Överenskommelse pressar facken till las-reform Centerledaren Annie Lööf informerade om partiledningens linje i regeringsfrågan vid en presskonferens i riksdagshuset. Efter att partistyrelsen och riksdagsgruppen har haft möte under fredagen, där man beslutat stå bakom Stefan Löfven i en statsministeromröstning. Foto: Pontus Lundahl / TT

Överenskommelse pressar facken till las-reform

Regeringsbildning S, MP, C och L har arbetat fram en överenskommelse som skulle innebära att Centerpartiet och Liberalerna släpper fram Stefan Löfven som statsminister för en regering bestående av S och MP. I överenskommelsen tillsätts en utredning för att reformera las – men ett eventuellt förslag från parterna kan ges företräde.
Simon Markusson, Ewa Persson
11 jan 2019 | 17:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Centerpartiet och Liberalerna har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tagit fram en överenskommelse om budgetsamarbete. I utbyte mot att släppa fram en S-MP regering har de båda borgerliga partierna fått eftergifter på en rad sakpolitiska områden – utkastet till överenskommelsen innehåller 73 punkter.

Under fredagseftermiddagen presenterade Centerpartiets partiledare Annie Lööf överenskommelsen på en presskonferens i riksdagshuset, som partiledningen rekommenderar partiets förtroenderåd att ge sitt stöd till på lördag. Liberalernas partiråd kommer i sin tur ta ställning till överenskommelsen på söndag.

Detta för att partierna på måndag ska kunna ge talmannen besked om hur de tänker agera under nästa statsministeromröstning som hålls onsdagen den 16 januari.

Inom arbetsmarknadspolitiken är en betydande punkt att lagen om anställningsskydd, las, ska ändras genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. I dagsläget kan företag med högst tio anställda göra två undantag från turordningen vid arbetsbrist.

Vi tycker att det är allvarligt att man av politiska skäl skulle tillsätta en utredning och pressar parterna till att förhandla

Utredningen som får i uppdrag att utarbeta ändringen av las ska även ta fram förslag som innebär lägre kostnader vid uppsägningar för framför allt mindre företag, samt hur arbetsgivarens ansvar för anställdas kompetensutveckling och omställningsförmåga stärks. Små och medelstora företags behov av flexibilitet ska särskilt beaktas.

Överenskommelsen innehåller en bakväg för arbetsmarknadens parter: om dessa, i likhet med frågan om strejkrätten, kan enas om en reform av las som uppnår ökad flexibilitet så ska regeringen utgå från deras förslag i stället.

TCO: Turordningsreglerna inte problemet

TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom säger strax efter Centerpartiledarens presskonferens till Arbetsvärlden att, även om TCO ser väldigt positivt på skattereformen och satsningar på kompetensutveckling med mera i överenskommelsen, kan man inte se några positiva möjligheter alls vad gäller just arbetsrätten.

Samuel Engblom, TCO.

– Vi tycker att det är allvarligt att man av politiska skäl skulle tillsätta en utredning och pressar parterna till att förhandla. Vi har sagt så många gånger: turordningsreglerna inte är ett av de stora problemen, att ändra dem löser inget problem på arbetsmarknaden.

TCO vill inte att politikerna öppnar upp arbetsrätten – det ökar risken för godtycke och hotar de framgångsrika omställningsavtal som finns.

– Nya förutsättningar på arbetsmarknaden hanteras i kollektivavtalen, säger Samuel Engblom.

Utredningen av las tillsätts redan i april i år och lagändringarna ska genomföras 2021.

Slopad värnskatt

Utöver las finns en rad andra överenskommelser inom arbetsmarknadspolitiken och skattepolitiken. Värnskatt tas bort nästa år samtidigt som partierna har enats om sänkt marginalskatt och en inriktning där färre ska betala statlig skatt. Samtidigt genomförs flera skattereformer som ska minska beskattningen av företag, bland annat genom minskat uttag av arbetsgivaravgifter. Extra beskattning vid generationsväxling tas bort och en utredning ska tillsättas för att förenkla 3:12-reglerna.

Parternas etableringsjobb, med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa, utökas till att inkludera företag utan kollektivavtal samt bemanningsföretag.

Dessutom införs ett ingångsavdrag för ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända som innebär att arbetsgivare slipper betala arbetsgivaravgifter för dessa under de två första åren på en anställning.

Nedtrappad a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen kommer reformeras efter en ”flexicuritymodell.” I denna reform ingår att ersättningen trappas ner med arbetslöshetens längd.

På arbetskraftsinvandringsområdet kommer ett särskilt visum för högkvalificerade som vill starta företag eller söka jobb i Sverige införas.

Stora förändringar av Arbetsförmedlingen aviseras också. Myndighetens roll kommer förändras till att fokusera mer på myndighetsansvar som kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, statistik och analys. Extratjänster och introduktionsjobb kommer bantas ner och riktas mot arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Under 2021 väntas förändringen av Arbetsförmedlingen vara fullt utförd.

Simon Markusson, Ewa Persson
11 jan 2019 | 17:15

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
 1. Av Tobias 13 jan 2019:

  Dessa försämringar har gjorts med LO.s goda minne. Glöm inte detta alla medlemmar i olika fackförbund.
  Det är som att hin håle själv läser bibeln. Vem skall LO värna?
  Sina medlemmar så klart!

  Men det är bra att det blev en lösning på regeringskaoset!

 2. Av Niklas 15 jan 2019:

  Ni skriver att ”Vi har sagt så många gånger: turordningsreglerna inte är ett av de stora problemen, att ändra dem löser inget problem på arbetsmarknaden.” och vilka reformer anser ni är nödvändiga för tillfället?

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar