Hiss och diss när parterna bedömer S och M arbetsmarknadsutspel S vill ha en tryggare arbetsmarknad och M mer kompetensutveckling. Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv, Samuel Engblom, TCO och Therese Guovelin, LO bedömer förslagen. Foto: SN, LO, TCO.

Hiss och diss när parterna bedömer S och M arbetsmarknadsutspel

Kompetensutveckling Svenskt Näringsgliv betraktar Socialdemokraternas arbetsmarknadsplan som en plan för utanförskap. LO ser Moderaternas kompetensutvecklingsförslag som stöd till privatfinansierad utbildning som inte ska behövas.
Lennart Frykskog
4 jun 2018 | 09:44
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nu flyttar arbetsmarknadsfrågorna in i valrörelsen. Socialdemokraterna lade i förra veckan fram en handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. Moderaterna vill göra en satsning på vidareutbildning som riktar in sig både på företag och individer

Patrik Karlsson, som arbetar med arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv, är kritisk till det mesta i Socialdemokraternas handlingsplan. Rubriken ”en trygg arbetsmarknad” är missvisande, anser han.
– Det är snarare en handlingsplan för ökat utanförskap. Det finns inget som adresserar de viktigaste utmaningarna: kompetensförsörjning, tudelning, integration. Det uppmuntrar inte företagens vilja att växa.

Det är snarare en handlingsplan för ökat utanförskap

Att avskaffa allmän visstidsanställning, som Svenskt Näringsliv kallar för succé, är helt fel eftersom många kommer in på arbetsmarknaden via den anställningsformen, menar Patrik Karlsson.

– Sedan är vi kritiska till att man vill reglera arbetskraftsinvandringen hårdare när behoven finns i väldigt många branscher.

Förslagen om omställning och kompetensförsörjning från S är mindre konkreta. Patrik Karlsson ser behov av ytterligare diskussion kring hur kompetensutveckling för yrkesverksamma kan stimuleras.

När det gäller M-förslaget är han positiv till modellen med avdragsrätt.

– Det är bra att flera ser vikten av kontinuerlig kompetenspåfyllnad genom arbetslivet. Vår uppfattning är att de svenska företagen redan investerar mycket i medarbetarnas kompetensutveckling och att många arbeten innehåller ett lärande. En möjlighet för företag att dra av kostnader för medarbetarnas kompetensutveckling skulle naturligtvis stimulera ytterligare satsningar, vilket kan stärka företagens konkurrenskraft.

Therese Guovelin, vice ordförande i LO, är i motsats till Patrik Karlsson, mycket positiv till Socialdemokraternas handlingsplan:

– Den har både bredd och djup och den möter upp väldigt många av våra krav när det gäller arbetsvillkor, lönedumpning och offentlig upphandling. Framför allt tycker jag planen visar att det är kvinnornas tur, att den tar itu med orättvisor och ojämlikheter.

Något särskilt att lyfta fram?
– Arbetsrätten tolkas inte som det var tänkt, exempelvis när det gäller hyvling. Arbetsgivaren kan från en dag till en annan ändra dina timmar i anställningskontraktet utan att det räkans som uppsägning. Det är inte värdigt Sverige 2018.

– Det är också viktigt att stärka skyddsombudens roll – och att ta i den fysiska och psykiska ohälsan i arbetslivet.

Tio S-förslag för en trygg arbetsmarknad

1. Trygga anställningar (avskaffa allmän visstid, stärkt rätt till heltid, begränsa delade turer.)
2. Stopp för hyvling. (arbetstiden ska omfatta timmarna på anställningskontraktet).
3. Reglera arbetskraftsinvandring till bristyrken.
4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar.
5. Bekämpa arbetlivskriminalitet och osund konkurrens.
6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar.
7. Stopp för lönedumpning.
8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet.
9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö.
10. Omställning.
Länk till handlingsplanen på partiets hemsida

+ Expandera

Saknas något i planen?
– LO kommer att fortsätta att jobba för alla, även de visstidsanställda, ska omfattas av företagshälsovården och omställningsprogrammen.

Moderaternas förslag om skattegynnad vidareutbildning för individer och företag får tummen ned av LO.
– Vi tycker att man ska satsa på kostnadsfri reguljär utbildning som ska omfatta alla. Yrkesvux, Komvux, Yrkeshögskolan. Privatfinansierad utbildning ska inte behövas. Utbildning och kompetensutveckling ska vara tillgänglig för alla. Det är en jämlikhets- och rättvisefråga.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, välkomnar att arbetsmarknadsfrågorna lyfts in i valrörelsen. Han efterlyser fler stora programförklaringar.

– Jag hoppas att frågorna om arbetsmarknaden slår igenom i valrörelsen. Vi behöver få fart på kompetensförsörjningen och komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön, säger Samuel Engblom
När det gäller S-förslaget om omställning, kompetensförsörjning och rehabilitering är Samuel Engblom i stort positiv. Parterna och staten ”behöver utveckla bättre system” och ”nya modeller för studiefinansiering” ska underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens. TCO gillar ansatsen, men har också egna förslag med tydligare profil, bland annat att ge högskolan ett omställningsuppdrag.

M-förslaget

Moderaterna ska prioritera tre områden i den ekonomiska politiken: arbetsmarknad, bostadsmarknad och tillväxt. Satsningen på vidareutbildning riktar sig både mot företag och individer.
• Företag som köper utbildningar till sina anställda ska få avdragsrätt.
• Individer som köper utbildning ska få göra rut-avdrag.
Rut-avdraget kan idag uppgå till 50 000 kronor per person och år.
Källa: DN

+ Expandera

– Det här är verkligen frågor som vi vill få in i valrörelsen. Förslagen från S behöver utvecklas ytterligare, exempelvis när det gäller utbudet av kurser på högskolan och yrkeshögskolan.

Även Moderaternas förslag behöver utvecklas, menar Samuel Engblom. Rut-avdrag för avgiftsbelagda kurser och utbildningar är enbart en delvis lösning av finansieringsproblemet för individen.

– Vi vet att förbundens medlemmar helst vill vidareutbilda sig inom högskolan, som redan är avgiftsfri, och för dem skulle Rut-avdraget inte spela någon roll.

Andra delen av M-förslaget, avdragsrätt för företag som satsar på personalutbildning, behöver specificeras, menar Samuel Engblom. En väldigt bred subvention riskerar att skattegynna utbildning som ändå skulle bli av.

– Ska man göra något sådant här ska man skruva det betydligt mer till utbildning som gör folk mer produktiva. Det är ingen lätt gränsdragning, men drar man inga gränser riskerar det att bli dyrt och tränga undan andra satsningar på kompetensutveckling.

S-förslagen om arbetsmiljö är Samuel Engblom i stort positiv till. Bra att frågorna lyfts och flera av förslagen stärker arbetsmiljöarbetet, menar han.

– Dock hade jag gärna sett mer fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. Här finns en viktig anledning till att vi har bristyrken i offentlig sektor, exempelvis lärare, sjuksköterskor och poliser.

Förslaget att skapa tryggare anställning genom att avskaffa allmän visstid möts inte av något jubel av TCO. Det finns andra sätt att komma till rätta med problemen, menar Samuel Engblom.

– Många politiker vill ändra i LAS, men det är i huvudsak parterna som ska reglera i förhandlingarna. Inom staten utgör visstidsanställningarna 25 procent, på hela arbetsmarknaden 15. Vill man ändra kan man börja med att sopa framför egen dörr och begränsa de möjligheter som staten har att visstidsanställa.
Socialdemokraternas förslag för att reglera arbetskraftsinvandringen är för långtgående, anser Samuel Engblom. En del av förslagen bidrar till ökad ordning, annat höjer trösklarna för spårbyte och inträden på arbetsmarknaden, menar han.

Lennart Frykskog
4 jun 2018 | 09:44

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev