EU-kommissionen varnar för ekonomiska effekter i hela EU Ursula von der Leyen under måndagens presskonferens om insatserna mot Coronaviruset i Bryssel. Foto: EU-kommissionen

EU-kommissionen varnar för ekonomiska effekter i hela EU

Coronaviruset EU-kommissionen varnar nu för en snabb smittspridning av Coronaviruset i EU och sämre ekonomisk utveckling. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyfter också fram möjligheterna att jobba på distans.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Flera EU-kommissionärer under ledning av kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterade vid lunchtid på måndagen EU:s krisgrupp och de olika åtgärder som EU-kommissionen nu vidtar för att samordna information och beredskapsåtgärder i medlemsländerna.

Bland annat avsätter kommissionen nu ett stödpaket på 232 miljoner euro, eller 2, 3 miljarder kronor, varav omkring hälften går till insatser i Världshälsoorganisationen WHO:s regi. Dessutom står man för upp till 75 procent av kostnaden av medlemsländernas kostnader för att flyga hem medborgare från olika delar av världen.

–I morse fanns det 2 200 bekräftade fall och 38 döda i 18 EU-länder, uppgav hälsokommissionären Stella Kyriakides.

Utvecklar sig snabbt

–Det är en situation som utvecklar sig snabbt och vi behöver alla vara beredda på en snabb utveckling.

På måndagen höjde också EU:s smittskyddsmyndighet i Solna risken för nya Coronautbrott i likhet med det i Italien från låg/måttlig till måttlig/hög i EU, Storbritannien, Norge och Schweiz. Den benämns dessutom hög i områden där utbrott pågår.

I dag och imorgon kommer Stella Kyriakides ringa runt till ländernas hälsoministrar för att undersöka läget ifråga om skydds- och labbutrustning och beredskapslager, uppgav hon.

EU-kommissionen betonar att det pågår en stor koordinering mellan EU-länder och EU:s institutioner ifråga om lägesbilder och informationsdelning.

Men samtidigt svarar medlemsländerna med vitt skilda typer av åtgärder för att minimera smittspridningen. Frankrike har exempelvis förbjudit folksamlingar med över 5000personer och stängt skolor i virusdrabbade områden. Enligt kommissionen beror de olika åtgärderna på det aktuella smittläget och på att olika riskvärderingar görs nationellt.

Tidigare ekonomisk prognos upphör att gälla

EU:s finanskommissionär Paolo Gentiloni uppgav i dag också att bedömningarna av de ekonomiska återverkningarna av viruset som kommissionens beskrev i mitten av februari i sin vinterekonomiska prognos inte längre gäller.

– Den stora ekonomiska osäkerheten i det här läget gör det svårt att förutsäga virusets påverkan på Europa.

Det stora utbrottet i Kina bedöms redan nu få betydande påverkan för tillväxten i EU. Inte minst uppges det slå hårt mot transportnäringen, flygbolagen, den maritima sektorn och turismen samt leveranskedjor av varor.

Jag vill betona att våra regler innehåller mekanismer för regeringar att svara på oväntade händelser – och vi kommer att svara på dem med en anda av stor solidaritet

På onsdag kommer också finansministrarna i Eurozonen att ha ett videokonferensmöte. Och enligt Paolo Gentiloni kommer EU-kommissionen vara mycket tillmötesgående i de fall länder som exempelvis Italien, som  är det mest drabbade landet i EU hittills, inte förmår hålla zonens strikta budgetregler utan måste spä på sitt redan stora underskott.

– Jag vill betona att våra regler innehåller mekanismer för regeringar att svara på oväntade händelser – och vi kommer att svara på dem med en anda av stor solidaritet, uppger han.

Ursula von der Leyen lyfte i dag också fram att många bolag inför möjligheter för anställda som varit i riskområden att arbeta hemifrån och att medarbetare inom kommissionen ska arbeta hemma i minst två veckor om de rest i ”röda zoner” (karantänområden)  i Italien och att barnen ska stanna hemma i från skolan.

Personal som besökt ”gula zoner” (orter som ligger inom 10 km från karantänområdena) ska jobba hemifrån om de varit i kontakt med insjuknande eller uppvisar symptom.

Samma sak gäller, enligt uppgift,  för den som varit i Singapore, Sydkorea, Japan eller Iran.

Förlorar intäkter från två miljoner hotellnätter

EU-kommissionen följer också utvecklingen de globala marknaderna. På grund av minskat resande beräknar flygbolagen i världen kunna gå miste om 29 miljarder dollar, enligt en prognos från den internationella luftfartsorganisationen IATA.

Och ifråga om transporter till sjöss, beräknar den Internationella sjöfartskammaren att viruset kostar näringen 350 miljoner dollar per vecka i förlorade intäkter på grund av inställda leveranser.

EU-kommissionen beräknar också exempelvis att EU-länderna kommer att gå miste om intäkter från 400 000 färre besökare från Kina och två miljoner hotellnätter.

 

 

 

 

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar