Regeringen utvidgar nollvisionen mot det dödliga arbetet Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) presenterar regeringens nya arbetsmiljöstrategi under digital pressträff i Rosenbad. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Regeringen utvidgar nollvisionen mot det dödliga arbetet

Arbetsmiljöstrategin Nollvisionen mot dödsolyckor på jobbet utvidgas till att inkludera annan arbetsrelaterad dödlighet, så som dödlighet på grund av ohälsosam stress, längre sjukdom eller suicid. Att utvidga nollvisionen har varit ett uttalat önskemål från facket.
11 feb 2021 | 10:10
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025, som presenterades på i dag, torsdag, slår fast att ingen ska dö till följd av sitt arbete.

Det innebär att nollvisionen mot dödsolyckor utvidgas till att även inkludera annan arbetsrelaterad dödlighet, så som cancer eller långvariga sjukdomar som uppstått till följd av arbetet.

Fyra prioriteringsområden

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 innehåller fyra prioriteringsområden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel.

Källa: Regeringen

+ Expandera

– Det är enkelt att kliva in på en byggarbetsplats och se om en byggställning inte är säker för arbetstagarna att använda, men det kan vara svårare att se den skadliga stressen på ett äldreboende, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till Arbetsvärlden.

Hon menar att utvidgningen av nollvisionen också är en viktig jämställdhetsfråga för att kunna fånga upp ökad dödlighet i kvinnodominerade yrken.

Det är en utveckling vi måste bryta

Arbetsmiljöregelverket ska ses över ur ett jämställdhetsperspektiv för att stärka arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer, där frågan om det behövs möjligheter att använda sanktionsavgifter på fler områden än i dag ska beaktas.

– Forskare bedömer att dödlighet i arbetsrelaterad stress kommer öka och det är en utveckling vi måste bryta.

Vad innebär en sådan här nollvision rent konkret?

–  Nollvisionen kommer styra på olika sätt. Vi kommer öka kunskapen kring den arbetsrelaterade ohälsan och arbetssjukdomar och öka åtgärderna. Exempelvis användandet av sanktionsavgifter. Jag vill kunna se över en rad verktyg för att komma åt den arbetsrelaterade dödligheten, säger Eva Nordmark.

Ska orka jobba längre

Arbetsmiljöstrategin innehåller fyra prioriterade områden, varav ett är ett hållbart arbetsliv: att alla ska orka jobba ett helt arbetsliv.

Det ska inte råda några tvivel om var arbetsmiljöansvaret ligger oavsett om du jobbar på kontoret eller hemma från köksbordet

Arbetsmiljöarbetet har pekats ut som en nyckel för att det ska fungera att höja pensionsåldern utan att skapa en stor grupp fattigpensionärer, hur fångar strategin upp det?

– Det är inte så att vi bara kan höja pensionsåldern och sedan tänka att vi har löst frågan. Vissa grupper blir utslitna långt innan och det kräver att vi jobbar med att motverka stress och press i arbetslivet och förbättrar arbetsmiljön som sådan, både fysisk och psykisk. Med strategin tar vi ett helhetsgrepp och pekar ut detta som ett viktigt område. En annan viktig komponent i ett längre arbetsliv är möjligheten att fylla på med kompetens, säger Eva Nordmark.

Jämställdhet och distansarbete i fokus

Den nya arbetsmiljöstrategin tar också fasta på hur arbetslivet har förändrats under coronapandemin med distansarbete.

– Det ska inte råda några tvivel om var arbetsmiljöansvaret ligger oavsett om du jobbar på kontoret eller hemma från köksbordet. Alla arbetstagare i Sverige har rätt till en god arbetsmiljö, säger Eva Nordmark.

Arbetsmiljöverket menar att antalet företag som systematiskt bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar ökar, någonting regeringen vill åtgärda i den nya arbetsmiljöstrategin genom ett intensifierat myndighetsgemensamt arbete och fler kontroller.

Regeringen skjuter till ett anslag på 30 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att stärka insatserna mot kriminalitet i arbetslivet.

11 feb 2021 | 10:10

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar