TCO: Föräldraförsäkringen jämställd år 2040 Det är ännu långt kvar innan uttaget av föräldrapenning är jämlikt fördelat mellan kvinnor och män. Förra året tog kvinnorna ut ungefär 70 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn. Foto: Christine Olsson / TT

TCO: Föräldraförsäkringen jämställd år 2040

Jämställdhetsindex Om uttaget av föräldrapenning fortsätter att utvecklas som det gjort de senaste fem åren har Sverige ett jämställt uttag år 2040. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex.
6 mar 2019 | 14:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är ännu långt kvar innan uttaget av föräldrapenning är jämlikt fördelat mellan kvinnor och män. Förra året tog kvinnorna ut ungefär 70 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn.

Det ojämna uttaget menar TCO får betydande negativa konsekvenser.

– Vi är ganska jämställda när vi kommer ut på arbetsmarknaden men så händer någonting när man får barn, då skapas en ojämställdhet. Kvinnor är mer frånvarande från arbetet, jobbar mer deltid, får sämre löneutveckling, är mer sjukskrivna, och på sikt leder det också till att de får sämre pensioner än männen, säger Åsa Forsell, utredare inom jämställdhet på TCO.

Det finns också studier som visar att tillväxten kan öka om man tar tillvara på både kvinnor och mäns arbete och förmåga

Åsa Forsell, utredare inom jämställdhet på TCO, lyfter att det finns sätt att göra uttaget av föräldrapenning mer jämställt utan ökad kvotering. Foto: TCO

 

Vad för positiva samhällseffekter kan vi förvänta oss av ett jämställt uttag?

– En jämställd arbetsmarknad, lika livschanser för kvinnor och män. Men det finns också studier som visar att tillväxten kan öka om man tar tillvara på både kvinnor och mäns arbete och förmåga. Det kan alltså finnas en tillväxtpotential som inte utnyttjas fullt ut, även om vi har en hög sysselsättningsgrad i Sverige, säger Åsa Forsell.

Det dröjer dock till år 2040 innan uttaget av föräldrapenning är jämlikt fördelat mellan män och kvinnor, om utvecklingen fortsätter som den gjort de senaste fem åren i TCO:s Jämställdhetsindex. Indexet visar kvinnors andel av uttaget av dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. Ett helt jämställt uttag skulle alltså ge ett index på 50.

 

För att komma åt de negativa effekterna av en ojämnt fördelad föräldraledighet förespråkar TCO en tredelning av föräldraförsäkringen, något som ännu saknar stöd av en majoritet i riksdagen. Det är dock flera partier som vill gå i den riktningen.

Inskränker inte en tredelning av försäkringen mammans rätt att amma sitt barn?

– Om man tredelar försäkringen öppnar man ändå för att mamman är hemma två tredjedelar av tiden, och föräldratidsdagarna ger möjlighet att fortsätta att sprida ut dagarna. Så det bör gå att lösa, även om man väljer att amma länge, säger Åsa Forsell.

KD och SD vill ta bort kvotering

I Arbetsvärldens valenkät svarade både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man vill dela föräldraförsäkringen helt lika, medan Miljöpartiet vill tredela försäkringen. Det innebär att en tredjedel av försäkringen kan disponeras fritt, medan övriga delar är jämnt fördelade på respektive vårdnadshavare.

Störst motstånd finns hos Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, som båda vill ta bort kvoteringen av försäkringen och låta familjerna bestämma själva hur de ska fördela föräldraledigheten.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch-Thor har flitigt debatterat mot kvotering av föräldraförsäkringen med ett ord som TCO varumärkesskyddade redan 2002: livspusslet.

Försvåras inte familjers livspussel av en kvoterad föräldraförsäkring?

– TCO föreslår en tredelning för att vi ser det som ett bra sätt att gå framåt. Men vi ser att det inte finns ett politiskt stöd för det, och vissa vill till och med backa och ta bort den kvotering som finns. Men vi måste hitta vägar framåt, för de flesta håller ändå med om att jämställdhet i föräldraförsäkringen vore bra, bara det att många ogillar tanken på att staten ska styra föräldrarnas val., säger Åsa Forsell.

En konkret idé vi har är att ställa krav på att föräldrarna ska göra en icke-bindande plan för sitt uttag innan föräldrapenning börjar betalas ut

Därför har TCO lanserad en rad andra förslag som ska leda till ett mer jämställt uttag utan att öka kvoteringen.

– Föräldratidsdagar, jämställdhetspeng – som ger ekonomiska incitament för föräldrar att självmant dela lika genom en skattefri klumpsumma på barnets tvåårsdag – och möjligheter att införa ”nudging” i själva hanteringen av försäkringen, alltså utan att egentligen förändra regelverket, säger Åsa Forsell.

Hur skulle kunna införa ”nudging” i hanteringen av försäkringen?

– En konkret idé vi har är att ställa krav på att föräldrarna ska göra en icke-bindande plan för sitt uttag innan föräldrapenning börjar betalas ut. Då kan de se hur de ska planera för att få jämställdhetspengen, och hur den försvinner om de inte tar ut jämställt. Forskning visar nämligen att vi upplever förlusten av en inkomst vi redan räknat med kraftigare än en eventuell framtida vinst på samma belopp, säger Åsa Forsell.

TCO positiva till familjevecka

I valrörelsens slutskede lanserade Socialdemokraterna ett förslag om fler dagar med föräldrapenning, "familjeveckan". Ett förslag som, är det tänkt, börjar införas senast 2022.

Till en början kommer det innebära tre lediga dagar per förälder och år, för den med barn mellan fyra och sexton år, för att så småningom utvidgas till fem dagar, enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i Aftonbladet.

Vad anser TCO om familjeveckan?

– Familjeveckan liknar föräldratidsdagarna: det är tio dagar om året per vårdnadshavare, men det är inte per barn. Och det är en längre period. Men det är också nya dagar, snarare än att man förändrar lägstanivådagarna. Vi är positiva till familjeveckan men tycker att man ska ta in mer inslag från föräldratidsdagarna, säger Åsa Forsell.

Det skulle alltså gå att kombinera med föräldratidsdagarna?

– Teoretiskt sett ja, men jag tycker man borde tänka på att inte komplicera regelverket för mycket. Vårt förslag med föräldratidsdagarna uppfyller både ökad jämställdhet och minskar stressen för föräldrarna under uppväxten så att de lättare får ihop livspusslet. Det görs också på ett bättre sätt eftersom det är per barn. Vi menar att stressen är större om man har fler barn än ett och då behöver man fler dagar.

+ Expandera

Vad är föräldratidsdagarna?

– Med föräldratidsdagarna vill vi göra om de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen, som alla i dag inte har råd eller möjlighet att använda, så att de ger lika hög ersättning som andra föräldrapenningdagar och kan tas ut tio om året under barnets uppväxt (3–12 år). Det är frivilligt och de är bundna till vårdnadshavare, säger Åsa Forsell

Sett till län så har Västerbotten det mest jämställda uttaget

– Samtidigt föreslår vi att de övriga föräldrapenningdagarna ska tas ut innan treårsdagen – i dag ska de flesta tas ut innan fyraårsdagen. Vi vill sätta en gräns så att det efter treårsdagen är tio dagar om året per barn som gäller. Syftet är att ge alla vårdnadshavare reell möjlighet att kunna använda föräldraförsäkringen för att underlätta livspusslet under barnens uppväxt, säger Åsa Forsell.

Minst jämställt i Skåne

TCO har också kartlagt regionala skillnader i uttag av föräldrapenning i olika län och kommuner. Kommunen med minst jämställt uttag är Haparanda, där kvinnorna tar ut drygt 77 procent av dagarna med föräldrapenning.

Mest jämställt uttag har Dorotea, där kvinnorna står för ungefär 62 procent av uttaget. Sett till län så har Västerbotten det mest jämställda uttaget: här tar kvinnorna i snitt ut knappt 66 procent av dagarna med föräldrapenning, medan siffran är nästan 72 procent i Skåne.

6 mar 2019 | 14:55

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev