Flera remissinstanser kritiska mot pensionstillägget Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi (MP), socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) presenterar pensionsnyheter vid en pressträff i förstakammarsalen i Stockholm. Foto: Jessica Gow / TT

Flera remissinstanser kritiska mot pensionstillägget

Pension Regeringen kom överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om ett ”garantitillägg” för pensionärerna med lägst inkomster. Många remissinstanser sågar nu förslaget, däribland TCO, och på Pensionsmyndigheten har remissvaret lett till bråk mellan ledningen och styrelsen.
16 mar 2022
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Förslaget skulle ge upp till en tusenlapp mer i månaden för den hälft av pensionärerna med lägst inkomster, cirka en miljon personer. Kravet kom från Vänsterpartiet för att släppa igenom Magdalena Anderssons regering.

TCO avråder i sitt remissvar från att genomföra förslaget i dess nuvarande form. Organisationen ser problem med att pengarna inte är avskilda från statsbudgeten, vilket man anser minskar pensionssystemets stabilitet. Dessutom minskar det skillnaden i pension mellan de som arbetat med lägre löner, och de som arbetat mindre eller inte alls, vilket TCO kritiserar.

”Arbete i lägre till medelhöga inkomstlägen kommer att löna sig mindre för pensionen.”, skriver man i remissvaret.

LO tillstyrker men beklagar

Bakgrunden är att många partier visserligen anser att pensionerna behöver höjas i förhållande till slutlönen men att de borgerliga partierna i pensionsgruppen motsätter sig en höjning av pensionsavgiften. Istället föreslår de skattesänkningar, utom Liberalerna som föreslår höjt bostadsbidrag. Därmed är det parlamentariska stödet för höjda pensioner inom befintligt pensionssystem svagt och skulle förutsätta en allians mellan S,V och MP samt Sverigedemokraterna.

LO är inne på de politiska förutsättningarna när man förklarar att man tillstyrker förslaget men beklagar att det behövt tas fram:

”Det föreslagna garantitillägget i bostadstillägget är ett exempel på hur dålig omsorg om socialförsäkringarna tvingar fram udda lösningar för att laga det som brustit. Med en större omsorg om socialförsäkringarna går det att undvika, eller kraftigt reducera, oönskade effekter som ofta blir följden av sådana reparationer. I väntan på en välavvägd reform av det allmänna pensionssystemet tillstyrker LO det föreslagna garantitillägget i bostadstillägget.”

Bråk på Pensionsmyndigheten

På Pensionsmyndigheten har generaldirektör Daniel Barr reserverat sig mot styrelsens remiss. Styrelsen anser att förslaget har risker, men vill inte motsätta sig det. Tjänstemännen på Pensionsmyndigheten menade istället att myndigheten skulle säga nej till förslaget.

– Med det här förslaget blir det många där det bara på marginalen kommer löna sig att ha arbetat och för vissa blir till och med inkomsten lägre, säger Daniel Barr till Svenska Dagbladet.

Ingrid Burman, tidigare riksdagspolitiker för Vänsterpartiet, är ordförande för Pensionsmyndigheten.

– Myndigheten ska inte ha synpunkter på nivån när det gäller grundskydd eller nivåer på pensioner, säger Burman till TT.

Det är ett politiskt beslut, enligt henne, inte ett som en myndighet ska ta, enligt TT.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, avstyrker förslaget eftersom man anser att ”reformen är svagt motiverad och bristfälligt analyserad utifrån ett ekonomiskt
perspektiv” samt ”stärker ytterligare incitamenten att sluta arbeta vid 65 års ålder eller vid den framtida riktåldern”.

Kritiska röster

Saco skriver: ”Saco ställer sig kritisk till införandet av en ny förmån i form av
garantitillägg till bostadstillägget. Saco menar att den nya förmånen kommer, liksom det tidigare införda inkomstpensionstillägget, att öka komplexiteten i pensionssystemet, skapa olyckliga marginaleffekter och därmed försvåra för den enskilde att förstå hur pensionssystemet fungerar och vad som förklarar storleken på den egna pensionen.”

Svenskt Näringsliv avstyrker reformen i sin helhet. Såhär skriver arbetsgivarna:

”Pensionssystem bör vara långsiktiga och bygga på hållbara, stabila och förutsägbara förutsättningar. Det ska finnas en tydlig koppling mellan vad en individ bidragit med och vad denne erhåller i pension.”

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) avstyrker förslaget, med hänvisning till att analysen är dålig och motiveringen för en så kostsam reform (över 9 miljarder 2023) svag. Förslaget kommer att göra det mer attraktivt att sluta jobba vid 65 år, tvärtemot vad som är tanken med pensionssystemets grundidé.

Nyheter

Pensionärerna tillstyrker

Pensionärernas Riksorganisation PRO tillstyrker förslaget.

” Förslagets stora omfattning och offentligfinansiella effekt om drygt nio miljarder kronor årligen kommer att innebära ett betydande och mycket välkommet tillskott i plånboken förmånga pensionärer med låg pension, varav de flesta är kvinnor.”

SPF Seniorerna, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF) och Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) skriver så här:

”Vi är positiva till förslagets plånbokseffekter då det ger de sämst ställda pensionärerna, däribland många kvinnor, ett välbehövligt tillskott. Vi har dock flera principiella invändningar mot förslaget.Det är mycket olyckligt att flera grundprinciper bryts – såväl principen om värdet att arbeta ihop sin pension som att pensionen ska finansieras via avgifter, därtill skadas normerna för grundskyddet.”

Försäkringskassan: Ont om tid

Försäkringskassan har inga åsikter om förslaget i sak, men uttrycker oro för att man inte ska hinna börja betala ut tillägget redan i augusti.

Remissvaren publiceras på regeringens webbsida.

Relaterad läsning

Om skribenten
Chefredaktör
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar