Bråttom att öppna arbetslivet för nyanlända Foto: Maja Suslin / TT
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister och statsminister Stefan Löfven på konferensen Sverige tillsammans.

Bråttom att öppna arbetslivet för nyanlända

Snabbspåret Regeringen uppmanar nu alla att hjälpa nyanlända till jobb. Det behövs rakare vägar in på arbetsmarknaden, fler praktikplatser och välkomnande nätverk. Tiden är en riskfaktor för alla inblandade, inklusive regeringen.
15 okt 2015 | 14:05
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Frågan om hur vi ska möta flyktingströmmarna som kommer till Europa dominerar politiken alltmer. Den här veckan har regeringen samtal med oppositionspartierna i frågan, och veckan inleddes med den stora nationella konferensen Sverige tillsammans.

– Det finns ingenting som tyder på att flyktingströmmarna minskar i närtid, därför förbereder sig Sverige för en krissituation, inledde statsminister Stefan Löfven sitt budskap om att nu väntar en enorm uppgift för hela samhället.

– Det kommer att krävas mer av alla från den lokala till den nationella nivån. Det måste skapas rakare vägar till språkkunskaper, till arbete, till bostad och en rakare väg för barnen genom skolan.

Arbetslösheten kan vända uppåt

SCB:s arbetslöshetsstatistik som kom i dag, torsdag, visar att arbetslösheten har fortsatt minska i september. Men Arbetsförmedlingens egen statistik från i slutet av september visar nu att minskningen av arbetslösheten är på väg att upphöra. Arbetsförmedlingen ser en ökad tudelning på arbetsmarknaden där inrikes födda har en allt lägre arbetslöshet samtidigt som utrikes föddas arbetslöshet ökar. Enligt myndighetens analyschef Mats Wadman kan vi till och med komma att se en ökning av arbetslösheten framöver, och det beror på det stora inflödet av nyanlända. Regeringens överskuggande mål, att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020, kan bli allt svårare att nå.

En stor del av den nationella konferensen handlade just om att hantera etableringen på arbetsmarknaden.

– Sverige förändras just nu. Arbetsmarknaden och jobbet är en väldigt viktig nyckel, och alla vi måste göra mer än vad vi gjort hittills, påpekade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

”Tid är en riskfaktor”

Vi måste vara rädda om människors tid, underströk Ylva Johansson.

– Tid är en riskfaktor. Arbetsmarknadens parter har varit otroligt duktiga och kreativa i samtalen om snabbspåren. Nu skulle vi behöva att hela Sverige skramlar praktikplatser.

En del av konferensen ägnades åt att visa hur attityder kan förändras, och på olika goda exempel. Swedbanks VD Michael Wolf fick på plats berätta om bankens fleråriga arbete med att ge praktikplatser och möjlighet för invandrade akademiker att få referenser och sin kompetens bedömd, något som inneburit att två tredjedelar av dem sedan fått jobb i samma bank.

15 okt 2015 | 14:05
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev