Dom i Kalifornien nytt bakslag för plattformsföretag En Lyft-bil korsar Market Street i San Francisco, Kalifornien. Delstatens högsta domstol bestämde sig på måndagen för att tillämpa en bredare definition av vilka som ska betraktas som anställda. Avgörandet kan få stora effekter för flera plattformsföretag. Foto: AP Photo/Jeff Chiu/arkiv

Dom i Kalifornien nytt bakslag för plattformsföretag

Gigekonomi Det väntas bli svårare för företag att klassificera sin arbetsstyrka som egenföretagare i Kalifornien. Detta efter att högsta domstolen i ett avgörande på måndagen valde att använda en bredare definition av vilka som ska ses som anställda. Både Uber och Lyft har sina huvudkontor i Kalifornien.
2 maj 2018 | 15:47
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ett avgörande i Kaliforniens högsta domstol kan få långtgående konsekvenser för så kallade plattformsföretag i USA:s största delstat. Detta eftersom det blir svårare att klassificera de som arbetar för företaget som egenföretagare.

Domstolen valde att använda en bredare definition av vilka som ska betraktas som arbetstagare, det så kallade ”ABC-testet”.

Det innebär att en person måste uppfylla tre olika kriterier för att kunna betraktas som egenföretagare: (A) arbetet ska utföras självständigt från uppdragsgivarens kontroll och ledning, (B) arbetet ska vara av annat slag än företagets normala verksamhet och (C) personen ska dessutom normalt bedriva egen verksamhet i samma typ av arbete.

Kalifornien är bland annat säte för det omskrivna plattformsföretaget Uber

Domstolen gav flera exempel: En rörmokare som lagar en badrumsläcka åt en butik utför arbete som inte hör till butikens normala verksamhet (och ses alltså som egenföretagare) medan ett konditori som tar in hjälp för att dekorera tårtor däremot kan anses låta personerna utföra sysslor som anställda.

Avgörandet kom i en grupptalan som flera budbilsförare drivit mot paketleveransföretaget Dynamex Operations West. Effekterna väntas dock bli mer långtgående och leda till att fler uppdragstagare i ”gigekonomin” kvalificerar sig för minimilön, övertidsersättning, sjuklön och andra förmåner som anställda.

Kan påverka Uber och Lyft

Kalifornien är bland annat säte för det omskrivna plattformsföretaget Uber (världens högst värderade startup med en färsk värdering på omkring 72 miljarder dollar, eller cirka 624 miljarder kronor) och konkurrenten Lyft.

Båda företagen tillhandahåller appar som möjliggör för vem som helst med tillgång till bil att arbeta som taxichaufför.

Redan i oktober 2016 kom en dom i den brittiska arbetsdomstolen som slog fast att Uberförare är att betraktas som anställda i England och Wales.

Den här domen sätter en del av bilden av vad de här företagen egentligen är

I och med det nya avgörandet i Kaliforniens högsta domstol ser det alltså ut som om detta kan bli fallet också på företagets hemmaplan.

Samuel Engblom, TCO.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, menar att det vi ser är en pågående trend där nya fenomen som plattformsekonomin hanteras inom redan befintliga ramverk.

Kan avgörandet i Kaliforniens högsta domstol få effekter också i Sverige?

– Svenska domstolar citerar inte amerikanska domar, däremot förekommer det att brittiskt och amerikanskt rättsväsende sneglar på varandra. Men det man kan säga är att den här domen sätter en del av bilden av vad de här företagen egentligen är, säger Samuel Engblom till Arbetsvärlden.

Liknar det arbetstagarbegrepp som Kaliforniens högsta domstol tillämpar det svenska?

– Just det här ABC-testet är inte så likt det svenska begreppet. I domen har man lagt särskild fokus på huruvida det arbete som utförs liknar företagets vanliga verksamhet. Det är en omständighet som inte brukar tas upp i Sverige, säger Samuel Engblom.

I Sverige har exempelvis Uberförares arbetssituation ännu inte prövats mot arbetstagarbegreppet i Arbetsdomstolen. Hur en sådan prövning skulle falla ut beror på omständigheterna, enligt Samuel Engblom.

– Om situationen skulle likna den som bedömdes av brittisk domstol härom året, där förarna utförde arbetet personligen och var styrda av Ubers regler och app när de gjorde sina körningar så skulle de sannolikt anses vara arbetstagare.

2 maj 2018 | 15:47

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev