Jämställdhetsmyndigheten läggs ner utan någon analys TCO:s ordförande Eva Nordmark beklagar beslutet att Jämställdhetsmyndigheten ska läggas ner. Foto: Anders Wiklund / TT
Debatt

Jämställdhetsmyndigheten läggs ner utan någon analys

Debatt Riksdagens arbetsmarknadsutskott bekräftade häromdagen att inriktningen i M och KD:s budgetförslag från förra veckan ligger fast. Detta innebär en avveckling av Jämställdhetsmyndigheten, trots att en konsekvensanalys saknas, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.
21 dec 2018 | 10:51
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jämställdhetsmyndigheten har precis startat sin verksamhet och än är det för tidigt att utvärdera. Men vad vi kan utvärdera är hur samhället ser ut vad gäller män och kvinnor. Kvinnor har i genomsnitt endast 88,7 procent av mäns lön. Om man jämför heltidslöner. Jämför man vad folk får utbetalat i lön varje månad är skillnaderna större, då kvinnor ofta arbetar deltid och män väldigt sällan gör det.

Kvinnor tar ett större ansvar för barnen både när det gäller föräldraledighet och vem som packar gympapåsen. Mammor är i snitt borta från sitt jobb fyra gånger så länge som pappor när barnet är mellan 0-2 år vilket gör att kvinnorna halkar efter i löne- och karriärutvecklingen samt pensionen.

Inom vilka andra politikområden skulle man acceptera ett beslut om att lägga ner en myndighet utan en ordentlig konsekvensanalys?

Det är bara några exempel från arbetslivet och listan på skillnader mellan kvinnor och män i samhället kan göras lång. Redan 2006 beslutade riksdagen om fyra jämställdhetspolitiska delmål som fortfarande är styrande för jämställdhetspolitiken, inte minst för Jämställdhetsmyndigeten. Målen är:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk självständighet livet ut
  3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  4. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

Under 2017 tog riksdagen beslut om ytterligare två mål; om jämställd hälsa samt jämställd utbildning. De jämställdhetspolitiska delmålen har antagits med brett stöd från samtliga riksdagspartier.

Politikens inriktning och mål ska alltid utvärderas och det görs särskilt efter ett val. Det är inget konstigt att man prövar den förda politiken utifrån omvärldens behov och politiska prioriteringar. Och fattar beslut därefter. I frågan om jämställdhetsmyndighetens framtid så efterlyser TCO en saklig diskussion om behovet av en sammanhållen jämställdhetspolitik och vilka andra alternativ som finns för att uppnå just detta.

Från TCO:s sida beklagar vi därför beslutet om att Jämställdhetsmyndigheten ska läggas ner då en konsekvensanalys och förslag på hur politiken kan omhändertas på ett sammanhållet sätt saknas. TCO efterlyste redan för ett antal år sedan just behovet av en sammanhållen uppföljning av jämställdhetspolitiken. TCO föreslog då ett fristående ”Jämställdhetspolitiskt råd”. Liksom för övriga tvärsektoriella politikområden är det nödvändigt med analys av utvecklingen, uppföljning av insatser, samordning av vissa uppdrag och stöd till nyckelaktörer.

Oavsett hur nästa regering ser ut så uppmanar vi till en ordentlig funderare till nästa år, utifrån behovet av en sammanhållen jämställdhetspolitik och ett samordnat genomförande av politiken. Inom vilka andra politikområden skulle man acceptera ett beslut om att lägga ner en myndighet utan en ordentlig konsekvensanalys?

Eva Nordmark,
TCO Ordförande

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev