Stöd för slopandet av etableringslotsar

Etableringsuppdraget En majoritet av remissinstanserna stöder regeringens förslag att avskaffa systemet med etableringslotsar nästa år. Men många har kritik mot att förslaget saknar en djupare analys av konsekvenserna.
6 aug 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Etableringslotsarna som skulle stötta nyinvandrade att snabbare ta sig ut på arbetsmarknaden blev ingen succé. Uppföljningar har visat att stödet i många fall handlat mer om sociala frågor än arbetsmarknadsfrågor. Riksrevisionen lyfte i sin granskning förra sommaren fram en rad brister i verksamheten, och när Arbetsförmedlingen fick allt fler signaler om hot och annan kriminell verksamhet kopplat till vissa lotsföretag deklarerade myndigheten att man inte klarade sitt ansvar för granskningen av lotsföretagen och att man tvingades säga upp avtalen. Det skedde redan i vintras.

Mot den bakgrunden är det inte så överraskandet att många remissinstanser nu är positiva till regeringens förslag att avskaffa systemet vid årsskiftet – både fack, kommuner och myndigheter bifaller det. Men på arbetsgivarsidan är man kritisk (se mer längre ner).

I huvudsak går förslaget ut på att Arbetsförmedlingen inte längre ska vara skyldig att erbjuda möjligheten att välja en etableringslots. Tanken är att Arbetsförmedlingen fortsättningsvis ska avgöra från fall till fall vilka insatser individen behöver och om de ska läggas på extern aktör eller inte.

Efterlyser konsekvensanalys

Men när det gäller remissens analys av konsekvenserna när lotsarna slopas kommer kritik från många av remissinstanserna. Både parterna på arbetsmarknaden, myndigheter och kommuner efterlyser en djupare konsekvensanalys från arbetsmarknadsdepartementet. Det finns problem med otydliga gränsdragningar mellan myndigheternas ansvar, och många kommuner menar att det finns risk att slopandet av etableringslotsar ökar belastningen på socialförvaltningarna – som i så fall måste få mer resurser från staten.

Svenskt näringsliv/Almega och borgerliga kommunalpolitiker beklagar att systemet med etableringslotsar avskaffas. De anser att Arbetsförmedlingen har brustit i upphandling och granskning av lotsföretagen, som samtidigt är konkurrenter till Arbetsförmedlingen. Dessutom har finansieringen av tjänsten har varit för liten. Några kommunalpolitiker påpekar att som förslaget ser ut nu blir det till vissa delar Arbetsförmedlingen själv som tar över en del av stödet, utan möjlighet för de nyanlända att själva välja lots.

Arbetsförmedlingen anställer egen personal

Arbetsgivarorganisationerna är också kritiska till att Arbetsförmedlingen drog alla lotsföretag över en kam och bröt avtalen på eget bevåg redan i vintras. Det gör att systemet i praktiken redan har upphört utan någon vidare analys av vad som gick fel. Enligt tidigare uttalanden i media från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har Arbetsförmedlingen redan börjat använda anslaget till etableringslotsarna för att anställa ett hundratal personer som ska ta över lotsarnas uppgifter.

När det här skrivs i början av augusti ligger platsannonser från fem olika arbetsförmedlingar ute på Platsbanken om så kallade ”etableringsresurser”.

 

 

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar