Statliga miljoner ska stoppa Corona-varsel Finansminister Magdalena Andersson (S) talar om hur Sveriges ekonomi påverkas av coronaviruset, under en pressträff i Rosenbad. Den globala ekonomin beräknas minska med 0,5 procentenheter på årsbasis till följd av coronaviruset. Foto: Anders Wiklund / TT

Statliga miljoner ska stoppa Corona-varsel

Korttidsarbete Coronaviruset hotar jobb och sysselsättning. Den bedömningen gör nu januaripartierna, S, MP, C och L, som är beredda att tillföra statliga medel för krisande arbetsgivare som vill behålla snarare än varsla anställda.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Inga svenska jobb eller företag ska gå förlorade på grund av utbrott av Coronaviruset. Det är nu regeringens förhoppning.

I en debattartikel i Aftonbladet i dag onsdag uppger finansminister Magdalena Andersson (S), biträdande finansminister Per Bolund (MP liksom de ekonomiskpolitiska talespersonerna Emil Källström (C) och Mats Person (L) att man är beredda att ändra lagstiftningen så att det blir möjligt för företag som drabbas ekonomiskt av Coronakrisen, att införa korttidsarbete.

Det senare innebär att staten skjuter till stöd som gör det möjligt för anställda att gå ned i arbetstid och lön i stället för att sägas upp.  Det hela bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens.

Delar på kostnaderna

Kostnaden skulle komma delas av arbetsgivarna, arbetstagarna och staten.

Redan efter finanskrisen 2008 införde Sverige ett sådant system. Men det är i nuläget endast avsett för svåra konjunkturlägen då hela landet drabbas. Januaripartierna vill nu utvidga det till att även gälla även tillfälliga kriser, som det nya utbrottet av sjukdomen covid-19.

– De bolag som kan komma ifråga ska antingen omfattas av kollektivavtal eller av individuella avtal, uppgav finansminister Magdalena Andersson på en presskonferens i dag.

Regeringen fattar imorgon beslut om det nya förslaget i en remiss till lagrådet. Enligt denna kan ändringarna dock börja att gälla först den 1 augusti.

Enligt Magdalena Andersson undersöker regeringen dock möjligheterna att snabbare införa dem. Det senare beror dels på om detta är lagtekniskt möjligt, dels hänger det på vad Centerpartiet och Liberalerna tycker, enligt ministern.

Finansminister Magdalena Andersson (S) räknar med att svensk tillväxt minskar med 0, 3 procent 2020 på grund av Coronaviruset. Men läget kan försämras vid långvariga utbrott. Foto: Anders Wiklund / TT

Men såväl fackliga företrädare för Sveriges Ingenjörer, Unionen som TCO syntes i dag belåtna över förslaget.

”Mycket välkommet besked”, twittrade exempelvis Therese Svanström, TCO:s ordförande; som pekar på ökad konkurrenskraft och trygghet för arbetstagarna. Hittills har 35 personer i Sverige konstaterats vara smittade.

Statens kostnad: 350 miljoner kronor per år

Regeringen beräknar i nuläget att staten kan behöva skjuta till omkring 350 miljoner kronor per år i stöd till korttidsarbeten, men siffran kan komma ändras.

Enligt finansdepartementets dagsfärska analys av hur det nya Coronaviruset påverkar den svenska ekonomin kan Sveriges BNP-tillväxten sjunka med 0,3 procent i år. Men det är en osäker siffra, ett långvariga utbrott kan försämra prognosen.

– Det är klart att om det blir på något annat sätt än i våra antaganden, om utbrottet inte avtar i Kina eller om spridningen i Europa och USA blir större kan effekterna öka.

Dessutom kan branscher som har stor export till Kina som fordonsindustrin drabbas hårdare. Exempelvis har Volvo Cars signalerat över 80 procent minskade intäkter i exporten till Kina för februari i år, jämfört med förra året samma tid. Och även svenska företag som importerar elektronik, maskiner eller kläder från Kina kan drabbas av utvecklingen.

–Vi ser att det finns risk för produktionsstörningar hos företag som är beroende av insatsvaror från Kina och att den risken ökar med tiden. Men hittills har vi sett begränsade effekter.

I dag går 5 procent av Sverige export till Kina och lika stor är andelen av den totala importen.

Magdalena Andersson varnar också för indirekta handelseffekter:

– Svensk ekonomi kan också påverkas indirekt via EU, som är vår största handelspartner, dit 60 procent av vår export och 70 procent av vår import går.

Enligt Magdalena Andersson kan Sverige exempelvis påverkas via Tyskland  som kan uppleva en större effekt av Coronautbrotten i Kina eftersom man har en stor handel med landet. Även minskad efterfrågan på exempelvis transporter och resor och turistbesök kan påverka svenska bolag – och i kristider tenderar även hushållen att hålla igen,

–Vi ser att det finns risk för produktionsstörningar hos företag som är beroende av insatsvaror från Kina och att den risken ökar med tiden. Men hittills har vi sett begränsade effekter.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar