Tyst från facken om marknadshyror Enligt Boverket behövs det mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020–2029 för att nyproduktionen ska hålla jämna steg med befolkningstillväxten och samtidigt beta av den befintliga bostadsbristen. Enligt SCB påbörjades ungefär 51 550 lägenheter under 2020, och Boverkets prognos för 2021 ligger på 52 500. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Tyst från facken om marknadshyror

Bostadsbristen Samtidigt som bostadsbristen pekas ut som en arbetsmarknadsfråga av svenska techföretag som Spotify, så är den fackliga närvaron i debatten ganska gles. Varken Saco eller TCO har någon egentlig bostadspolitik.
21 jun 2021 | 16:11
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen Löfven fälldes i måndagens misstroendevotum på grund av frågan om fri hyressättning i nyproduktion, som Vänsterpartiet velat stryka ur januariavtalet.

Bostadsbristen har blivit en viktig fråga inte minst för de företag som finns med på remisslistan till utredningens betänkande, så som musikstreamingjätten Spotify, som tidigare larmat om hur bostadsbristen i Stockholmsregionen försvårar för företagets nyrekrytering.

Enligt Boverket behövs det mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020–2029 för att nyproduktionen ska hålla jämna steg med befolkningstillväxten och samtidigt beta av den befintliga bostadsbristen. Enligt SCB påbörjades dock bara ungefär 51 550 lägenheter under 2020, och Boverkets prognos för 2021 ligger på 52 500.

Så många som 207 av landets 290 kommuner uppger att de har ett underskott på bostäder i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Stockholms handelskammare larmade redan 2015 om att bostadsbristen är akut för företagen, och 51 procent av tillfrågade företag i Stockholms län uppgav då att bostadsbristen försämrar möjligheterna att rekrytera kompetens.

År 2015 gav sig även Svenskt Näringsliv in i bostadsdebatten, och igen 2019 med rapporten ”Arbetskraft utan bostäder”, där man bland annat föreslår marknadshyror i nyproduktion, samt i andrahandsuthyrning, men också efterlyser en utredning om marknadshyror i det befintliga beståndet.

TCO fokuserar på skattefrågorna

Från fackligt håll finns viss försiktighet att ge sig in i bostadsdebatten, även när man medger att det blivit en arbetsmarknadsfråga. För TCO:s del har frågan än så länge hanterats inom den större frågan om en skattereform, med en samling förslag om bostadsrelaterade skatter i rapporten ”Att använda bostäderna bättre” från 2019. Där föreslås bland annat sänkt uppskovsränta vid bostadsförsäljning, ”flyttskatten”. Uppskovsräntan slopades också från och med årsskiftet som del av januariavtalet. Däremot har TCO inte gett sig in i bostadsdebatten utöver skattefrågorna.

Inte heller Saco har någon bostadspolitik att bjuda på. Och när Arbetsvärlden vänder sig till Unionen, Sveriges största fackförbund, får vi svaret att man inte längre har någon som jobbar med bostadspolitiska frågor.

Marknadshyror en ”återvändsgränd”

I den fackliga världen är det kanske LO som varit mest aktiv i bostadsdebatten, med flera rapporter genom åren. Senast i november publicerades LO-ekonomen Peter Gerlachs rapport ”Bättre bostadsförsörjning” där marknadshyror i nyproduktion kallas för en återvändsgränd. Redan i dag byggs en för stor andel dyra bostäder, menar Peter Gerlach, och det behövs snarare ett fokus på billigare bostäder.

I stället föreslår LO förändringar på sex huvudområden: Sänkta byggkostnader, tydligare ansvar och större befogenheter för kommunerna, bättre och mer rättvisa finansieringsvillkor, bättre förutsättningar för allmännyttan, lättade kreditrestriktioner för unga, och bostadsbidrag till låginkomsttagare.

Som Arbetsvärlden tidigare rapporterat finns dock LO inte med på remisslistan till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, något som vi inte heller fått någon förklaring till från regeringskansliet (dock har LO meddelat att de ändå tänker svara).

Fackens relativa frånvaro från bostadsdebatten belyses kanske ännu tydligare av det faktum att endast två fackförbund står med på remisslistan: Akademikerförbundet SSR och Byggnads.

21 jun 2021 | 16:11

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev