Försvarsmakten gör lönekartläggning till slut Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Kvinnlig och manlig maskinist på HMS Kullen.

Försvarsmakten gör lönekartläggning till slut

Jämställdhet Ledningsstaben beordrar nu Försvarsmakten att till slut genomföra den lagstadgade lönekartläggningen. Äntligen, säger Försvarsförbundet som kämpat länge för att den ska bli av.
Ewa Persson
29 jan 2016 | 14:03
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Det är mycket glädjande att Försvarsmakten på allvar genomför en lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagen. Jag är jättestolt över att vi, det lilla förbundet, har bidragit till att det blir av.
Det säger Marika Olsson, ombudsman på Försvarsförbundet, till Arbetsvärlden efter beskedet att Försvarsmakten i vår kommer att göra den första lönekartläggningen på mer än sju år.

Lång kamp från facket

Som Arbetsvärlden har berättat om tidigare har samtliga berörda fack i många år försökt få arbetsgivaren att följa lagen och genomföra centrala lönekartläggningar. Enligt diskrimineringslagen ska det göras minst vart tredje år för att det ska bli möjligt att upptäcka oskäliga löneskillnader. Försvarsmakten har flera gånger utlovat en lönekartläggning för att sedan ta tillbaka löftet med hänvisning till omorganisationer.

Till slut ledsnade Försvarsförbundet. På egen hand har förbundet med 4 500 medlemmar anmält Försvarsmakten först till Diskrimineringsombudsmannen förra vintern och sedan till Nämnden mot diskriminering. Under den här perioden har Försvarsmaktens oförmåga att inte följa lagen också varit uppe i riksdagens försvarsutskott (se annan artikel i Arbetsvärlden) och hos försvarsministern.

Nämnden mot diskriminering har fortfarande inte avgjort frågan men Försvarsmaktens ledningsstab beslutade före jul att en central lönekartläggning ska göras sedan den 1 juni i år.

Vad är det som gör att ni tror att lönekartläggningen verkligen blir av den här gången?
– För att det finns ett diariefört direktiv från ledningsstaben att det ska göras, i princip en central order, konstaterar Marika Olsson på Försvarsförbundet. Och det är tidsatt. Man har redan handlat upp konsultstöd.

”Nu finns goda förutsättningar”

Skarp kritik från DO

Nyligen fick Försvarsmakten kritik i ett yttrande från DO till Nämnden mot diskriminering, där DO menar att omorganiseringar inte fråntar Försvarsmakten skyldigheten att uppfylla diskrimineringslagens krav. Diskrimineringsombudsmannen anser dessutom att särskilt höga krav bör ställas på offentliga arbetsgivare.
”Försvarsmaktens underlåtenhet framstår i det ljuset som besvärande” skriver DO i yttrandet till nämnden och anser att nämnden ska förelägga Försvarsmakten att vid vite uppfylla sina skyldigheter.

Men har förutsättningarna förändrats den senaste tiden, jämfört med tidigare? Både ja och nej, säger Försvarsmaktens förhandlingschef Ulf Olsson till Arbetsvärlden.
– Vi har haft stora omorganisationer men från den 1 januari har vi en ny organisation med en stabilitet som vi inte hade tidigare. Det gör att vi nu har goda förutsättningar att göra arbetsvärdering, fundamentet för lönekartläggningen.

Även andra myndigheter gör stora omorganisationer. Innebär förändringar att myndigheter inte kan följa lagen?
– Att så i grunden förändra personalförsörjningen som vi gjorde 2010, från pliktat till frivilligt försvar, är det ingen annan myndighet i Sverige som har gjort. Vi vill inte bara lönekartlägga och sedan göra en bock i kanten eftersom vi inte har klarat av att leverera den kvalitet vi vill.

Men när Arbetsvärlden påpekar att Försvarsmakten redan 2005 hade svårt att göra lönekartläggningar – långt före omorganisationen 2010 – säger Ulf Olsson:
– Det är ingenting jag känner till, det var före min tid.

Ulf Olsson säger också att han tycker det är skönt att man nu kan dra i gång arbetet.
– Facken kommer att vara involverade från och med nu och hela vägen fram. Det finns en stor efterfrågan i vår organisation på att jobba mer med lönebildning och lönestruktur. Om vi sköter oss i arbetet att sätta sakligt grundade löner i allmänhet, då kommer det inte heller blir osakliga löner utifrån kön.

I vår väntas en proposition från regeringen om att införa lag om årliga lönekartläggningar. I Nämnden mot diskriminering ligger också ett yttrande från DO som rekommenderar ett föreläggande om vite till Försvarsmakten. (Se faktaruta.)

Ewa Persson

/ Kontakta skribenten

29 jan 2016 | 14:03

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev