Bara två EU-länder erkänner utbrändhet som yrkesskada Synen på utbrändhet skiljer sig åt mellan de olika EU-medlemsländerna, enligt en ny rapport från Eurofound. Foto: TT

Bara två EU-länder erkänner utbrändhet som yrkesskada

Utbrändhet Studierna som finns om utbrändhet är fortfarande ganska begränsade och EU-medlemsländerna saknar en gemensam bild av sjukdomstillståndet, visar en ny rapport från Eurofound.
12 sep 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Forskning kring utbrändhet blir vanligare i EU, men ännu är större, sektoröverskridande studier få. Det menar Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound, som sammanställt en rapport med data från de 28 EU-medlemsländerna och Norge. Målet har varit att få ett europabrett perspektiv på sjukdomen. Eller syndromet. Hur man ser på utbrändhet och klassificerar tillståndet skiljer sig nämligen åt mellan länderna.

Ett problem som Eurofound uppmärksammar är att forskningen, trots att den visserligen går framåt, använder olika instrument och inte alltid bedrivs av de tyngsta institutionerna. Rapporten citerar en respondent som noterar att ”utbrändhet är ett populärt ämne för doktorsavhandlingar och mastersuppsatser”.

En yrkesskada i två länder

Än så länge är det bara Italien och Lettland som erkänner utbrändhet som en yrkesskada. I andra länder, som Belgien, Bulgarien och Nederländerna, pågår diskussioner om huruvida utbrändhet bör ses som en arbetsrelaterad sjukdom. Samtidigt är Sverige det enda landet som använder ICD-10-koden för utmattningssyndrom som en godkänd medicinsk diagnos.

Även om studierna kring utbrändhet ser olika ut så finns fynd som återkommer i flera av dem. Exempelvis så förefaller det att utbrändhet är vanligare bland kvinnor än män.

I en studie i Finland rapporterade exempelvis 2 procent av männen och 3 procent av kvinnorna symptom på svår utbrändhet

De flesta studier om utbrändhet bygger på självrapportering där respondenterna får ange var de befinner sig på skalor som mäter olika dimensioner av utbrändhet, exempelvis fysisk trötthet och emotionell utmattning. I avsaknad av gemensamma definitioner och mätningar går det tyvärr inte att säga hur stor frekvensen av utbrändhet är i Europa, även om olika försök görs att uppmäta frekvensen i flera länder.

I en studie i Finland rapporterade exempelvis 2 procent av männen och 3 procent av kvinnorna symptom på svår utbrändhet, medan mildare former av utbrändhet rapporterades av mellan 15 och 25 procent av respondenterna. I en studie i Österrike svarade en tredjedel av arbetskraften att de upplevde att de hade låg risk för att bli utbrända på sina nuvarande arbeten, medan 6 procent svarade att de redan varit sjukskrivna till följd av utbrändhet. I en tjeckisk studie uppgav en tredjedel av respondenterna att de riskerade att bli utbrända.

Flera orsaker bakom

Det finns också flera studier om orsakerna bakom utbrändhet. Respondenterna i Eurofounds rapport anger flera riskfaktorer, som höga krav på arbetet, konflikter, dåliga karriärutsikter, låg grad av rättvisa på jobbet, och låg grad av autonomi, eller självbestämmande.

En tysk studie som citeras i rapporten visar att förekomsten av utbrändhet var betydligt vanligare bland arbetstagare med just låg grad av autonomi. Bland männen med allra högst autonomi drabbades 6 procent av utbrändhet, medan 17 procent bland de med lägst autonomi blev utbrända. Samma mönster fanns för kvinnorna, där 7 procent av de med högst autonomi blev utbrända, jämfört med 15 procent av de med lägst autonomi.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 12 sep 2018:

    Kanske dags att anställa fler, istället för sparka fler??

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar