De tar plats i arbetsmarknadsutskottet Leila Ali-Elmi (MP), Anna Johansson (S) och Martin Ådahl (C) är några av nykomlingarna till arbetsmarknadsutskottet. Foto: Adam Ihse / TT, Björn Larsson Rosvall / TT, taffan Löwstedt / SvD / TT

De tar plats i arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadspolitik Flera nykomlingar i riksdagen tar plats i arbetsmarknadsutskottet, däribland personkryssraketen Leila Ali-Elmi (MP) från Göteborg, och Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl. Ny ordförande blir tidigare infrastrukturminister Anna Johansson (S), och ny vice ordförande Gulan Avci (L).
4 okt 2018 | 12:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nu står det klart vilka som ska sitta i arbetsmarknadsutskottet. Av de 17 ledamöterna är 11 namn nya, och av dessa är 5 nykomlingar till riksdagen.

Bland riksdagsnykomlingarna finns Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl, en av grundarna till nyhetsmagasinet Fokus, som varit en flitig debattör för partiet i arbetsmarknadspolitiska sammanhang.

På Centerpartiets hemsida beskriver han vad han brinner lite extra för i politiken:

– Som mångårig chefekonom brinner jag naturligtvis för ekonomiska reformer, framförallt för att de många utsatta arbetslösa i Sverige ska få jobb i småföretag. Men jag är lika engagerad i miljöfrågor och för styrmedel för att rädda klimatet, säger Martin Ådahl.

Klyftorna inom Sverige och våra storstäder kan helas

Martin Ådahl har också varit nationalekonom på Riksbanken och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Han har också genom sin karriär uttryckt starkt stöd för EU.

Riksdagens motor

I riksdagens 15 utskott förbereder ledamöterna beslut innan de klubbas i riksdagen. Utskotten beskrivs ibland som riksdagens ”motor”.

Innan det är dags för hela riksdagen att besluta om regeringens eller riksdagsledamöternas förslag ska utskottet ta ställning. Utskotten har ”beredningstvång”.

Varje utskott specialiserar sig på ett antal ämnesområden. Arbetsmarknadsutskottet bereder arbetsmarknadspolitiska förslag.

Alla utskott har en ordförande och en vice ordförande som utskottet väljer. Ordföranden leder utskottssammanträdena och har utslagsröst om omröstningar slutar oavgjort. Utskotten ska alltid bestå av ett udda antal ledamöter, och vara minst 15. För närvarande har varje utskott 17 ledamöter. Sammanträdena i utskotten är inte offentliga, vilket innebär att allmänhet och media inte får närvara under mötena.

När utskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut går ärendet till kammaren. Där ska alla 349 ledamöter ta ställning till betänkandet.

Det brukar ta en till två veckor från det att utskottet är klart med förslaget tills det är dags för debatt och beslut i kammaren.

När debatten är avslutad är det dags för omröstning. Oftast vinner utskottsmajoritetens förslag även i kammaren. Det beror på att utskotten speglar hur hela riksdagen är sammansatt.

Källa: Riksdagen

+ Expandera

– Nu vill jag vara med om att visa att det är möjligt: Nästan alla nyanlända kan visst få jobb. Klyftorna inom Sverige och våra storstäder kan helas, om bara småföretagen tillåts växa, arbetsmarknaden fungera och skolorna stärks, säger han på Centerpartiets hemsida.

En annan nykomling är 30-åriga Leila Ali-Elmi (MP) från Hammarkullen i Göteborg, som med sina 1 467 personkryss tog sig in i riksdagen trots att hon fanns på plats 21 på kandidatlistan.

Vilka politiska frågor brinner du extra mycket för?

– Jag brinner för att skapa jämlikhet i samhället, på arbetsmarknaden, inom skolväsendet eller i olika bostadsområden, säger Leila Ali-Elmi till Arbetsvärlden

Vad ser du som viktigast inom arbetsmarknadspolitiken den här mandatperioden?

– Jag vill se en mer jämlik och jämställd arbetsmarknad, där alla människor som kan och vill ska komma i arbete och människor ska få mer makt över sin tid och sina arbetsvillkor.

Ex-minister på toppost

Tidigare infrastrukturminister Anna Johansson (S), som fick lämna ministerposten efter it-skandalen på Transportstyrelsen i fjol, blir ny ordförande i utskottet, där hon inte suttit tidigare.

Vad är din tidigare erfarenhet av arbetsmarknadspolitik?

– Jag har inte direkt jobbat med statlig arbetsmarknadspolitik, däremot konsekvenserna av den. Jag har haft politiska uppdrag på kommunal nivå, såväl i kommunstyrelsen som i en stadsdelsnämnd och dess sociala utskott, säger Anna Johansson till Arbetsvärlden.

Vad ser du som viktigast inom arbetsmarknadspolitiken under kommande mandatperiod?

– Att skapa förutsättningar för de som har svårt att få jobb att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis nyanlända. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för omställning i och med samhällsförändringarna och den pågående digitaliseringen, vilket även är en utbildningspolitisk fråga.

Om vi får en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet så behöver vi klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik

Tror du vi kommer behöva mer handlingskraftig arbetsmarknadspolitik under kommande mandatperiod?

– Om man ska vara krass så är det ju så att på högkonjunktur följer en lågkonjunktur. Nu tror jag att vi kommer ha en god ekonomisk utveckling åtminstone ett par år till, men om vi får en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet så behöver vi klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik – det vill säga att ge människor möjlighet att rusta och ställa om för att ta de jobb som kommer skapas i nästa högkonjunktur, säger Anna Johansson.

Alliansen har ju gjort utspel om att ändra i las och skära ner i Arbetsförmedlingen. Finns förutsättningar att komma överens över blockgränserna i arbetsmarknadsfrågor?

– Det finns ett antal frågor där vi står långt ifrån varandra. Men i och med det förändringstryck som finns i samhället, inte minst i form av digitaliseringen och det ökande behovet av kompetensutveckling, så kommer vi behöva hitta kompromisser. Det tror jag vi klarar. Behovet av reformer är stort.

Vice ordförande också ny

Också vice ordförande Gulan Avci (L) är en nykomling till arbetsmarknadsutskottet:

– Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an det här uppdraget. Utskottets frågor är viktiga för att vi ska lyckas med integrationen och inte minst för att bryta utrikesfödda kvinnors isolering. Jag ska driva på för att fler ska komma i arbete, skapa förutsättningar för nyanlända att lära sig svenska och en jämställdhetspolitik som ger män och kvinnor samma möjligheter att göra karriär och bilda familj, säger Gulan Avci i en kommentar.

Arbetsmarknadsutskottet har också ett antal veteraner. Däribland Jessica Polfjärd (M), som tidigare varit såväl ordförande som vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, och haft en stol sedan 2013.

Ali Esbati (V), Annelie Karlsson (S) och Helén Pettersson (S), har alla varit ledamöter i utskottet sedan 2014.

Sverigedemokraterna tillför två nya namn till utskottet som också är nya i riksdagen: Alexander Christiansson (SD), och Ebba Hermansson (SD). Magnus Persson (SD), har varit ledamot i utskottet sedan 2016.

Ledamöterna

Så här ser arbetsmarknadsutskottet ut:

Ordförande Anna Johansson (S) ny i utskottet

Vice ordförande Gulan Avci (L) ny i utskottet

Jessica Polfjärd (M)

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M) ny i utskottet

Magnus Persson (SD)

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C) ny i utskott och riksdag

Ali Esbati (V)

Ellen Juntti (M) ny i utskottet

Ebba Hermansson (SD) ny i utskottet och riksdagen

Johan Andersson (S) ny i utskottet

Sofia Damm (KD) ny i utskottet

Annelie Karlsson (S)

Alexander Christiansson (SD) ny i utskottet och riksdagen

Leila Ali-Elmi (MP) ny i utskottet och riksdagen

Maria Nilsson (L) ny i utskottet och riksdagen

Källa: Riksdagen

+ Expandera
4 okt 2018 | 12:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev