Unionen vill certifiera Uber och Foodora Unionens modell för ett nytt plattformsinstitut.

Unionen vill certifiera Uber och Foodora

Plattformsekonomi Unionen föreslår i dag ett nytt institut där arbetsmarknadens parter ska reglera villkoren för plattformsföretag. Men inga kontakter är tagna med arbetsgivarsidan.
27 okt 2016 | 11:37
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Fackförbundet Unionen föreslår i dag att ett nytt institut bildas som ska reglera villkoren för plattformsföretag som till exempel Uber, Airbnb, Foodora och TaskRunner.

Plattformsföretagen ska vända sig till institutionen för att certifieras. Institutionen föreslås skapa funktioner för betalning av skatter och avgifter, för hur ratingsystemen kan bli mer jämbördiga mellan beställare och utförare samt för hur personlig data ska hanteras. Dessa är områden där särskilt stora problem finns i dag.

Unionen menar att kollektivavtalet ska utgöra grund för regleringen. En fråga som blir avgörande för hur regleringen kommer att utformas är om utförarna ska betraktas som oberoende enmansföretag eller som anställda när de utför uppdrag åt plattformsföretagen. Den frågan diskuteras nu i både statliga utredningar och på EU-nivå.

För att kollektivavtalen ska kunna bilda grund för reglering av plattformsföretag krävs en hög anslutningsnivå bland utförarna.

Martin Linder, Unionen. Foto: Sune Fridell

Martin Linder, Unionen. Foto: Sune Fridell

Vet Unionen hur många av utförarna som är fackanslutna?

− Nej, vi vet ofta inte om de är med i facket, men många kan vara fackligt anslutna. Vi arbetar med att anpassa vårt egenföretagarmedlemskap till detta, säger rapportförfattaren och Unionens utredare Fredrik Söderqvist till Arbetsvärlden.

Finns några kontakter tagna med arbetsgivarna om de är intresserade av att vara med i en sådan här plattformsinstitution?

− Nej, inga formella kontakter är tagna med dem. Vi lyfter vår syn när vi träffas i olika sammanhang, men det är först i dag som vi lanserar konkreta idéer, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder till Arbetsvärlden.

− Men alla med intresse av en reglerad arbetsmarknad borde vara intresserade av detta.

27 okt 2016 | 11:37
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev