Västerbotten har jämnast uttag av föräldrapenning i pappaindex

Jämställdhet Ökningen av pappornas andel av föräldrapenningen börjar plana ut, visar TCO:s nya pappaindex. Allra bäst på att fördela jämnt är föräldrarna i Västerbotten, men varför just det länet toppar är oklart.
5 nov 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Papporna fortsätter att öka sin andel av föräldraledigheten något, visar TCO:s nya pappaindex som bygger på uppgifter från Försäkringskassan. 2014 var indexet 44,9 i genomsnitt för hela landet, jämfört med 44,5 året dessförinnan. Om föräldrarna delar jämnt upp blir index 100.

Västerbottens län ligger i topp med ett index på 55,2 följt av Uppsala respektive Gotlands län med 50,1 för båda. Nedbrutet på kommunerna ligger Vindelns kommun i Västerbotten i topp, följt av Knivsta i Uppland och Rättvik i Dalarna.

Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson.

Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson.

– Det är inte helt lätt att förklara varför just dessa kommuner har jämnast uttag, säger Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson, Niklas Löfgren. Det vi vet påverkar generellt är kvinnans utbildningsnivå i förhållande till mannens – ju högre utbildning kvinnorna har desto jämnare fördelning. Det gäller bland annat i Uppsala län.
– Men varför det ser ut som det gör i Västerbotten vet jag inte.

Eftersom indexet mäter fördelningen mellan föräldrarna, kan ett mindre antal uttagna timmar hos kvinnorna resultera i en jämnare fördelning mellan könen. Men hur det ser ut fördelat på kommuner har inte Försäkringskassan någon färdig statistik på, enligt Niklas Löfgren.

Har mätt pappaindex i 26 år

Årets pappaindex är det sista i sitt slag. TCO har mätt pappornas andel av föräldraledigheten alltsedan 1999 och under dessa 26 år har deras andel av den totala föräldraledigheten i Sverige tredubblats.

TCO planerar att även i framtiden följa jämställdheten men kommer att göra det på andra sätt än genom pappaindex.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Pappaindex

TCO:s Pappaindex bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga och är en sammanvägning av två saker: männens andel av samtliga uttagna föräldradagar och hur stor andel männen utgör av samtliga föräldralediga. Ju närmare indexvärdet 100, desto större jämlikhet mellan kvinnor och män i uttaget av föräldrapenningen.

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Pappaindex

TCO:s Pappaindex bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga och är en sammanvägning av två saker: männens andel av samtliga uttagna föräldradagar och hur stor andel männen utgör av samtliga föräldralediga. Ju närmare indexvärdet 100, desto större jämlikhet mellan kvinnor och män i uttaget av föräldrapenningen.

Hämtar fler artiklar