Eva Nordmark ser positivt på att ta hjälp av företagshälsan Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Eva Nordmark ser positivt på att ta hjälp av företagshälsan

Vaccinationer Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) kommer att bjuda in arbetsmarknadens parter för att diskutera hur smittspridningen på jobbet kan minska. Hon vill också att så många som möjligt vaccineras på eller i anslutning till arbetsplatsen, och nu skriver hon till Arbetsvärlden att regeringen ser positivt på om regionerna tar företagshälsovården till hjälp.
15 mar 2021 | 14:51
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

UPPDATERAD 2021-03-16

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uppmanade på måndagens pressträff alla arbetsgivare att göra vad de kan för att se till att vaccinationerna kan ges.

– Det är viktigt att arbetsgivarna gör vad de kan för att underlätta vaccineringen. Ju fler av de fem miljoner som finns på arbetsmarknaden i dag som kan vaccineras i anslutning till arbetet eller på arbetet, desto bättre är det, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Hon tillade då:

– Det handlar om att rädda liv, men också i förlängningen om att rädda jobb. Alla längtar efter att vaccinationerna ska vara klara, men innan vi är där behöver vi hålla i och hålla ut.

Positiv till vaccinationer via företagshälsan

I dag, under tisdagsförmiddagen, kom uppgifter om att Astra Zenecas vaccin tillfälligt pausas i Sverige. Med anledning av detta frågade Arbetsvärlden arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vad arbetsgivarna kan göra konkret för att vara med och hjälpa till så att det inte bildas en ketchupeffekt när många sedan ska vaccineras samtidigt.

Ministern svarar via mejl genom sin pressekreterare:

”Jag välkomnar att parterna vill vara med och bidra till vaccineringen. Det ligger i allas intresse att vi inte hamnar i en situation där vaccination drar ut på tiden på grund av schemaläggning eller andra logistiska hinder. Det enklaste sättet man som arbetsgivare kan bidra till att vaccineringen blir så smidig som möjlig är genom att låta anställda vaccinera sig på arbetstid.”

Uppmanar att kontakta region eller SKR

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark skriver också att ”de arbetsplatser som vill bidra på ett mer omfattande sätt bäst gör det genom att föra en dialog med SKR och med de enskilda regionerna eftersom det är de som ansvarar för att genomföra vaccinationen.”

Företagshälsovården har en lång erfarenhet och kunskap av att vaccinera anställda mot exempelvis säsongsinfluensan.

På frågan om regeringen arbetar aktivt för att att få företagshälsovården att ta en aktiv del i vaccineringen för att hjälpa till i vaccineringen så att vården kan avlastas, svarar arbetsmarknadsministern att alla krafter behövs för att underlätta vaccineringen.

”Regeringen ser positivt på att regionerna som ansvarar för vaccineringen tar hjälp av företagshälsovården i detta. Företagshälsovården har en lång erfarenhet och kunskap av att vaccinera anställda mot exempelvis säsongsinfluensan. Det går utmärkt att kontakta regionerna eller Sveriges Kommuner och Regioner för dialog om hur arbetsmarknadens parter, och exempelvis företagshälsovården, skulle kunna hjälpa till under vaccinationerna, men lösningarna kommer behöva se lite olika ut i olika delar av landet, ” avslutar Eva Nordmark.

Möte med parterna

På måndagens pressträff tog ministern upp vad som mer kan göras för att minska smittspridningen.

– Väldigt många arbetar idag hemifrån och mycket görs för att pressa ner spridningen. Regeringen har exempelvis fattat beslut om att alla som arbetar statligt ska arbeta hemifrån till den sista maj, sade på pressträffen där även Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket och Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, medverkade.

Antalet tillbud som kan kopplas till corona och har anmälts till Arbetsmiljöverket har skjutit i höjden under årets första månader. Eva Nordmark sade att mer behöver göras för att minska smittspridningen. Därför har hon nu bjudit in arbetsmarknadens parter till ett möte.

– Fack och arbetsgivare är viktiga i arbetet med att ytterligare minska smittspridningen på arbetsplatser. Därför har jag bjudit in dem för att diskutera vad som mer kan göras, sade Eva Nordmark.

Nyhetsbrev

Fler kontroller under våren

Arbetsmarknadsministern sade också att Arbetsmiljöverket ska intensifiera antalet kontroller för att se att det förebyggande arbetet fungerar. För att kontrollera detta kommer det att göras ungefär 2000 inspektioner under våren.

Ju fler av de 5 miljoner som finns på arbetsmarknaden i dag som kan vaccineras i anslutning till arbetet eller på arbetet, desto bättre är det.

– Vi ska ytterligare intensifiera arbetet med kontroller för att se hur arbetsgivarna arbetar förebyggande. Arbetsgivarna har huvudansvaret i att bedriva arbetet med att minska smittspridningen. Vi har att göra med ett dödligt virus och en samhällsfarlig smitta. Då är det viktigt att förebyggande åtgärder fungerar för dem som måste vara på arbetsplatserna, sade Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket. Foto: Hans Alm.

Arbetsmiljöverket kommer bland annat att göra ett antal inspektioner i skolor över hela landet.

– Vi ser ibland att det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet inte alltid finns på plats vilket är viktigt i arbetet med att få ner smittspridningen. Nu kommer vi att titta på exempelvis om avstånd hålls i klassrum, matsalar och korridorer, sade Erna Zelmin-Ekenhem.

Många arbetar hemma, men alla yrkesgrupper kan i dag inte göra det. För dem som går till arbetet är det viktigt att allt görs för att de ska kunna vistas på arbetsplatsen på ett smittsäkert sätt.

Smittspårning viktig

Britta Björkholm, Folkhälsomyndigheten. Foto: Folkhälsomyndigheten.

– På arbetsplatsen umgås anställda nära varandra. Arbetsgivare uppmanas att se till att det ska gå att hålla ett säkert avstånd, att det finns möjlighet att tvätta händerna och att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kan göra en riskbedömning. Dessutom är det viktigt med smittspårning om någon på arbetsplatsen skulle visa sig vara smittad, sade Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar de som arbetar med smittspårning att man ska testa dem man haft kontakt med 48 timmar tillbaka.

15 mar 2021 | 14:51

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev