Här är diagnoserna som leder till längst sjukskrivningar Försäkringskassan har sammanställt statistik över vilka psykiatriska diagnoser som innebär svårast utmaningar att åter komma i arbete. Foto: TT

Här är diagnoserna som leder till längst sjukskrivningar

Sjukskrivningar Sedan några år är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ofta leder det till långa sjukskrivningar och återfall. Men för dem som blir sjukskrivna på grund av stressreaktioner är prognosen bättre.
25 apr 2017 | 11:36
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nästan hälften av de pågående sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa, visar en rapport från Försäkringskassan. I dag utgör de 89 000 av 197 000 sjukfall.

Och bland de psykiatriska diagnoserna finns det särskilt en som står ut: anpassningsstörningar eller reaktion på svår stress. Den ligger bakom omkring hälften av den psykiska ohälsan.

– Här rör det sig om personer som utsatts för en yttre påverkan. Det kan handla både om akuta stressreaktioner utlösta av en förändring i livet och utmattningssyndrom efter en längre tids belastning, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Generellt sett är det vanligare med återfall bland dem som drabbas av psykisk ohälsa jämfört med dem som sjukskrivs av fysiska orsaker. Dessutom tar det betydligt längre tid att komma tillbaka i arbete för den gruppen.

Här skiljer dock gruppen med diagnosen anpassningsstörningar eller reaktion på svår stress ut sig. De löper mindre risk för återfall än genomsnittet för samtliga diagnoser.

De som drabbas av reaktion på svår stress kommer även snabbare tillbaka i jobb än övriga.

– Att återfall inte är så vanligt beror på att det egentligen inte handlar om en psykisk sjukdom. I de här fallen har personen varit utsatt för en besvärlig situation som det går att förändra och hantera, säger Ulrik Lidwall.

De som drabbas av anpassningsstörningar eller reaktion på svår stress kommer även snabbare tillbaka i jobb än övriga som drabbats av psykisk ohälsa. Genomsnittstiden för att avsluta ett sjukfall är 44 dagar för samtliga diagnoser. För personer med psykiatriska diagnoser är genomsnittet 75 dagar.

Viktigt involvera arbetsplatsen

För gruppen med diagnosen anpassningsstörningar och svår stress är genomsnittet 57 dagar.

– Här skiljer det sig mycket mellan olika undergrupper. De som drabbas av utmattningsdepression, grovt räknat en tredjedel av gruppen, har ofta betydligt längre sjukskrivningar.

Försäkringskassan konstaterar också att det är viktigt att involvera arbetsplatsen i rehabiliteringen när det handlar om psykisk ohälsa

– Det finns egentligen inte så många studier av detta. Men de som finns pekar på att det är en kombination av åtgärder riktade mot individen, exempelvis stresshantering, och mot arbetsplatsen för att förändra arbetssituationen som ger bäst resultat, säger Ulrik Lidwall.

25 apr 2017 | 11:36
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev