragiskt att det blir en SD-förhandlad budget, men framför allt drabbas direkt våra medlemmar.

Hon konstaterar att en stor del av den första budgeten ligger kvar, bland annat förslagen i sjukförsäkringen och höjda tak i ersättningarna.

Men på LO är man ”jättebesvikna” över att familjeveckan fryser inne med M-KD-SD-budgeten.

– För våra medlemmar hade familjeveckan varit avgörande, för de som i dag måste ta av sina semesterdagar för att kunna vara i skolan eller vara hemma med sina barn på grund av planeringsdagar. Nu ligger rätten till ledighet kvar, men inte ersättningen, och LO:s medlemmar har inte råd att vara hemma utan ersättning. 95 procent av LO-medlemmarna kan inte heller arbeta hemifrån. Så det tycker vi är helt galet.

Saknar arbetsmarknadsutbildningarna

Hon har också svårt att förstå varför M-KD-SD-budgeten drar ner de anslag till arbetsmarknadsutbildning som den tidigare röd-gröna regeringen hade föreslagit.

– Det är samtidigt som arbetsgivare skriker efter arbetskraft och vi har många arbetslösa. Det är synd att utbildningarna inte blir genomförda.

Hur ser ni på att extratjänster ska dras ner, samtidigt som antalet nystartsjobben ska öka?

– Regelverken kring nystartsjobb är något luddiga, men vilken effekt de har i slutändan är oklart. De är helt klart olika. Men oavsett kräver vi kollektivavtal, problemet att det är rättighetsbaserat för arbetsgivaren.

– Extratjänster har varit jättebra för att få in de som står långt ifrån arbetsmarknaden, just möjligheten att komma i rutiner och få arbetskamrater. Men vi ser jättemycket fram emot att starta etableringsjobben. Det är viktigt att ha en arbetsplats och samtidigt kunna utbilda sig. Förhoppningsvis kommer vi i gång med det nästa år.

Vilken fråga vill ni i LO att en S-regering arbetar konkret med fram till valet?

– Att hinna göra stordåd före valet är inte möjligt, men vi tycker om Magdalena Anderssons målsättning att försöka återgå till målet om full sysselsättning. Många andra problem löses med det. Så på sikt hoppas vi att det blir möjligt att uppnå.

Relaterad läsning

Om skribenten
Tf chefredaktör
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar