Därför splittras Almega – pengarna, makten, kollektivavtalen Almega decimeras när den stora medlemmen TechSverige lämnar. Men i ett år måste de leva med varandra. Illustration: Arbetsvärlden

Därför splittras Almega – pengarna, makten, kollektivavtalen

Arbetsgivarna En av de större bitarna av Almega-sfären bryts loss när TechSverige väljer att lämna. Så vad låg bakom splittringen? Är det idéerna, den svenska modellen, ekonomin eller makten?
26 okt 2023 | 11:51
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

Den 10 oktober fattade TechSveriges styrelse beslut om att lämna arbetsgivarförbundsgruppen Almega. Formellt, säga upp det samverkansavtal organisationen har med det gemensamma bolaget Almega AB. Men beslutet var ett av flera formella på den årslånga vägen mot den skilsmässa som först om ett drygt år träder i kraft. Tills dess måste de leva med varandra och i offentligheten är tonen försiktig.

– Det är inte så komplicerat egentligen. Vi är i en bransch som växer väldigt snabbt med nya krav på arbetsmarknadens parter i den branschen. Då känner vi att vi behöver ta ansvar och driva de frågorna själva, säger Per Wallentin, ordförande i TechSverige.

Men en lista på krav för att stanna från TechSverige och de övriga Almegaförbundens enhälliga avvisande till dem är en del av bakgrunden. Almega har inför denna artikel avböjt att uttala sig. Men källor inom arbetsgivargruppen pekar mot en ökad ömsesidig irritation.

TechSveriges styrelses förslag till årsmötet i maj 2023 ger några ledtrådar kring på vilka ställen skon har klämt.

Per Wallentin, TechSverige. Foto: Gustav Kaiser

Vad får vi för pengarna?

2021 betalade TechSverige in cirka 35 miljoner kronor till Almega AB. Enligt TechSverige stod de därmed för 18 procent av finansieringen. Trots att de genom att vara ett av de nio förbunden utgör 11 procent av Almega. Men samtidigt menar TechSverige att deras medlemsföretag inte använt sig av Almega AB:s arbetsgivarservice i den utsträckning de betalar för.

Idag betalar Almega-förbunden en avgift baserad på storlek, inte utnyttjande av tjänster. Det kallar Almega för solidarisk finansiering. De resursstarkare förbunden hjälper de resurssvagare. Men för att stanna kvar i Almega ställde TechSverige krav på att detta system skulle skrotas till förmån för mer direkt betalning utifrån utnyttjade tjänster.

Almegas ”frågor och svar” har en ton av harm i sin saklighet. Foto: Skärmavbild

Den goda tonen till trots, har Almegas ”frågor och svar” om utträdet i sin saklighet en ton av harm. Texten på hemsidan publicerades dagen efter TechSveriges beslut om utträde och går i  direkt svaromål mot några av TechSveriges interna hållningar. Där skriver Almega att TechSveriges medlemsföretag 2023 använt ”arbetsgivarjouren ”näst mest av alla förbund”, fått mycket rådgivning, och ”är bland de medlemsföretag som nyttjar arbetsgivarguiden mest”.

– Vi är ett av de största förbundet inom Almega, så det är inte så konstigt, säger Per Wallentin.

Almega försvarar sig också mot anklagelser om bristande medlemsnytta. De skriver att resultatet av medlemsundersökningar ger ”bevis på att Almega levererar medlemsnytta till alla medlemmar”.

Underskott för TechSverige

2022 gjorde TechSverige ett minusresultat på 3,7 miljoner kronor, visar årsredovisningen. Samtidigt lovar de medlemmarna billigare medlemsavgifter.

Är utträdet en besparingsåtgärd?

– Nej det är det inte. Vi har ett stort eget kapital. Vi har valt att göra strategiska satsningar, bland annat på säkerhetsfrågor och kompetensförsörjning och ta en del av de sparade medlem och driva det med underskott. Det har inte gått dåligt, säger Per Wallentin.

En bunt med papper. Möteshandlingar till TechSveriges årsmöte 2023.
TechSveriges styrelse nämner särskilt olika syn på kollektivavtal i deras förslag till årsmötet den 11 maj 2023. Foto: Axel Green

Spricka om kollektivavtal

Till årsmötet beskriver TechSverige att deras strategi skiljer sig mot resten av Almega-förbunden. Medan de andra har kollektivavtal med förhandlade villkor för de anställda i delar eller hela branschen, vill TechSverige ha det mer generellt och öppet. Istället ska medlemsföretagen ”vid behov” förhandla om villkor lokalt.

Samtidigt kan detta perspektiv förvåna lite. Almega är snarast kända som ett av de mer offensiva och gränstestande förbunden inom arbetsgivarsfären. Frågan om mer flexibla och företagsnära avtal är en hjärtefråga. Företagsnära och flexibel låter i fackliga öron som överflyttad makt från facken och de anställda till arbetsgivarna.

Men i samband med vårens avtalsrörelse blottades en spricka. Almega drev då avtalskrav på undantag från plikten i Medbestämmandelagen att förhandla med facket vid exempelvis viktiga verksamhetsförändringar som påverkar de anställdas villkor. Om det saknades lokal facklig representation på företaget skulle det räcka att informera personalen. Förhandling skulle bara vara ett tvång om förändringen leder till uppsägningar. Förslaget provocerade motparten Unionen som beskrev det som ett sätt att dumpa fackligt inflytande och en vilja att fritt diktera villkoren för personalen.

Men TechSverige gick ett steg längre. Till skillnad från den officiella Almega-linjen krävde de att få slippa förhandla även om det fanns ett lokalt fack.

I Dagens ETC tog Almegas arbetsgivarpolitiska chef Stefan Koskinen öppet avstånd från kravet.

– Ja, och det förstår jag inte riktigt. Men det är bara TechSverige som lagt det kravet. Kraven från de andra förbunden gäller där det inte finns klubb. Jag har själv en annan syn, sade Stefan Koskinen.

Stefan Koskinen, Almega. Foto: Christine Olsson / TT.

Händelsen har dock inte haft påverkan på beslutet att lämna, säger Per Wallentin. Han vill spela ned skillnaderna i synen på den svenska modellen i stort. Men TechSverige vill ha dedikerade personer som arbetar med utvecklingen av just deras avtal. Det har de inte möjlighet att ha inom Almega, säger han.

– Vi har olika behov i de olika branscherna och det är en av orsakerna att vi vill ta ansvar för att behoven i vår bransch tillhandahålls inom kollektivavtalsstrukturen. Vi vill utveckla avtalen till att vara flexibla och kunna funka med de förutsättningar som våra medlemsföretag jobbar efter redan idag.

Och det har ni inte fått tillräckligt med gehör för inom Almega?

– Vi upplever att det kan vara svårt att förena många olika intressen.

I förhållande till andra Almega-förbund har TechSverige flera medlemsföretag som inte har kollektivavtal. Källor inom Almega ifrågasätter arbetsgivarorganisationens intresse för att ändra det förhållandet.

Det tillbakavisar Per Wallentin. Det är egentligen tvärtom.

– Vår bransch kräver hög flexibilitet. Det är superviktigt att ta ansvar för avtalen och att göra det tillsammans med facken. Det finns en hög potential att öka anslutningsgraden bland medlemmarna i TechSverige och öka antalet deltagare i den svenska modellen.

Har Almega inte kunnat bistå med det?

– Vi upplever att vi kommer at kunna bistå med det bättre själva, men vi har varit nöjda med Almega så långt. 

Solidarisk makt till TechSverige

Arbetsvärlden erfar att det inom Almega finns en uppfattning om varför TechSverige egentligen vill lämna, att det är en maktfråga. Krav på ökat inflytande finns också bland de krav som TechSverige ställt för att inte lämna.

Per Wallentin förklarar det med att det handlar om ”solidariskt bestämmande”. Han vänder därmed på anklagelsen om att TechSveriges vilja att lämna den solidariska finansieringsmodellen handlar om egoism. 

– Vi har en önskan om att skapa en solidarisk modell för ansvarstagande. Ett av de krav vi haft är att skapa en solidarisk modell för bestämmande i Almega som går ut på samma struktur som Svenskt Näringsliv har. Där har du en tydlig representation i styrelsen utifrån hur stora förbunden är, säger Per Wallentin.

Almega upplyser TechSveriges medlemmar att de kan går ur och stanna kvar. Foto: Skärmavbild

Almega öppnar famnen för företag som stannar

Trots den goda tonen som Almega och TechSverige haft i media och som Per Wallentin är noga med att fortsätta ha under intervjun med Arbetsvärlden, så passar Almega på sin hemsida på att upplysa om att det står varje medlemsföretag fritt att lämna TechSverige och stanna kvar i Almega.

”Föreningsfrihet gäller även för företag. Alla företag kan alltså fritt välja i vilket förbund de vill vara medlemmar. Almega välkomnar alla tjänsteföretag.”

26 okt 2023 | 11:51

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev