Anmälningarna ökar till DO om diskriminering i arbetslivet  Lars Arrhenius, DO Foto: Tomas Gunnarsson

Anmälningarna ökar till DO om diskriminering i arbetslivet 

Diskriminering Under förra året inkom fler anmälningar, tips och klagomål om diskriminering till DO. Flest anmälningar rörde diskriminering inom arbetslivet. Det visar en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen. 
29 mar 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Förra året kom 3 524 anmälningar, tips och klagomål in till DO, en ökning med 34 procent från året innan. Detta visar en ny rapport från DO som innehåller statistik för perioden 2015 till 2020.

Av anmälningarna, tipsen och klagomålen rör 36 procent diskriminering inom arbetslivet, 18 procent diskriminering inom utbildning och 18 procent diskriminering inom varor och tjänster. Att flest anmälningar, tips och klagomål rör något av dessa tre områden kan bero på att det är verksamheter som de flesta människor kommer i kontakt med dagligen.

Det är en rejäl ökning nu, men det är också en stadig ökning under alla år rapporten gäller.

– En viss del kan förklaras av ett nytt webbformulär, men det är också en ökning. Jag menar att det är en allvarlig situation att så många anser sig vara utsatta för diskriminering av olika slag. Vi på DO ger olika former av stöd och har e-guider och verktyg, men det krävs också att arbetsgivare är engagerade i dessa frågor, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Nyheter

Varför rör flest klagomål arbetslivet?

– Jag tror att det i grunden handlar om att det är ett område där så många människor finns och som många människor kommer i kontakt med, som till exempel vid rekrytering. Det är en rejäl ökning nu, men det är också en stadig ökning under alla år rapporten gäller, säger Lars Arrhenius.

2020 kom det in totalt 988 anmälningar, tips och klagomål om diskriminering inom arbetslivsområdet. Under perioden 2015 till 2020 har antalet inom arbetslivsområdet ökat från 433 till 988 vilket innebär en ökning med 128 procent. Det är en större ökning än inom övriga samhällsområden (där ökningen under samma period var 58 procent).

Lars Arrhenius, DO
Foto: Tomas Gunnarsson

Under 2020 kom det in fler anmälningar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Antalet ökade med 422 anmälningar, tips och klagomål jämfört med året innan. Även diskriminering i samband med kön ökade. Ökningen som rör etnisk tillhörighet och kön beror framföra allt på anmälningar, tips och klagomål som rör en och samma arbetsgivare – 226 stycken.

Uttalandet gällde hur man som arbetsgivare genomför rekryteringar och det skapade en stor mängd tips och klagomål

Kan du säga något om vilken sorts arbetsgivare det rör sig om? 

– Det är reaktioner på en intervju som gavs i massmedia och den föranledde många reaktioner och då har det kommit in en stor mängd tips och klagomål som rör den intervjun. Så det är inte så att alla som har kommit in med tips, anmälningar eller klagomål har känt sig utsatta själva i detta ärende, utan det är reaktioner på ett uttalande som har gjorts. Uttalandet gällde hur man som arbetsgivare genomför rekryteringar, säger Lars Arrhenius.

Nära fördubbling inom utbildning

Under förra året kom det in 586 anmälningar, tips och klagomål om diskriminering inom utbildningsområdet. Under perioden 2015 till 2020 har ökningen inom utbildningsområdet varit 93 procent.

En majoritet av anmälningarna, tipsen och klagomålen om sexuella trakasserier rör utbildningsområdet. År 2020 handlade 102 av 152 anmälningar, tips och klagomål sexuella trakasserier utbildningsområdet. 69 rörde grundskolan.

Enligt rapporten skulle det faktiska antalet fall av diskriminering i samhället kunna vara högre än det antal uppgifter som DO får in. Det kan bero på att den som blir utsatt för diskriminering inte informerar någon om detta eller att de vänder sig till andra än DO, som exempelvis ett fackförbund.

Tanken är att DO från och med nu ska släppa en årlig rapport.

– Det här är mer en deskriptiv rapport, men tanken framåt under kommande år är att göra en djupare analys och titta på vad det handlar om. Det är intressant att veta det, säger Lars Arrhenius.

Vanliga diskrimineringsgrunder

Rapporten visar att de vanligaste diskrimineringsgrunderna som anges är etnisk tillhörighet (i 40 procent av ärendena) och funktionsnedsättning som anges i 32 procent av ärendena.

Anmälningarna, tipsen och klagomålen som rör diskrimineringsgrunden ålder ökar också, främst inom områdena varor och tjänster och hälso- och sjukvården.

Under rapportperioden har antalet anmälningar, tips och klagomål om trakasserier ökat från 175 till 446. Antalet som rör sexuella trakasserier har under samma period ökat från 93 till 152.

År 2020 kom det in 72 anmälningar, tips och klagomål om missgynnande i samband med föräldraledighet.

Källa: DO:s rapport "Statistik över anmälningar, tips och klagomål som inkommit till DO åren 2015-2020".

+ Expandera

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar