Ingen lön om du stoppas från jobb vid Coronautbrott Folkhälsomyndigheten beskriver den svenska beredskapen som mycket bra inför ett eventuellt virusutbrott. Foto: Ali Lorestani

Ingen lön om du stoppas från jobb vid Coronautbrott

Arbetsliv Coronaviruset sprids över världen och antalet svenska fall lär öka. Men oro för att smittas eller eventuella avspärrningar till följd av ett virusutbrott utgör inte arbetsrättsliga skäl för att stanna hemma från jobbet.– Du har rätt till lön så länge du står till arbetsgivarens förfogande, säger Dan Holke på LO-TCO rättsskydd.  
27 feb 2020
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Coronaviruset har skördat drygt 3 000 dödsoffer i främst Kina men även Iran och Italien. Smittspridningen har nått långt utanför Wuhan, staden där de första fallen upptäcktes, och ett större utbrott har drabbat norra Italien. De italienska myndigheterna har bland annat svarat med att införa karantän för ett område som omfattar cirka 50 000 invånare.

Hittills har 500 personer testats för sjukdomen covid-19 i Sverige, varav 24 personer påträffats med sjukdomen. Den svenska Folkhälsomyndigheten bedömer risken som hög att fler svenska sjukdomsfall påträffas, men graderar risken för en allmän smittspridning som måttlig.

Sedan den svenska regeringen klassificerade covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom finns möjligheten för myndigheterna att besluta om större avspärrningar för att hindra eventuell smittspridning.

Men fler svenska fall, ett svenskt utbrott eller myndigheternas avspärrningar är inte skäl nog för att stanna hemma från jobbet.

Dan Holke.

Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, liknar ett sådant scenario vid konsekvenserna av extremväder:

– Det är varken arbetsgivaren eller arbetstagarens fel att situationen uppstått. Om en kraftig snöstorm hindrar dig från att åka till jobbet, så står du inte till arbetsgivarens förfogande. Då utgår det ingen lön, om du inte kommer överens med arbetsgivaren om att utföra jobbet på annat sätt. Omvänt så utgår det lön om du kan ta dig till arbetsplatsen, även om arbetsgivaren inte kan erbjuda jobb på grund störningen.

Då står du inte till arbetsgivarens förfogande

Dan Holke rekommenderar anställda att komma överens i förväg om att utföra jobbet hemifrån, om det är möjligt.

Att man är orolig för att bli smittad på grund av arbetsuppgifterna räcker inte heller som skäl för att få stanna hemma. Exempelvis har Fastighetsfolket rapporterat om hur flygplanstädare uttryckt oro för att städa Air Chinas flygplan som trafikerar Stockholm-Peking. Arbetsgivaren Sodexo har gett beskedet att städningen fortsätter som vanligt och lyft att smittan smittar från människa till människa respektive att munskydd och handsprit finns att tillgå.

Dan Holke konstaterar att beslutet är i linje med lagstiftningen.

– Om du inte kommer till jobbet för att du är rädd, då står du inte till arbetsgivarens förfogande, säger han och fortsätter:

– Men du är heller inte skyldig att utsätta dig för livsfara. I nuläget är det dock inte fråga om något sådant, säger Dan Holke.

Smittan, som är en droppsmitta, sprids genom kontakt mellan människor. För den som uppvisar symtom och har vistats i särskilt drabbade områden gäller det att kontakta 1177 Vårdguiden och undvika kontakt med andra personer.

Almega har gått ut med mer långtgående rekommendationer till sina medlemsföretag än Folkhälsomyndighetens information. Rekommendationerna innebär bland annat att alla anställda som vistats i riskområden alternativt exponerats för smitta ska jobba hemifrån i 14 dagar.

Unionen har i sin tur kommit med rekommendationer till sina medlemmar och påminner om att lön ska utgå om man är arbetsför, men på grund av oro beordras stanna hemma från jobbet.

Dan Holke konstaterar att arbetsgivaren i regel har rätt att bestämma var arbetet ska utföras.

– Man har inte rätt till lön om man inte står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete. Kan man inte arbeta från karantänplatsen har man inte rätt till lön, säger Dan Holke.

Klassificeringen av Covid-19 som allmänfarlig sjukdom innebär även att Försäkringskassans regler om smittbärarpenning träder in. Reglerna innebär bland annat att den som kan jobba, men på grund av risken för att smitta andra kan få smittbärarpenning. I övrigt gäller det vanliga regelverket för sjukersättning eller sjukpenning.

Unionen trycker vidare i sina rekommendationer på att en arbetsgivare inte kan kräva att man avbokar planerade resor och att det kan finnas risk för skadestånd för arbetsgivaren om den förändrar semesterförläggningen.

Artikeln uppdaterades den 3/3 2020 med uppgifter om Almega och Unionens rekommendationer. 

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar