Västerbotten har jämnast uttag av föräldrapenning i pappaindex

Jämställdhet Ökningen av pappornas andel av föräldrapenningen börjar plana ut, visar TCO:s nya pappaindex. Allra bäst på att fördela jämnt är föräldrarna i Västerbotten, men varför just det länet toppar är oklart.
5 nov 2015 | 09:57
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Papporna fortsätter att öka sin andel av föräldraledigheten något, visar TCO:s nya pappaindex som bygger på uppgifter från Försäkringskassan. 2014 var indexet 44,9 i genomsnitt för hela landet, jämfört med 44,5 året dessförinnan. Om föräldrarna delar jämnt upp blir index 100.

Västerbottens län ligger i topp med ett index på 55,2 följt av Uppsala respektive Gotlands län med 50,1 för båda. Nedbrutet på kommunerna ligger Vindelns kommun i Västerbotten i topp, följt av Knivsta i Uppland och Rättvik i Dalarna.

Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson.

Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson.

– Det är inte helt lätt att förklara varför just dessa kommuner har jämnast uttag, säger Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson, Niklas Löfgren. Det vi vet påverkar generellt är kvinnans utbildningsnivå i förhållande till mannens – ju högre utbildning kvinnorna har desto jämnare fördelning. Det gäller bland annat i Uppsala län.
– Men varför det ser ut som det gör i Västerbotten vet jag inte.

Eftersom indexet mäter fördelningen mellan föräldrarna, kan ett mindre antal uttagna timmar hos kvinnorna resultera i en jämnare fördelning mellan könen. Men hur det ser ut fördelat på kommuner har inte Försäkringskassan någon färdig statistik på, enligt Niklas Löfgren.

Har mätt pappaindex i 26 år

Årets pappaindex är det sista i sitt slag. TCO har mätt pappornas andel av föräldraledigheten alltsedan 1999 och under dessa 26 år har deras andel av den totala föräldraledigheten i Sverige tredubblats.

TCO planerar att även i framtiden följa jämställdheten men kommer att göra det på andra sätt än genom pappaindex.

5 nov 2015 | 09:57
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Pappaindex

TCO:s Pappaindex bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga och är en sammanvägning av två saker: männens andel av samtliga uttagna föräldradagar och hur stor andel männen utgör av samtliga föräldralediga. Ju närmare indexvärdet 100, desto större jämlikhet mellan kvinnor och män i uttaget av föräldrapenningen.

Kommentera
Kommentera

Pappaindex

TCO:s Pappaindex bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga och är en sammanvägning av två saker: männens andel av samtliga uttagna föräldradagar och hur stor andel männen utgör av samtliga föräldralediga. Ju närmare indexvärdet 100, desto större jämlikhet mellan kvinnor och män i uttaget av föräldrapenningen.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev